Clicks80

Farar Timkovic v pastoracii 117 Choroby cez Eucharistiu 2019

Misko3
Rímskokatolícki kňazi na východnom Slovensku sa vysmievajú z gréckokatolíckych veriacich, že sa u gréckokatolíkov nehygienicky olizuje lyžička pri sv. príčastí (prijímaní). Obedovať sa dá s príborom …More
Rímskokatolícki kňazi na východnom Slovensku sa vysmievajú z gréckokatolíckych veriacich, že sa u gréckokatolíkov nehygienicky olizuje lyžička pri sv. príčastí (prijímaní). Obedovať sa dá s príborom a aj s holými rukami. Čo je hygienickejšie? Určite jedenie lyžičkou je hygienickejšie ako rukou. Určite je hygienickejšie “olizovať" lyžičku ako ruku. U rímskokatolíkov sa sv. prijímanie podáva rukou…, u gréckokatolíkov lyžičkou… Kto je naozaj “hygienickejší”?

Sv. príčastie, to je živý Hospoď Boh Isus Christos, ten pri dotyku nie prenáša choroby (ak by tomu tak bolo, tak by Hospoď Boh neexistoval), ale naopak uzdravuje. Dôkazom toho pre daných rímskokatolíckych kňazov môže byť rímskokatolícke pútnické miesto Lurdy. Na danom mieste, kde sa zjavovala Presvätá Bohorodička nikdy nedochádza k uzdravenia pri kúpaní sa vo veľmi chladnej vode jaskyne, ale VŽDY pri prijímaní Božej Eucharistie. Uzdravuje totiž nie Panna Mária, ale Isus Christos na príhovor Prečistej Divy Mariji.

Pozor však, sv. apoštol Pavol hovorí, že ak niekto pristupuje k sv. príčastiu nehodne, nevyspovedaný s ťažkým hriechom na duši, takýto po takomto svätokrádežnom prijímaní môže nielen ochorieť, ale dokonca aj zomrieť (porov. 1Kor 11,27-30).

Ak máte nejakého známeho a chcete urobiť dobrý skutok, odporučte mu zhliadnutie tohto filmu.

Farár Timkovič v pastorácii 117 Choroby cez Eucharistiu 2019
Farar Timkovic v pastoracii 117 Choroby cez Eucharistiu 2019
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM

Tags:
Božia Eucharistia, Bozia, sv., prijímanie, prijimanie, príčastie, pricastie, nehodné, hodné, nehodne, hodne, s ťažkým hriechom, tazkym, ťažký hriech, tazky, ložička, ložičkou, lozicka, lozickou, ruka, rukou, prenášanie choroby, prenasanie, choroba, uzdravenie, vyliečenie, vyliecenie, Lurdy, univerzitná nemocnica, fakultná, univerzitna, fakultna, L. Pasteura, Pasteur, Timkovič, Timkovic, OSBM, gréckokatolíci, rímskokatolíci, greckokatolici, rimskokatolici, pravoslávni, pravoslavni, hygieniecké, hygienicke, nehygienicke, nehygienické, jedenie príborom, priborom, rukami, dezinfekcia vínom, vinom, choroba, sv. Pavol, obchodný dom Dargov, obchodny, verejný cintorín, verejny cintorin, Košice, Kosice, divé kačky, dive kacky, zametacie auto, Tyršovo nábrežie, Gorkého ulica, Tyrsovo nabrezie, Gorkeho, voda v Košiciach, Kosiciach,