Clicks526
Libor Halik
1
VK: Zednářská diktatura dnes, zatčení Assange, Nikulina. 12.4.2019 Slobodomurárska diktatúra teraz. VK z Aeronet komentuje aktuální události.More
VK: Zednářská diktatura dnes, zatčení Assange, Nikulina.

12.4.2019 Slobodomurárska diktatúra teraz. VK z Aeronet komentuje aktuální události.
Libor Halik
29.3.2019 sv. archanděl Michael: ..vy víte, že zlo vstoupilo do církve našeho Krále, a proto Boží lid musí zůstat pozorný k dodržování Božího Zákona a k zachovávání Božího Slova, obsaženého v Písmu svatém. Boží lid je zmaten a rozdělen, výklady Písma budou stále víc lehkovážné,..."Bůh je milosrdenství" řvou ti, kdo nechtějí, aby člověk dosáhl obrácení – hřešte a bude vám odpuštěno. Lži! Odpuštěn…More
29.3.2019 sv. archanděl Michael: ..vy víte, že zlo vstoupilo do církve našeho Krále, a proto Boží lid musí zůstat pozorný k dodržování Božího Zákona a k zachovávání Božího Slova, obsaženého v Písmu svatém. Boží lid je zmaten a rozdělen, výklady Písma budou stále víc lehkovážné,..."Bůh je milosrdenství" řvou ti, kdo nechtějí, aby člověk dosáhl obrácení – hřešte a bude vám odpuštěno. Lži! Odpuštěno je těm, kdo se rozhodnou činit nápravu a už nehřešit...Satan vstoupí do globálního působení a implantuje mikročip. Jste si vědomi, že vaše osobní komunikační přístroje nejsou osobní, že vaše data zůstávají v držení jiných, kteří je v případě potřeby budou používat?...kdyby se antikrist právě v tomto okamžiku objevil a povolal vás k přijetí pečetě? Kolik věrných zůstane Bohu?...svobodné zednářství převzalo Boží dům a předalo jej ďáblu a křižuje našeho milovaného Krále Ježíše Krista znovu a znovu. Vody moří se neuklidní, tsunami budou častější. Z výšky padají silné paprsky, které způsobují smrt,..uctívejte Boha a čiňte nápravu za ty, kdo Ho urážejí a nemilují....uctívači Satana jsou předchůdci antikrista a budou zabiti...póly pokračují ve svém procesu obracení a temnota a zkáza přichází, Slunce potemní....Masakry bez příčiny se budou šířit, násilí v ulicích bude růst, uctívači ďábla vstoupí do Božích kostelů a budou se dopouštět těžkých svatokrádeží....národ se postaví proti národu, a tak poběží s větrem, dokud muži budou mít vůbec nějakou sílu... CELÉ na: ČLOVĚK – DÍTĚ BOŽÍ, ŽIJE BEZ BOHA