„Samovraždu ľudského pokolenia pochopia tí, ktorí uvidia

zem obývanú starcami a bez detí: spálenú ako púšť,“ odpovedal stigmatizovaný svätec Pio.
Slová Panny Márie: „Zverujem toto NEnarodené dieťa do tvojej starostlivosti a ochrany.“ Nazýva nenarodené dievča dieťaťom, a nie „zhlukom buniek“, ako radi argumentujú zástancovia potratov. To dieťa sa volalo Giovanna Rizzianiová. Je skoro zbytočné podotýkať, že sa všetko stalo tak, ako Panna Mária predpovedala sv. Piovi.
Viac na Predpovede Pátra Pia o dôsledkoch potratov: Taliani už vedia, či hovoril pravdu - Christianitas
Public domain