Clicks2.7K
Sv. Veronika Giuliani
Libor Halik shares this
2827
Sv. Veronika Giuliani viděla v pekle Jidáše a mnohé církevní představitele, kteří zradili Krista a uslyšela, že tam budou navždy (59.minuta)
Libor Halik
ti, kteří se stali správci jeho nejsvětějšího Těla a Krve, tj. kněží. Pán mi řekl: Takoví jsou příčinou, která strhává do propasti celý svět, protože jsou to ti, kteří si posluhují mnou, berou mě a drží ve svých rukou, nikoliv aby mě oslavovali, ale aby tupili a uráželi. Pak mi řekl: Hleď! A ihned jsem viděla, jak se z nich staly bytosti strašnější než samotní démoni: Nemohu mít pro ně slitován…More
ti, kteří se stali správci jeho nejsvětějšího Těla a Krve, tj. kněží. Pán mi řekl: Takoví jsou příčinou, která strhává do propasti celý svět, protože jsou to ti, kteří si posluhují mnou, berou mě a drží ve svých rukou, nikoliv aby mě oslavovali, ale aby tupili a uráželi. Pak mi řekl: Hleď! A ihned jsem viděla, jak se z nich staly bytosti strašnější než samotní démoni: Nemohu mít pro ně slitování, ne, ne, ne! A znovu je od sebe zavrhl s prokletím. ....Nejsvětější Panna řekla svaté Veronice: Ve vytržení jsi byla přenesena do pekla, abys zakusila nová muka, a po svém příchodu jsi viděla, jak velké množství duší padá do pekla, a každá z nich má tam místo svého trápení. Poznala jsi, že jsou to duše různých národností a různých stavů, křesťané i nevěřící, řeholníci i kněží. Ti poslední jsou Luciferovi nejblíže a trpí tak, že to lidská mysl vůbec nemůže pochopit... ..Nejsvětější Panna řekla Veronice: Moje dcero, jestliže kněží setrvávají v pokoře a budou vždy věrně vykonávat svou službu, budu jim vždy po boku. Světské pocty vedou duše do záhuby, svatá pokora posvěcuje. .....Ó kněží, toto Vám doporučuji, abyste nikdy nenechali projít ani jediný den svého života, aniž byste sloužili mši svatou. lumendelumine.cz/index.php?page=vanocni-dar-ze-skryteho-pokladu-sv-
Hermenegild
Matka Božia si 1.mája v sobotu povolala obeť, p. Filipa Antonína Šteinera, OP, ktorý poslal s desiatkou kňazov petíciu proti podávaniu sv. prijímania na ruku J.P.II, keď o to požiadala ČBK. Bol vylúčený za to z rehole. 20 rokov až do 56-tich rokov ležal bez pohybu na lôžku s diagnózou ALS. Komunikoval len očami na dýchacích prístrojoch. Je to tiež znamenie pre nás, keď bol vyslobodený do …More
Matka Božia si 1.mája v sobotu povolala obeť, p. Filipa Antonína Šteinera, OP, ktorý poslal s desiatkou kňazov petíciu proti podávaniu sv. prijímania na ruku J.P.II, keď o to požiadala ČBK. Bol vylúčený za to z rehole. 20 rokov až do 56-tich rokov ležal bez pohybu na lôžku s diagnózou ALS. Komunikoval len očami na dýchacích prístrojoch. Je to tiež znamenie pre nás, keď bol vyslobodený do večnosti.

Aj vďaka tejto obete kňaza p. Filipa mohli v Čechách a na Morave prijímať všetci, ktorí sa nebáli, že Pán ich nakazí, sv. prijímanie do úst počas celého covidového obdobia bez zatvorenia chrámov!
Slovenskí kňazi, spamätajte sa, kým nie je neskoro !
Stylita shares this
6
Dokumenty.

...
výběr dokumentů o víře , svatých z české a slovanské sekce
Peter(skala)
youtube.com/watch?v=jkSk0m28vKc
40:55 "Chcem, aby všetky meče, ktoré prenikli do Srdca Panny Márie Spoluvykupiteľky, prenikli aj do môjho srdca." (sv.Veronika Guliani)
ľubica