teologkatolicki.blogspot.com

Teolog katolicki odpowiada: Czy kanonizacje posoborowe obowiązują?

Czy kanonizacje posoborowe obowiązują? Należy najpierw odróżnić obowiązywalność prawną od moralnej. Odpowiedzialność prawna jest kwestią …
W obronie Tradycji Kościoła
Kanonizacja jest aktem nieomylnym, definitywnym i ostatecznym, dlatego nigdy nie może być odwołana przez kolejnego papieża, który może co najwyżej usunąć danego świętego z kalendarza liturgicznego. Nie znaczy to wcale, że katolik ma obowiązek wierzyć wiarą boską i katolicką w świętość danego świętego, gdyż nie jest to treścią depozytu wiary. Nie należy jednak podważać nieomylności samego aktu …More
Kanonizacja jest aktem nieomylnym, definitywnym i ostatecznym, dlatego nigdy nie może być odwołana przez kolejnego papieża, który może co najwyżej usunąć danego świętego z kalendarza liturgicznego. Nie znaczy to wcale, że katolik ma obowiązek wierzyć wiarą boską i katolicką w świętość danego świętego, gdyż nie jest to treścią depozytu wiary. Nie należy jednak podważać nieomylności samego aktu kanonizacji, a zwłaszcza nie wolno znieważać danego świętego obelgami i oszczerstwami, gdyż jest to grzech bluźnierstwa (KKK 2148).
Miles Christi +
@W obronie Tradycji Kościoła Gdzie jest powiedziane że kanonizacja jest aktem nieomylnym?
Miles Christi +
@W obronie Tradycji Kościoła Jak może być aktem nieomylnym skoro "kanonizacja nie należy do depozytu wiary"?
W obronie Tradycji Kościoła
Ranga tekstów papieskich zależy nie tylko od rodzaju dokumentu, lecz także od (wyrażających intencję papieża) użytych sformułowań. Trzeba jednak wiedzieć, że kanonizacja świętych nie oznacza kanonizowania popełnianych przez nich błędów.
Miles Christi +
@W obronie Tradycji Kościoła Kanonizacja nie jest tekstem papieskim. Jest - jak słusznie zauważa .x. Olewiński - aktem legislacyjnym.
W obronie Tradycji Kościoła
Żaden prawowierny i uczciwy teolog nie jest w stanie zaprzeczyć, że ta formuła kanonizacji posiada charakter nieomylny i nieodwołalny: Na chwałę Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach …More
Żaden prawowierny i uczciwy teolog nie jest w stanie zaprzeczyć, że ta formuła kanonizacji posiada charakter nieomylny i nieodwołalny: Na chwałę Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych Braci w biskupstwie orzekamy i stwierdzamy...
Miles Christi +
@W obronie Tradycji Kościoła Zdanie papieża Benedykta XIV oraz św. Tomasza z Akwinu znam. Więc niczego to nie wnosi. Magisterium może być wyjaśniane tylko przez Magisterium.
Według mojej wiedzy kwestia nieomylności kanonizacji do dziś nie jest rozstrzygnięta. Benedykt XIV pisząc jako teolog uważa że kanonizacja nie jest nieomylnym aktem ponieważ jest oparta o ludzki osąd - cały proces kanonizacyjny …More
@W obronie Tradycji Kościoła Zdanie papieża Benedykta XIV oraz św. Tomasza z Akwinu znam. Więc niczego to nie wnosi. Magisterium może być wyjaśniane tylko przez Magisterium.
Według mojej wiedzy kwestia nieomylności kanonizacji do dziś nie jest rozstrzygnięta. Benedykt XIV pisząc jako teolog uważa że kanonizacja nie jest nieomylnym aktem ponieważ jest oparta o ludzki osąd - cały proces kanonizacyjny jest taki, zwraca on jedynie uwagę na powagę aktu kanonizacji (który jest poprzedzony wnikliwym badaniem życia kandydata na ołtarze - a ten właśnie temat w kontekście zmian po SW2 porusza x. Olewiński)
W obronie Tradycji Kościoła
Papież Benedykt XIV stwierdził: Jeżeli nie jest herezją, to w każdym razie jest to zdanie nierozważne, które gorszy cały Kościół, krzywdę wyrządza świętym, trąci herezją; i ten zasługuje na najcięższe kary, kto by śmiał twierdzić, że Papież zbłądził w tej lub owej kanonizacji". (De Servorum Dei canonisatione et beatificatione, L. 1, c. 42, n. 10. 12).
Miles Christi +
@W obronie Tradycji Kościoła Dokładnie. Można dodać do tego jeszcze że reforma liturgiczna po Soborze Watykańskim II właśnie tak zrobiła. Wielu świętych zniknęło z kalendarza liturgicznego. A Św. Filomena (do której nabożeństwo miał św. Jan Maria Vianney) usunięta została nawet z Martyrologium.
Miles Christi +
@W obronie Tradycji Kościoła Wracając jednak do tematu - Benedykt XIV przyznaje że kanonizacja jest aktem Magisterium Ordinarium, nie angażuje nieomylności.