Clicks819
Správajme sa k Eucharistii s náležitou úctou, ktorú si zasluhuje. Keď už ale mnohí biskupi sklonili svoje hlavy pred štátnou mocou a zaviazali poslušnosťou aj kňazov, možno by bolo vhodné, aby vyšli …More
Správajme sa k Eucharistii s náležitou úctou, ktorú si zasluhuje. Keď už ale mnohí biskupi sklonili svoje hlavy pred štátnou mocou a zaviazali poslušnosťou aj kňazov, možno by bolo vhodné, aby vyšli biskupi v ústrety aj tým katolíkom, ktorí z morálnych dôvodov odmietajú prijímať Eucharistiu do rúk.

Správajme sa k Eucharistii s náležitou úctou, ktorú si zasluhuje. Keď už ale mnohí biskupi sklonili svoje hlavy pred štátnou mocou a zaviazali poslušnosťou aj kňazov, možno by bolo vhodné, aby vyšli biskupi v ústrety aj tým katolíkom, ktorí z morálnych dôvodov odmietajú prijímať Eucharistiu do rúk.

Takzvaná pandémia koronavírusu spôsobila, že mnoho veriacich na Slovensku začalo (zatiaľ údajne dočasne) prijímať Eucharistiu do rúk, tento trend podporujú z hygienických a bezpečnostných dôvodov aj mnohí slovenskí biskupi. Je však skutočne prijímanie Eucharistie do rúk v súlade s katolíckou vierou a tradíciou uctievania Najsvätejšej sviatosti? Tu sa názory rôznia.

Mnoho kňazov prestalo s podávaním Eucharistie do úst veriacich. Odvolávajú sa pritom na nariadenia biskupov a takisto na obavy o zdravie veriacich. Konzervatívci v katolíckych radoch však kladú väčší dôraz na spôsob ako sa má prijímať Eucharistia, ako na hrozbu nákazy koronavírusom.

Mnohí z konzervatívcov argumentujú, že aj v minulosti, v časoch keď zúrili morové či cholerové nákazy sa zásadne podávala Eucharistia do úst a nikdy neprichádzalo k zatváraniu kostolov z dôvodov pandémie. Pritom morové alebo cholerové epidémie v minulosti boli podstatne väčšími pandémiami, ktoré reálne zdecimovali celé populácie a oblasti. Posledná veľká morová nákaza v Trnave sa skončila zázračne dňa 21. novembra 1710 (sviatok Obetovania Panny Márie) a až potom, ako magistrát mesta prosil Pannu Máriu o pomoc, ich prosby a modlitby boli zázračne vyslyšané.

Rovnako sa kvôli obavám z nákazy v minulosti v oblastiach, kde bola viera skutočná a živá, nikdy neobmedzovali Sväté omše, za tichej podpory vlažného kléru prípadne časti veriacich. Počas morových epidémii sa žiadne dišpenzy z neúčasti na Svätej omši neudeľovali, práve naopak, prejavy zbožnosti rástli. Samozrejme aj v histórii boli obdobia, v ktorých sa Sväté omše rušili alebo zakazovali. Napríklad počas (Francúzskej revolúcie 1789 – 1799), alebo v čase komunistického teroru, vždy sa argumentovalo záujmami a prospechom ľudí.

Nakoniec sa však ukázalo, že o ľudí absolútne nešlo. V spomenutých obdobiach žiaľ často spolupracovali s antiklerikálnymi silami v spoločnosti aj mnohí cirkevní hodnostári, kňazi alebo veriaci, ktorí nakoniec na vlastnú škodu odpadli od viery a zradili podobne ako Judáš.

V 21. storočí sa používajú už iné, sofistikovanejšie zbrane. Zákaz je totižto menej účinný ako relativizácia a strašenie. Veriaci sú strašení, Pravda sa relativizuje, v Cirkvi sa presadzujú rôzni liberáli a modernisti, ktorí odmietajú Tradíciu ako prežitú a snažia sa Cirkev za každú cenu výrazne sekularizovať v takmer každej oblasti, vrátane v úcte ku Sviatostiam.

Každý katolík by však mal vedieť, že v Eucharistii sa nachádza Náš Pán Ježiš Kristus. Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a Kristus je v Eucharistii prítomný celý a úplný pod jedným i druhým spôsobom a celý a úplný v každej jej časti, takže lámanie chleba Krista nedelí. Eucharistia je nad všetkými sviatosťami, Tridentský koncil (1545 – 1563) zhŕňa katolícku vieru, keď vyhlasuje: „Kristus náš Vykupiteľ povedal, že to čo sa obetuje pod spôsobom chleba je skutočne jeho telo, konsekráciou chleba a vína sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na podstatu tela Krista a celej podstaty vína na podstatu jeho krvi“. Táto premena sa nazýva transsubstanciácia (prepodstatnenie). Eucharistia si vyžaduje a aj v minulosti vyžadovala zo strany veriacich úctu.

Dnes sa z dôvodov „ochrany veriacich pred koronavírusom“ vo veľkom preberá argumentácia progresívcov, ktorí tvrdia, že aj v prvých storočiach kresťanstva sa „prijímalo na ruku“, zabúda sa však hovoriť o prísnych pravidlách, ktoré sa v prípade prijímania Eucharistie na ruku dodržiavali, aby sa chránila Eucharistia pred profanáciou a zneužitím. Veriaci, ktorí prijímali Eucharistiu si pred prijatím i po prijatí Eucharistie umyli špeciálnym spôsobom ruky, rovnako ako kňazi, ktorí dnes slávia Svätú omšu. Čistenie rúk a prstov, ktoré sa dotýkali Eucharistie malo zaručiť, že Eucharistia nebude sprofanovaná.

Nakoniec rozvoj posvätnej liturgie a prehlbujúca sa úcta k Najsvätejšej sviatosti vyústila do praxe, ktorá v katolíckej Cirkvi spája najvyššiu úctu voči Eucharistii. Eucharistia sa následne prijímala stovky rokov v kľaku a do úst, pričom miništrant držal pod ústami prijímajúceho paténu, aby sa ani drobná čiastka Eucharistie nezneuctila pádom na zem. Veci sa začali meniť po II. vatikánskom koncile.

Neobstojí ani tvrdenie, že podávanie Eucharistie na ruku je bezpečnejšie, ako podávanie Eucharistie do úst. Podľa informácii epidemiológov sa koronavírus môže nachádzať aj na držadlách a sedadlách v mestskej doprave, preto sa odporúča nosenie rukavíc a dezinfekcia. Rovnako sa môže koronavírus nachádzať aj na kostolných laviciach, ktorých sa veriaci dotýkajú, aj kvôli tomu sa určil obmedzený počet veriacich na Svätej omši a šachovnicové rozsadenie. Keď sa ale nachádza koronavírus aj na kostolných laviciach, podávanie Eucharistie do rúk je podstatne nebezpečnejšie ako podávanie do úst. Okrem toho skupina takmer 20 lekárov z Nemecka a Rakúska už takisto uviedla, že prijímanie Eucharistie do úst je hygienickejšie a bezpečnejšie ako prijímanie Eucharistie do rúk.

Keď už ale mnohí biskupi sklonili svoje hlavy pred štátnou mocou (s jej politikmi, často pochybnej morálnej úrovne) a zaviazali poslušnosťou aj kňazov, možno by bolo vhodné, aby vyšli biskupi v ústrety aj tým katolíkom, ktorí z morálnych dôvodov odmietajú prijímať Eucharistiu do rúk.

Alebo ešte lepšie – keby sa biskupi inšpirovali historickým príkladom kolónie katolíckych malomocných na Molukách – mohol by sa v každom väčšom meste vyčleniť jeden kostol pre tých katolíkov, ktorí chcú prijímať Eucharistiu pokľačiačky a do úst, pretože majú natoľko silnú vieru, že sa neobávajú nákazy v kostoloch počas Svätej omše. Rovnako ako sa nákazy v kostoloch neobávali ani naši predkovia v minulosti, ktorí svojimi modlitbami zastavili napríklad aj morovú nákazu v Trnave.

Branislav Krasnovský
alianciazanedelu.sk/archiv/7230
Tina 13
🙏🙏🙏🌹🌹🌹
Anton Čulen
Kardinál Sarah (prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí): satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na ruku. alianciazanedelu.sk/archiv/5973
Peter(skala)
Perfektne svedectvo a výzva kard.Saraha
aj ked Boh dopustil na Cirkev profanizaciu sv.prijímania, predsa do vedenia Kongregacie pre Boží kult povolal osobnosť kardinála, ktorá svieti vo tmách a hmlách tohto sveta.

Ked budete mať jeho knihu k dispozicii, tak napíšte
dyk
"Kardinál Sarah (prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí): satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na ruku."
...
A to až teraz si všimol? Keď Pápeži Benedikt XVI a František rozdávali na ruku, tak toto memvadilo? To až teraz? Oni tomu dali obaja schválenie. Tak potom o čom točí?
V Misali to je ako dve možnosti prijimania a toto mu tiež nemvadilo?

To si máme …More
"Kardinál Sarah (prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí): satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na ruku."
...
A to až teraz si všimol? Keď Pápeži Benedikt XVI a František rozdávali na ruku, tak toto memvadilo? To až teraz? Oni tomu dali obaja schválenie. Tak potom o čom točí?
V Misali to je ako dve možnosti prijimania a toto mu tiež nemvadilo?

To si máme nechať pozatvárat kostoly že nebudeme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia nariadené štátom? Čo myslite? Je lepšie nechať pozatvárať kostoly, alebo si nadrzovku presadiť nepodstatné prijimanie do úst?

Čo by ste poradili? Veď vďaka tomu, že sme všetko dodržiavali tak nám teraz dovolili mať otvorené kostoly. Ja som ochotný prijímať hoci aj na nohy, len nech sú otvorené kostoly. Nie?

...
Peter(skala)
Dyku, Dyku... jasne že vadilo to len liberalom nevadilo

a čo sa týka kostolov?
Radšej nech zatvoria kostoli ako keby ich mali znesväcovať

Kostol totiž sa môže postaviť alebo vytovriť aj inde-tam kde knaz pride s Eucharistiou, ale čo hovorí sv.Pavol o znesvätení Eucharistie?

kto nerozlišuje ten si je a pije odsudenie... preto je medzi vami vela chorých a umierate.

To je presne na dnešnu dobu: …More
Dyku, Dyku... jasne že vadilo to len liberalom nevadilo

a čo sa týka kostolov?
Radšej nech zatvoria kostoli ako keby ich mali znesväcovať

Kostol totiž sa môže postaviť alebo vytovriť aj inde-tam kde knaz pride s Eucharistiou, ale čo hovorí sv.Pavol o znesvätení Eucharistie?

kto nerozlišuje ten si je a pije odsudenie... preto je medzi vami vela chorých a umierate.

To je presne na dnešnu dobu: prečo ludia su chorí na COVID a umieraju?
Nie len preto, že nedodržiavaju telesnu čistotu, ale hlavne preto, že znesväcuju Boží chram a to nehodnýám sv.prijmanim

Keby veriaci prijmali eucharistiu vhodne, tak by Boh požahnal veriacim plné kostoli, ale ono je to presne naopak: nedopraje im, lebo ich nadalej znesväcuju a ešte sa vyhovaraju či odvolavaju na iných... že ked oni to tak, tak aj my.
Anton Čulen
List Vdp. Štefana Mordela Vdp. J. Vittekovi: Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia uvádzate veriacich? Nič Vám nehovorí, že prekračujete dovolené hranice? Naozaj bolo také prísne nariadenia biskupov? Nehovorí sa v tomto nariadení, že ide o „dovolenie“ prijímať na ruku? Dovolenie predsa neznamená nariadenie. Nedokážete to rozlíšiť? Je to skutočne …More
List Vdp. Štefana Mordela Vdp. J. Vittekovi: Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia uvádzate veriacich? Nič Vám nehovorí, že prekračujete dovolené hranice? Naozaj bolo také prísne nariadenia biskupov? Nehovorí sa v tomto nariadení, že ide o „dovolenie“ prijímať na ruku? Dovolenie predsa neznamená nariadenie. Nedokážete to rozlíšiť? Je to skutočne smutné alianciazanedelu.sk/archiv/6532
dyk
"v ústrety aj tým katolíkom, ktorí z morálnych dôvodov odmietajú prijímať Eucharistiu do rúk."
...
Amorálne je útočiť na kňazov s kamerou a zosmiešňovať ich.
Amorálne je nepočúvať pastiera a potom si ísť v hriechu uctiť Ježiša, ktorý toho pastiera posiela.
Toto je tragikomické.
U.S.C.A.E.
Sú bežné prípady, keď kňaz odmietol dať prijímanie do úst veriacemu z dôvodu pandémie a ochrany zdravia veriacich, napriek tomu, že veriaci prišiel na konci radu, alebo po sv. omši. Sú známe prípady, kedy kňazi karhali a stigmatizovali „vzdorovitých veriacich“, ktorí odmietali prijímať Eucharistiu na ruku. Napriek existujúcemu právnemu stavu, ktorý veriacim umožňuje prijímať Eucharistiu podľa …More
Sú bežné prípady, keď kňaz odmietol dať prijímanie do úst veriacemu z dôvodu pandémie a ochrany zdravia veriacich, napriek tomu, že veriaci prišiel na konci radu, alebo po sv. omši. Sú známe prípady, kedy kňazi karhali a stigmatizovali „vzdorovitých veriacich“, ktorí odmietali prijímať Eucharistiu na ruku. Napriek existujúcemu právnemu stavu, ktorý veriacim umožňuje prijímať Eucharistiu podľa ich svedomia, sú časté prípady, kedy kňaz odmietne podať prijímanie veriacemu do úst. Neprijateľný je aj tlak mnohých veriacich na kňaza, aby nepodával Eucharistiu do úst a takisto sú neprijateľné aj snahy komunity ostrakizovať katolíka, ktorý chce prijať Eucharistiu do úst.

Na záver by sme nemali ignorovať pastoračný účinok formovania eucharistického vedomia veriacich tým, že sa im dáva Eucharistia „na ruku“. V tejto veci dokonca existuje argument, že prijímanie „na ruku“ vedie k strate posvätného zmyslu, k neúctivému prístupu k tejto ctihodnej sviatosti. V tejto chvíli by však niekto mohol povedať, že ide iba o názor, a teda o subjektívny argument. Existujú napokon aj iní hlboko veriaci katolíci, ktorí tvrdia, že prijímanie Eucharistie na ruku je pre nich spôsob, ako prehĺbiť svoju vieru a puto s Kristom.

V Eucharistii sa k nám Boh radikálne priblížil, k tejto objektívnej realite blízkosti nemôžme nič doplniť, pretože priblíženie sa Boha k nám je jeho absolútnym dielom. Toto je jedna z paradigiem kresťanstva: neboli sme to my, kto sa priblížil k Bohu, ale bol to Boh, kto sa priblížil k nám. Nie sentimentalizmus nás približuje k Bohu, ale prispôsobenie našej vôle objektívnej miere Božej pravdy. Je na nás, aby sme pomocou Jeho milosti prelomili bariéru hriechu. Prijatie Eucharistie na ruku nás neprivedie bližšie ku Kristovi, ale môže znížiť pocit Božej posvätnosti a majestátu v nás a to nás vzďaľuje od Božej pravdy.

A posledný bod: stojí za zmienku, že tí, ktorí podporujú podávanie Eucharistie na ruku v skutočnosti dávajú prednosť redukovanému realizmu, oklieštenému a zakorenenému v kontexte humanizmu a dočasnosti. Znepokojujú sa o ľudské zdravie, podstatu Eucharistie a úctu k nej však odsúvajú do úzadia. Odvolávať sa však na subjektívne argumenty znamená, že sa pohybujeme vo výparoch toho istého jedu, z ktorého pramení aj výnimka v neúctivom prístupe k spôsobu nakladania s Najsvätejšou Sviatosťou, ako aj mnoho ďalších odchýlok v pastoračnom priestore Cirkvi v posledných rokoch.

Forma prijímania: disciplína, zvyk, potešenie alebo objektívna norma?
Hermenegild
Ten, kto má pravú vieru, nikdy nepríjme Pána do rúk! Sme už v období 3,5 roka bez pravej obety. Ak by neboli skrátené, nikto by neostal pravoverný! Nevieme si to vôbec predstaviť, že sme na konci týchto sodomských a gomorských časov.
dyk
"Napriek existujúcemu právnemu stavu, ktorý veriacim umožňuje prijímať Eucharistiu podľa ich svedomia,"
...
A to, že nútiš kňaza konať k neposlušnosti voči jeho pastierovi to ti nevadí?
To, že ti svedomie nevyčíta neposlušnosť voči pastierovi, tak toto ti nevadí?! Toto je hriech a nie prijímanie na ruku.
Si neposlušný voči svojmu pastierovi, tým sa vylučuješ zo spoločenstva veriacich a potom …More
"Napriek existujúcemu právnemu stavu, ktorý veriacim umožňuje prijímať Eucharistiu podľa ich svedomia,"
...
A to, že nútiš kňaza konať k neposlušnosti voči jeho pastierovi to ti nevadí?
To, že ti svedomie nevyčíta neposlušnosť voči pastierovi, tak toto ti nevadí?! Toto je hriech a nie prijímanie na ruku.
Si neposlušný voči svojmu pastierovi, tým sa vylučuješ zo spoločenstva veriacich a potom ideš s ťažkým hriechom prijať Krista v Eucharistii? Toto ti nevadí?
Konferencia biskupov hlasovala bez Ducha Svätého? Ako to, že ty sa považuješ za schopného rozoznať také niečo?
U.S.C.A.E.
Kňaz by bol v tom prípade dokonale poslušný Rímu (NORME) takže mi nemôže vadiť niečo k čomu ho nenútim a kde KBS zakázala do úst to sa totiž NESTALO prednostne neznamená to isté ako výhradne to vám nevadí vymýšľať si? ono UNIVERZÁLNU N O R M U!!! nemôžu zrušiť ani keby to chcelo 1000 Biskupov súčasne keď sa o niečom bavím tak sa držím faktov pocitológia fakt nestačí však Rím už v roku 1996 …More
Kňaz by bol v tom prípade dokonale poslušný Rímu (NORME) takže mi nemôže vadiť niečo k čomu ho nenútim a kde KBS zakázala do úst to sa totiž NESTALO prednostne neznamená to isté ako výhradne to vám nevadí vymýšľať si? ono UNIVERZÁLNU N O R M U!!! nemôžu zrušiť ani keby to chcelo 1000 Biskupov súčasne keď sa o niečom bavím tak sa držím faktov pocitológia fakt nestačí však Rím už v roku 1996 potvrdil že aj keby si to konferencie odhlasovali tak jednotliví Biskupi to môžu KOMPLET REVOKOVAŤ a v ich diecéze žiadne na ruku NEBUDE A BODKA do úst je STÁLE NORMA a do rúk je STÁLE VÝNIMKA a keď píšem stále tak myslím aj teraz

že konkrétny hoc aj Biskup nepozná v tomto prípade Kňaz asi nepozná že ma k tomu NESMIE NÚTIŤ je iba držme sa predpokladu že neznalosť ale neznalosť nie je neexistencia

Vittek to už robí tak že dáva aj do úst tlak Veriacich pomohol aj keď to robí asi neochotne

máme precedentnú odpoveď z Ríma na dopyt Britských Katolíkov že či pri prasacej chrípke môžu Biskupi zakázať Príjmanie do úst a odpoveď z Ríma znela REZOLÚTNE NIE v roku 2009 sa to stalo precedentné je to v tom že ani infekčná choroba nezakladá dôvod na takýto zákaz

nie je vám divné že o tomto sa vedie monológ a argumenty a dôkazy druhej strany "neexistujú?" však môžu ukázať verejne povedzme v TV LUX akí sme hlupáci bez argumentov ak nemáme pravdu tak sa tým predsa verejne strápnime no nie?
U.S.C.A.E.
zkrajním príklad keby som bol jediný na svete čo sa drží normatívneho spôsobu Príjmania tak mi ho nesmú uprieť ono to vyznieva ako že preháňam ale ono to tak je

vhodnosť spôsobu podávania Krista sa neodvíja od toho koľko ľudí je za ten alebo za onen spôsob to je subjektivizmus ak hrom na vecnosť argumentácie sa veru kašle v tom má (ale nie len v tom) ten Cistercián smutnú pravdu ani my k tomu …More
zkrajním príklad keby som bol jediný na svete čo sa drží normatívneho spôsobu Príjmania tak mi ho nesmú uprieť ono to vyznieva ako že preháňam ale ono to tak je

vhodnosť spôsobu podávania Krista sa neodvíja od toho koľko ľudí je za ten alebo za onen spôsob to je subjektivizmus ak hrom na vecnosť argumentácie sa veru kašle v tom má (ale nie len v tom) ten Cistercián smutnú pravdu ani my k tomu nesmieme pristupovať že páči sa nám do úst a padla to je ničotný "argument" v prospech do úst ja to mám napríklad tak že ja viem že Kňaz je svätením viac ako ja rukovanie tento rozdiel v mysli laika začína nahlodávať. Banalizuje to Krista na úroveň fast foodu, spôsob sa drobí a v každej čiastočke je Kristus Celý a taký padá NA ZEM

keby sa k tomu pristupovalo s poctivosťou tak sa musí dôjsť k záveru že jeden zo spôsobov je OBJEKTÍVNE lepší a lepšie podčiarkuje skutočnosť že sa k nám skláňa VŠEVLÁDCA oni nie sú rovnocenné a mne je jedno čo si o mne (po)myslia ten rukovací proste od toho odvádza