szuirad1
3149

Św. Celestyn V, papież 19 maja.

Dzieciństwo i młodość Pietra Angelerio urodzonego w Iserno w Abruzji nie zapowiadały burzliwych wydarzeń, jakie później stały się udziałem jego życia i nic nie wskazywało, iż stanie się on postacią mającą pewien wkład w historię Kościoła i Państwa Kościelnego w XIII wieku. Wychowywał się w rodzinie rolniczej jako jedenaste dziecko Angela Angelerio i Marii Leone, a w siedemnastym roku życia wywędrował z domu, by spełnić powołanie w życiu zakonnym. Wstąpił do klasztoru Benedyktynów Santa Maria di Faifula, ale przekonał się tam, iż Pan Bóg powołuje go do większego odosobnienia i wówczas wyruszył w góry Abruzji poszukiwać odpowiedniego miejsca na pustelnię. Następnie przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie i osiadł wreszcie w jaskini na górze Morrone.

Pragnął samotnego życia w zjednoczeniu z Bogiem, ale jak to zwykle w takich przypadkach bywa, Pan Bóg, wiedząc ile dusz może zyskać dla Nieba przez swego świątobliwego sługę, przyprowadzał do niego wciąż nowych uczniów, pragnących zbierać plon cnót wypracowanych w codziennych trudach pustelniczej drogi. Na potrzeby swoje i swoich współbraci zbudował on za zgodą władz kościelnych świątynię ku czci Matki Bożej. Wkrótce było ich tak wielu, iż ojciec Piotr zaczął myśleć o włączeniu swej wspólnoty do zgromadzenia benedyktynów. Udał się zatem w 1274 roku na obrady drugiego Soboru Powszechnego w Lyonie, by uzyskać od Urbana IV zatwierdzenie jego zgromadzenia w ramach reguły świętego Benedykta. Zgromadzenie było później znane jako Ordo Sancti Benedicti Coelestinorum, czyli celestyni.

Pietro di Morrone został opatem klasztoru Santa Maria di Faifola i wzrastał nadal w świętości, budując swoich współbraci wśród surowych... św. Celestyn V, papież
szuirad1
Św Kryspin z Viterbo, zakonnik 19 maja .:ILG:. - Czytelnia: 19 maja - Św. Kryspin z Viterbo
szuirad1
Św Urban I, papież 19 maja .:ILG:. - Czytelnia: 19 maja - Św. Urban I
One more comment from szuirad1
szuirad1
Św Iwo Helory, prezbiter 19 maja .:ILG:. - Czytelnia: 19 maja - Św. Iwo Helory