Clicks163
Edward7
15

Publiczne Boże Narodzenie NIE, spotkanie ekumeniczne, TAK

29 października 2020 r. - Katolicka Agencja Informacyjna informuje, że otrzymała list od Watykańskiego Sekretarza Stanu, w którym odnotowano, że w tym roku świąteczne liturgie (...)Bergoglio będą sprawowane bez udziału wiernych.
W liście, wysłanym przez Sekretarza Stanu do ambasad watykańskich, czytamy, że Msza Bożonarodzeniowa będzie sprawowana „prywatnie, bez obecności członków korpusu dyplomatycznego”. Zauważył również, że liturgie będą transmitowane online.
Ten list, jeśli wierzysz lub nie, została wysłany tego samego dnia, w którym Watykan zorganizował ceremonię wręczenia nagród w Ogrodach Watykańskich dla filmowca, który nakręcił film Francesco, co wywołało wiele kontrowersji dzięki przychylnym komentarzom Bergoglio, homoseksualnym związkom partnerskim.
Ponadto nastąpiło to zaledwie dwa dni po tym, jak Bergoglio wziął udział w ekumenicznym spotkaniu w Rzymie z przywódcami buddyjskimi, Seikiem, muzułmanami i innymi przywódcami religijnymi. Wydarzenie nosiło tytuł „Nikt sam nie ratuje”: pokój i braterstwo ”i odbyło się 20 października.
Dwie połówki wydarzenia to jednoczesne nabożeństwa modlitewne w różnych miejscach w pobliżu rzymskiego Piazza del Campidoglio. Papież przewodniczył najpierw chrześcijańskiej modlitwie w bazylice Santa Maria del Altar del Cielo
(Basilica di Santa Maria in Ara Coeli).

Wszystko to przypomina mi słowa arcybiskupa Carlo Marii Viganò, który niedawno powiedział, że „Stolica Apostolska chce powtórzyć niefortunne zamknięcie ostatnich miesięcy, które pozbawiło wiernych Mszy i Sakramentów”.
Jego Ekscelencja powiedział również, że odwołanie Mszy Św. „pozostawiło wiernych zdezorientowanych, zgorszonych i opuszczonych przez hierarchię, która znalazła sposób na zebranie się w Bazylice Santa María w Ara Coecilia na synkretyczny obrzęd, któremu przewodniczył Jorge Mario Bergoglio, ale to nie waha się zawiesić celebracji Mszy Świętej w noc, w której Kościół obchodzi narodziny Zbawiciela ”.

więcej - https://www.lifesitenews.com/blogs/pope-cancels-public-christmas-celebrations-despite-having-just-attended-a-huge-ecumenical-extravaganza?utm_source=blogger_articles

Zakazane Msze Św. w Irlandii, czyli wielkie prześladowanie -
6 października w Irlandii doszło do „zamknięcia trzeciego poziomu”, co oznacza, że wszystkie nabożeństwa religijne muszą „przenieść się do sieci”. Jednak od tego czasu nałożono na kraj najwyższy poziom restrykcji i wprowadzono nowe prawo, które wyraźnie zakazuje zgromadzeń z „powodów religijnych lub innych” i grozi księżom wysokimi grzywnami, a nawet więzienia, jeśli próbują odprawić publiczną Mszę. ... „Otwarcie kpi z Boga w Irlandii, a biskupów nie obchodzi, milczą, podczas gdy owce głodują”..... W liście otwartym opublikowanym w maju duchowieństwo katolickie kierowane przez byłego nuncjusza papieskiego, arcybiskupa Carlo Marię Viganò i kardynałów Gerharda Ludwiga Muellera, Josepha Zen i Janisa Pujatsa przypomniało politykom na całym świecie, że „państwo nie ma prawa ingerować bez powodu, w suwerenności kościoła. " „Ta autonomia i wolność są prawem wrodzonym, które nasz Pan Jezus Chrystus nadał mu do realizacji własnych celów. absolutna autonomia w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak normy liturgiczne i sposoby udzielania Komunii Świętej i sakramentów ”- oświadczyli sygnatariusze. więcej - https://www.lifesitenews.com/news/irish-catholics-demand-the-sacraments-after-government-bans-mass?utm_source=must_reads

(...)Nadeszły na was czasy, gdzie wiara większości chrześcijan staje się tak słaba, że niewiele dyskutuje się lub odwołuje się do Mojej Chwalebnej Boskości. Moje Nauczanie nie posiada już żadnego realnego znaczenia w waszym życiu i wielu księży już nie kocha Mnie tak, jak powinno. Nie, Moja córko, oni naprawdę w ogóle Mnie nie znają.
Nie spocznę, dopóki Mój Głos nie zostanie usłyszany, dopóki nie obudzicie się na wezwanie do odnowienia wiary. Wkrótce wasza wiara we Mnie osłabnie jeszcze bardziej. Staniecie się tak bardzo zajęci, pochłonięci sprawami politycznymi w odniesieniu do krajów, w których szaleją wojny i ubóstwo, że zapomnicie o Mnie. Zostanę zastąpiony w waszej wierze przez Moich wrogów, którzy udają Moje sługi i którzy jeszcze bardziej odciągną was ode Mnie.
Następne świętowanie Mojego Narodzenia zostanie zastąpione wielką uroczystością, która będzie oklaskiwała pracę tych oszustów, którzy paradują w Moim Kościele, ubrani w szaty służące wyłącznie do oszukania wiernych. W tym dniu będą bili brawo bogowi sprawiedliwości społecznej, prawom człowieka i pieniądzom, które, jak powiedzą, zebrali, aby wyciągnąć świat z głodu. Ale wiedzcie o tym: Wszystkie te rzeczy przedstawione światu w Moje Święte Imię, służą tylko jednemu celowi. Aby odciągnąć was od Słowa, którym jest Moje Ciało. Moje Ciało jest Moim Ciałem. Moim Ciałem jest Mój Kościół. Gdy ci, którzy mówią, że pochodzą z Mojego Kościoła nie czczą Mojego Świętego Słowa, lecz w zamian obejmują i starają się sprawować kontrolę nad światową polityką, nigdy nie wolno im twierdzić, że pochodzą ode Mnie. Nadszedł czas na podział - przepowiedzianą schizmę - i nastąpi to szybko. Możecie kochać tylko jednego Boga, a jedyna droga do Mojego Ojca jest przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna(...)paruzja.info/2013.12.25_21-50.php religionlavozlibre.blogspot.com/…avidad-publica-no-reunion.html
Wieczne Odpoczywanie Amen
Pseudokonklawe Antychrysta

WŁODZIMIERZ SOŁOWIEW

Po dworskim obiedzie zwołano wszystkich uczestników soboru do ogromnej sali tronowej (w pobliżu domniemanego miejsca, gdzie stał tron Salomona). Tu – zwracając się do przedstawicieli hierarchii katolickiej – oznajmił cesarz [(tj. Antychryst)], że dobro Kościoła oczywiście wymaga natychmiastowego wyboru godnego następcy apostoła Piotra, że …More
Pseudokonklawe Antychrysta

WŁODZIMIERZ SOŁOWIEW

Po dworskim obiedzie zwołano wszystkich uczestników soboru do ogromnej sali tronowej (w pobliżu domniemanego miejsca, gdzie stał tron Salomona). Tu – zwracając się do przedstawicieli hierarchii katolickiej – oznajmił cesarz [(tj. Antychryst)], że dobro Kościoła oczywiście wymaga natychmiastowego wyboru godnego następcy apostoła Piotra, że w obecnych okolicznościach powinien się dokonać wybór sposobem uproszczonym. Obecność cesarza, głowy i przedstawiciela całego świata chrześcijańskiego, wynagradzała dostatecznie opuszczenie formalności obrzędowych. W imieniu wszystkich chrześcijan zalecał Świętemu Kolegium wybór swego przyjaciela i najmilszego brata Apolloniusza, ażeby ścisły węzeł między nimi istniejący uczynił trwałym i niezniszczalnym zjednoczenie Kościoła i państwa dla wspólnego dobra wszystkich.

Święte Kolegium udało się do osobnego pokoju aby odbyć konklawe; w półtorej godziny potem wróciło z nowym papieżem – Apolloniuszem.

W czasie, kiedy odbywały się wybory, zachęcał cesarz ze słodyczą, mądrością i wymową przedstawicieli protestantów i prawosławnych, aby zaniechali raz na zawsze starych kłótni wobec nowej i wielkiej ery w dziejach chrześcijaństwa. Dał też swoje słowo na to, że Apolloniusz będzie umiał na zawsze usunąć wszystkie dziejowe nadużycia władzy papieskiej.
Przekonani tym przemówieniem przedstawiciele prawosławia i protestantyzmu spisali akt zjednoczenia Kościołów.

Gdy Apolloniusz i kardynałowie ukazali się wśród radosnych okrzyków całego zgromadzenia, biskup grecki i pastor ewangelicki przedstawili swój dokument: Accipio et approbo et laetificatur cor meum (*), rzekł Apolloniusz, podpisując akt zjednoczenia. "Jestem prawdziwym prawosławnym i prawdziwym ewangelikiem tak jak jestem prawdziwym katolikiem" dodał, zamieniając przyjacielski pocałunek z Grekiem i Niemcem.

Włodzimierz Sołowiew, Krótka opowieść o Antychryście, z języka rosyjskiego tłumaczył, wstępem i przypisami opatrzył Ludwik Posadzy, [w:] Trójgłos o Antychryście, Poznań 1996, s. 80.
(Tytuł art., tekst w nawiasie [...] oraz przypisy od red. Ultra montes).

Przypisy:

(*) "Accipio et approbo et laetificatur cor meum" = Zgadzam się i zatwierdzam i rozradowane jest serce moje.
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMV, Kraków 2005
Quas Primas
Franio w ub. roku zapowiadał, że to OSTATNIE Boże Narodzenie.
Mason zrobił co swoje i teraz się cieszy.
OBRZYDLIWOŚĆ!!!
modernistae prohibere
Udało się zamknąć kościoły w największe święto Wielkiej Nocy, udało się zablokować Boże Ciało, udało się zamknąć cmentarze na Dzień Wszystkich Świętych - pozostało Boże Narodzenie, które jak wskazują prognozy koronoświrusa będzie skutecznie blokowane. Na Nowy Rok papa Francik odtrąbi sukces kościoła masonerii. 😡
Quas Primas
Krótko i zwięźle no i w prawdzie powiedziane.
Nie trzeba być ani prorokiem, ani wizjonerem, ani wróżem, bo używając ROZUMU można dojść do takiego wniosku.
ps. No a kiedy BUNT Polaków na te bezczelności i kłamstwa?!
m.rekinek
,,29 października 2020 r. - Katolicka Agencja Informacyjna informuje, że otrzymała list od Watykańskiego Sekretarza Stanu, w którym odnotowano, że w tym roku świąteczne liturgie (...)Bergoglio będą sprawowane bez udziału wiernych.
W liście, wysłanym przez Sekretarza Stanu do ambasad watykańskich, czytamy, że Msza Bożonarodzeniowa będzie sprawowana „prywatnie, bez obecności członków korpusu …More
,,29 października 2020 r. - Katolicka Agencja Informacyjna informuje, że otrzymała list od Watykańskiego Sekretarza Stanu, w którym odnotowano, że w tym roku świąteczne liturgie (...)Bergoglio będą sprawowane bez udziału wiernych.
W liście, wysłanym przez Sekretarza Stanu do ambasad watykańskich, czytamy, że Msza Bożonarodzeniowa będzie sprawowana „prywatnie, bez obecności członków korpusu dyplomatycznego”. Zauważył również, że liturgie będą transmitowane online."