Pravda bude skryta
Nasledovať bude sv. Peter a zničenie Ríma.
Peter(skala)
akosi sa zabuda na: Sv. Peter potom vybral nového pápeža. Cirkev bola opäť usporiadaná, náboženské rády boli obnovené, rodiny bežných kresťanov sa skrze veľkú horlivosť a nadšenie pre slávu Božiu stali najpríkladnejšími náboženskými spoločenstvami. Také je slávne víťazstvo vyhradené pre Katolícku Cirkev; všetci ľudia si ju budú vážiť, ctiť a chváliť. Všetci ľudia sa stanú katolíkmi a uznajú …More
akosi sa zabuda na: Sv. Peter potom vybral nového pápeža. Cirkev bola opäť usporiadaná, náboženské rády boli obnovené, rodiny bežných kresťanov sa skrze veľkú horlivosť a nadšenie pre slávu Božiu stali najpríkladnejšími náboženskými spoločenstvami. Také je slávne víťazstvo vyhradené pre Katolícku Cirkev; všetci ľudia si ju budú vážiť, ctiť a chváliť. Všetci ľudia sa stanú katolíkmi a uznajú pápeža ako námestníka Ježiša Krista.“

Bl.Anna M.Taigi: „Po třech dnech temnoty sestoupí dolů z Nebe svatý Petr a Pavel, budou kázat po celém světě a ustanoví nového papeže.
Z jejich těl zablýskne veliké světlo a usadí se na budoucím pontifikovi. ...

Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/novy-papez/
ekans
to už se mu nepodaří
Coburg
Zaisťuje si podobného nasledovníka ako je on.