Ako sa dá žiť mystický život v dnešnom chaotickom svete rozpráva predstavený komunity Bosých karmelitánov a rektor duchovnej správy DUŠAN HRICKO.

Podľa brata Dušana aj dnešný svetský človek môže byť mystikom so sprievodnými javmi ako levitácia či bilokácia, ktoré zažíval svätý páter Pio...

Ako sa stať mystikom / Byť plne prítomný vo svojom povolaní, nežiť minulosťou ani budúcnosťou

O tom, ako sa dá žiť mystický život v dnešnom svete, hovorí bosý karmelitán Dušan Hricko. Keď sa spomenie slovo mystika, väčšina ľudí si ho spojí s …