Clicks1.5K
Coburg
7
Slovania, v jednote je sila!
Sv.Prokop
V Ratajích nad Sázavou je historická budova školy. Na ní je nezapomenutelný nápis : "Bohu, Vlasti, Národu". Nedaleko je sázavský klášter, který založil "český strážce odkazu cyrilometodějského" poustevník Prokop, který je nejen římskokatolickým, ale i pravoslavným svatým. Sv. Prokop sloužil Bohu ve staroslověnštině navzdory tomu, že náležel k latinské, tedy západní misii. Zemřel v roce 1053, …More
V Ratajích nad Sázavou je historická budova školy. Na ní je nezapomenutelný nápis : "Bohu, Vlasti, Národu". Nedaleko je sázavský klášter, který založil "český strážce odkazu cyrilometodějského" poustevník Prokop, který je nejen římskokatolickým, ale i pravoslavným svatým. Sv. Prokop sloužil Bohu ve staroslověnštině navzdory tomu, že náležel k latinské, tedy západní misii. Zemřel v roce 1053, tedy rok před odloučením pravoslaví a římského katolicismu. Sázavský klášter měl dobré vztahy i s Kyjevskou Rusí. Po smrti Sv. Prokopa jeho žáci nalezli útočiště v Maďarsku a v Bulharsku. Na nádvoří sázavského kláštera je busta, pod kterou je nápis: P. Method K. Klement, obnovitel slovanské Sázavy 1940-41, 1945-57 (pozn. dobře si všimněme období). V nedávné historii v Sázavě působil též Eliáš Antonín Dohnal, současný patriarcha Byzantského katolického patriarchátu. Socha Sv. Prokopa je mimo jiné i v sousoší Sv. Václava na Václavském náměstí v Praze, kde je též i socha Sv. Vojtěcha, patrona Čechů a Poláků. Kdo má uši, slyš !
forthetruth333
??? toto Bohom nemá nič spoločné
forthetruth333
Pápež je Benedikt XVI ineho nemame
Martina Bohumila Luterova
Ten svatý otec Braun přesně vystihl vaši většinu:
BŮH BUĎ MILOSTIV TOMU, KDO ZRADÍ
JEHO IDÁLY VE JMÉNU MATKY CÍRKVE.
U.S.C.A.E.
cimbal je pôvodom perzský nástroj a USA sú v základe protestansko-slobodomurárskym systémom toľko k tomu Rímu a ešte nejaké to pohanstvo napríklad tá fakľa v ruke sochy tzv. slobody v skutočnosti alegória na toho ktorý je celou bytosťou odanný krédu Nebudem slúžiť
Martina Bohumila Luterova
😊 Kdyby si vzal raděj cymbál - dokud
vzhlíží ke římskému západu, nebude
klid. 🤕
Martina Bohumila Luterova
Jenom ne s papežem!