18.5.2020 sv.Michal Archanjel: "...generácie pre svoje bludy a znesvätenie nebudú ušetrení"

"Nespútané ľudstvo znesvätilo tajomstvo Božej lásky, ktoré Boh dal človeku v najsvätejšiej Sviatosti, pred Ňou nesbeské chóry prelievali slzy bolesti pre tak závažný čin človeka. UŽ DOSŤ! UŽ …