Tina 13
🙏🙏🙏🌹🌹🌹
Anton Čulen
Kardinál Sarah (prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí): satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na ruku. alianciazanedelu.sk/archiv/5973
Peter(skala)
Perfektne svedectvo a výzva kard.Saraha
aj ked Boh dopustil na Cirkev profanizaciu sv.prijímania, predsa do vedenia Kongregacie pre Boží kult povolal osobnosť kardinála, ktorá svieti vo tmách a hmlách tohto sveta.

Ked budete mať jeho knihu k dispozicii, tak napíšte
dyk
"Kardinál Sarah (prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí): satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na ruku."
...
A to až teraz si všimol? Keď Pápeži Benedikt XVI a František rozdávali na ruku, tak toto memvadilo? To až teraz? Oni tomu dali obaja schválenie. Tak potom o čom točí?
V Misali to je ako dve možnosti prijimania a toto mu tiež nemvadilo?

To si máme …More
"Kardinál Sarah (prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí): satan útočí na Eucharistiu čoraz rozšírenejším prijímaním na ruku."
...
A to až teraz si všimol? Keď Pápeži Benedikt XVI a František rozdávali na ruku, tak toto memvadilo? To až teraz? Oni tomu dali obaja schválenie. Tak potom o čom točí?
V Misali to je ako dve možnosti prijimania a toto mu tiež nemvadilo?

To si máme nechať pozatvárat kostoly že nebudeme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia nariadené štátom? Čo myslite? Je lepšie nechať pozatvárať kostoly, alebo si nadrzovku presadiť nepodstatné prijimanie do úst?

Čo by ste poradili? Veď vďaka tomu, že sme všetko dodržiavali tak nám teraz dovolili mať otvorené kostoly. Ja som ochotný prijímať hoci aj na nohy, len nech sú otvorené kostoly. Nie?

...
Peter(skala)
Dyku, Dyku... jasne že vadilo to len liberalom nevadilo

a čo sa týka kostolov?
Radšej nech zatvoria kostoli ako keby ich mali znesväcovať

Kostol totiž sa môže postaviť alebo vytovriť aj inde-tam kde knaz pride s Eucharistiou, ale čo hovorí sv.Pavol o znesvätení Eucharistie?

kto nerozlišuje ten si je a pije odsudenie... preto je medzi vami vela chorých a umierate.

To je presne na dnešnu dobu: …More
Dyku, Dyku... jasne že vadilo to len liberalom nevadilo

a čo sa týka kostolov?
Radšej nech zatvoria kostoli ako keby ich mali znesväcovať

Kostol totiž sa môže postaviť alebo vytovriť aj inde-tam kde knaz pride s Eucharistiou, ale čo hovorí sv.Pavol o znesvätení Eucharistie?

kto nerozlišuje ten si je a pije odsudenie... preto je medzi vami vela chorých a umierate.

To je presne na dnešnu dobu: prečo ludia su chorí na COVID a umieraju?
Nie len preto, že nedodržiavaju telesnu čistotu, ale hlavne preto, že znesväcuju Boží chram a to nehodnýám sv.prijmanim

Keby veriaci prijmali eucharistiu vhodne, tak by Boh požahnal veriacim plné kostoli, ale ono je to presne naopak: nedopraje im, lebo ich nadalej znesväcuju a ešte sa vyhovaraju či odvolavaju na iných... že ked oni to tak, tak aj my.
Anton Čulen
List Vdp. Štefana Mordela Vdp. J. Vittekovi: Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia uvádzate veriacich? Nič Vám nehovorí, že prekračujete dovolené hranice? Naozaj bolo také prísne nariadenia biskupov? Nehovorí sa v tomto nariadení, že ide o „dovolenie“ prijímať na ruku? Dovolenie predsa neznamená nariadenie. Nedokážete to rozlíšiť? Je to skutočne …More
List Vdp. Štefana Mordela Vdp. J. Vittekovi: Uvedomujete si, dôstojný pán, do akého zmätku a bolestivého duševného rozpoloženia uvádzate veriacich? Nič Vám nehovorí, že prekračujete dovolené hranice? Naozaj bolo také prísne nariadenia biskupov? Nehovorí sa v tomto nariadení, že ide o „dovolenie“ prijímať na ruku? Dovolenie predsa neznamená nariadenie. Nedokážete to rozlíšiť? Je to skutočne smutné alianciazanedelu.sk/archiv/6532
dyk
"v ústrety aj tým katolíkom, ktorí z morálnych dôvodov odmietajú prijímať Eucharistiu do rúk."
...
Amorálne je útočiť na kňazov s kamerou a zosmiešňovať ich.
Amorálne je nepočúvať pastiera a potom si ísť v hriechu uctiť Ježiša, ktorý toho pastiera posiela.
Toto je tragikomické.
U.S.C.A.E.
Sú bežné prípady, keď kňaz odmietol dať prijímanie do úst veriacemu z dôvodu pandémie a ochrany zdravia veriacich, napriek tomu, že veriaci prišiel na konci radu, alebo po sv. omši. Sú známe prípady, kedy kňazi karhali a stigmatizovali „vzdorovitých veriacich“, ktorí odmietali prijímať Eucharistiu na ruku. Napriek existujúcemu právnemu stavu, ktorý veriacim umožňuje prijímať Eucharistiu podľa …More
Sú bežné prípady, keď kňaz odmietol dať prijímanie do úst veriacemu z dôvodu pandémie a ochrany zdravia veriacich, napriek tomu, že veriaci prišiel na konci radu, alebo po sv. omši. Sú známe prípady, kedy kňazi karhali a stigmatizovali „vzdorovitých veriacich“, ktorí odmietali prijímať Eucharistiu na ruku. Napriek existujúcemu právnemu stavu, ktorý veriacim umožňuje prijímať Eucharistiu podľa ich svedomia, sú časté prípady, kedy kňaz odmietne podať prijímanie veriacemu do úst. Neprijateľný je aj tlak mnohých veriacich na kňaza, aby nepodával Eucharistiu do úst a takisto sú neprijateľné aj snahy komunity ostrakizovať katolíka, ktorý chce prijať Eucharistiu do úst.

Na záver by sme nemali ignorovať pastoračný účinok formovania eucharistického vedomia veriacich tým, že sa im dáva Eucharistia „na ruku“. V tejto veci dokonca existuje argument, že prijímanie „na ruku“ vedie k strate posvätného zmyslu, k neúctivému prístupu k tejto ctihodnej sviatosti. V tejto chvíli by však niekto mohol povedať, že ide iba o názor, a teda o subjektívny argument. Existujú napokon aj iní hlboko veriaci katolíci, ktorí tvrdia, že prijímanie Eucharistie na ruku je pre nich spôsob, ako prehĺbiť svoju vieru a puto s Kristom.

V Eucharistii sa k nám Boh radikálne priblížil, k tejto objektívnej realite blízkosti nemôžme nič doplniť, pretože priblíženie sa Boha k nám je jeho absolútnym dielom. Toto je jedna z paradigiem kresťanstva: neboli sme to my, kto sa priblížil k Bohu, ale bol to Boh, kto sa priblížil k nám. Nie sentimentalizmus nás približuje k Bohu, ale prispôsobenie našej vôle objektívnej miere Božej pravdy. Je na nás, aby sme pomocou Jeho milosti prelomili bariéru hriechu. Prijatie Eucharistie na ruku nás neprivedie bližšie ku Kristovi, ale môže znížiť pocit Božej posvätnosti a majestátu v nás a to nás vzďaľuje od Božej pravdy.

A posledný bod: stojí za zmienku, že tí, ktorí podporujú podávanie Eucharistie na ruku v skutočnosti dávajú prednosť redukovanému realizmu, oklieštenému a zakorenenému v kontexte humanizmu a dočasnosti. Znepokojujú sa o ľudské zdravie, podstatu Eucharistie a úctu k nej však odsúvajú do úzadia. Odvolávať sa však na subjektívne argumenty znamená, že sa pohybujeme vo výparoch toho istého jedu, z ktorého pramení aj výnimka v neúctivom prístupe k spôsobu nakladania s Najsvätejšou Sviatosťou, ako aj mnoho ďalších odchýlok v pastoračnom priestore Cirkvi v posledných rokoch.

Forma prijímania: disciplína, zvyk, potešenie alebo objektívna norma?
Hermenegild
Ten, kto má pravú vieru, nikdy nepríjme Pána do rúk! Sme už v období 3,5 roka bez pravej obety. Ak by neboli skrátené, nikto by neostal pravoverný! Nevieme si to vôbec predstaviť, že sme na konci týchto sodomských a gomorských časov.
dyk
"Napriek existujúcemu právnemu stavu, ktorý veriacim umožňuje prijímať Eucharistiu podľa ich svedomia,"
...
A to, že nútiš kňaza konať k neposlušnosti voči jeho pastierovi to ti nevadí?
To, že ti svedomie nevyčíta neposlušnosť voči pastierovi, tak toto ti nevadí?! Toto je hriech a nie prijímanie na ruku.
Si neposlušný voči svojmu pastierovi, tým sa vylučuješ zo spoločenstva veriacich a potom …More
"Napriek existujúcemu právnemu stavu, ktorý veriacim umožňuje prijímať Eucharistiu podľa ich svedomia,"
...
A to, že nútiš kňaza konať k neposlušnosti voči jeho pastierovi to ti nevadí?
To, že ti svedomie nevyčíta neposlušnosť voči pastierovi, tak toto ti nevadí?! Toto je hriech a nie prijímanie na ruku.
Si neposlušný voči svojmu pastierovi, tým sa vylučuješ zo spoločenstva veriacich a potom ideš s ťažkým hriechom prijať Krista v Eucharistii? Toto ti nevadí?
Konferencia biskupov hlasovala bez Ducha Svätého? Ako to, že ty sa považuješ za schopného rozoznať také niečo?
U.S.C.A.E.
Kňaz by bol v tom prípade dokonale poslušný Rímu (NORME) takže mi nemôže vadiť niečo k čomu ho nenútim a kde KBS zakázala do úst to sa totiž NESTALO prednostne neznamená to isté ako výhradne to vám nevadí vymýšľať si? ono UNIVERZÁLNU N O R M U!!! nemôžu zrušiť ani keby to chcelo 1000 Biskupov súčasne keď sa o niečom bavím tak sa držím faktov pocitológia fakt nestačí však Rím už v roku 1996 …More
Kňaz by bol v tom prípade dokonale poslušný Rímu (NORME) takže mi nemôže vadiť niečo k čomu ho nenútim a kde KBS zakázala do úst to sa totiž NESTALO prednostne neznamená to isté ako výhradne to vám nevadí vymýšľať si? ono UNIVERZÁLNU N O R M U!!! nemôžu zrušiť ani keby to chcelo 1000 Biskupov súčasne keď sa o niečom bavím tak sa držím faktov pocitológia fakt nestačí však Rím už v roku 1996 potvrdil že aj keby si to konferencie odhlasovali tak jednotliví Biskupi to môžu KOMPLET REVOKOVAŤ a v ich diecéze žiadne na ruku NEBUDE A BODKA do úst je STÁLE NORMA a do rúk je STÁLE VÝNIMKA a keď píšem stále tak myslím aj teraz

že konkrétny hoc aj Biskup nepozná v tomto prípade Kňaz asi nepozná že ma k tomu NESMIE NÚTIŤ je iba držme sa predpokladu že neznalosť ale neznalosť nie je neexistencia

Vittek to už robí tak že dáva aj do úst tlak Veriacich pomohol aj keď to robí asi neochotne

máme precedentnú odpoveď z Ríma na dopyt Britských Katolíkov že či pri prasacej chrípke môžu Biskupi zakázať Príjmanie do úst a odpoveď z Ríma znela REZOLÚTNE NIE v roku 2009 sa to stalo precedentné je to v tom že ani infekčná choroba nezakladá dôvod na takýto zákaz

nie je vám divné že o tomto sa vedie monológ a argumenty a dôkazy druhej strany "neexistujú?" však môžu ukázať verejne povedzme v TV LUX akí sme hlupáci bez argumentov ak nemáme pravdu tak sa tým predsa verejne strápnime no nie?
U.S.C.A.E.
zkrajním príklad keby som bol jediný na svete čo sa drží normatívneho spôsobu Príjmania tak mi ho nesmú uprieť ono to vyznieva ako že preháňam ale ono to tak je

vhodnosť spôsobu podávania Krista sa neodvíja od toho koľko ľudí je za ten alebo za onen spôsob to je subjektivizmus ak hrom na vecnosť argumentácie sa veru kašle v tom má (ale nie len v tom) ten Cistercián smutnú pravdu ani my k tomu …More
zkrajním príklad keby som bol jediný na svete čo sa drží normatívneho spôsobu Príjmania tak mi ho nesmú uprieť ono to vyznieva ako že preháňam ale ono to tak je

vhodnosť spôsobu podávania Krista sa neodvíja od toho koľko ľudí je za ten alebo za onen spôsob to je subjektivizmus ak hrom na vecnosť argumentácie sa veru kašle v tom má (ale nie len v tom) ten Cistercián smutnú pravdu ani my k tomu nesmieme pristupovať že páči sa nám do úst a padla to je ničotný "argument" v prospech do úst ja to mám napríklad tak že ja viem že Kňaz je svätením viac ako ja rukovanie tento rozdiel v mysli laika začína nahlodávať. Banalizuje to Krista na úroveň fast foodu, spôsob sa drobí a v každej čiastočke je Kristus Celý a taký padá NA ZEM

keby sa k tomu pristupovalo s poctivosťou tak sa musí dôjsť k záveru že jeden zo spôsobov je OBJEKTÍVNE lepší a lepšie podčiarkuje skutočnosť že sa k nám skláňa VŠEVLÁDCA oni nie sú rovnocenné a mne je jedno čo si o mne (po)myslia ten rukovací proste od toho odvádza