Požehnanie domu (alebo iného miesta), ktoré zostavil otec Amorth

https://modlitba.sk/?p=16250 Táto modlitba slúži na požehnanie nášho domova alebo iného miesta, ktoré je pre nás dôležité. Modlitba pozýva Božiu prítomnosť, aby nás ochránila pred zlom. Otec Gabriele…
Dana22
Nedávno tu Peter skala uverejnil petíciu na obranu sochy sv. kráľa Ľudovíta IX.
Jeho priamy potomok,princ,nás prosí:

www.tfp.org/…/sign-here-to-sa…

www.tfp.org/i-am-a-direct-d…

I Am a Direct Descendant of King Saint Louis IX—Keep His Statue

preklad robený cez prekladač:

Som priamym potomkom kráľa Saint Louis IX - zachovajte jeho sochu
14. júla 2020 | Princ Bertrand z Orleans-Braganza
Som …More
Nedávno tu Peter skala uverejnil petíciu na obranu sochy sv. kráľa Ľudovíta IX.
Jeho priamy potomok,princ,nás prosí:

www.tfp.org/…/sign-here-to-sa…

www.tfp.org/i-am-a-direct-d…

I Am a Direct Descendant of King Saint Louis IX—Keep His Statue

preklad robený cez prekladač:

Som priamym potomkom kráľa Saint Louis IX - zachovajte jeho sochu
14. júla 2020 | Princ Bertrand z Orleans-Braganza
Som priamym potomkom kráľa Saint Louis IX - zachovajte jeho sochu

Som priamym potomkom kráľa Saint Louis IX - zachovajte jeho sochu

Pred nejakým časom som navštívil nádhernú jazdeckú sochu sv. Ľudovíta IX., Ktorá sa týči nad lesoparkom v St. Louis v štáte Missouri. V pravej ruke svätého kráľa je obrátený meč, ktorý je vykladaný ako kríž, čo znamená jeho túžbu brániť katolícku vieru pred všetkými protivníkmi. Ako potomok Saint Louis v priamej otcovskej línii sa ma dotkla oddanosť miestnych obyvateľov a láskavosť, ktorú mi šírili.

Počul som, že niektorí chcú túto sochu zvrhnúť. Chcú ho zničiť ako súčasť svetového hnutia, aby zničilo všetko, čo predstavuje západnú civilizáciu. Táto nenávistná kampaň sa teraz týka katolíckych svätých a zahŕňa dobrého kráľa Svätého Ľudovíta IX.

Okamžite som si pomyslel: Prečo nenávidia kráľa Saint Louis, keď robil len to, čo bolo dobré? Čo urobil, aby si zaslúžil takéto nepriateľstvo, keď s takou kresťanskou láskou zaobchádzal s ostatnými? Ľudia z ktorejkoľvek životnej stanice k nemu mohli prísť za legendárnym dubom vo Vincennes, predložiť mu svoje sťažnosti a dostať spravodlivosť.

Po celé generácie držal jeho pamäť členov rodiny na najvyššej úrovni. Cítili sme sa povolaní ctiť jeho pamäť dobrými skutkami. Neustále nás vyzýva, aby sme nasledovali jeho kroky a prejavovali podobnú lásku k spravodlivosti a láske.
Ak chcete uložiť našu milovanú sochu Saint Louis, zaregistrujte sa tu

Na vedenie spoločnosti potrebujeme reprezentatívne postavy, ako je kráľ Saint Louis. Hovorím to nie preto, že je mojím predkom. Jeho kanonizáciou sme si istí, že jeho hrdinské cnosti si zaslúžia emuláciu. Kráľ Saint Louis je žiarivá postava štátnika a vodcu, ktorá pozýva obdiv všetkých. Chceli by dnes svet taký politickí vodcovia ako on?

Dôvod, prečo si myslím, že jeho socha musí zostať stáť, je ten, že tak dobre reprezentoval cnosti, ktoré dnes najviac potrebujeme: Lásku k cti, pravde, spravodlivosti a viere.

Jeho socha je potrebná, pretože zvrhovatelia pamätníkov nepokoje predstavujú poruchu a ničenie, ktoré spôsobí zničenie spoločnosti. Usilujú sa zničiť históriu a vymazať spomienku na svätých mužov, ako je Saint Louis, presne vtedy, keď sú takéto vzory najdôležitejšie.
„Obhajujte sochu so cti, vierou a odvahou“

Princ Bertrand z Orleans-Braganza, potomok kráľa Saint Louis IX

Potrebujeme dobrého a silného Saint Louis v týchto dňoch slabého vodcovstva a zbabelého odovzdania.

Saint Louis bol známy pre svoju vášeň pre spravodlivosť. Bol to štátnik, ktorý sa usiloval o mier s krajinami okolo Francúzska tým, že rokoval o veľkorysých a spravodlivých riešeniach komplexných sporov. Vedel tiež, ako byť presvedčivý pri presadzovaní katolíckej viery. Preto bojoval za oslobodenie Svätej zeme z rúk moslimských okupantov a zastavenie ich brutálneho a nespravodlivého prenasledovania kresťanov.

Bola to povesť Saint Louis, že keď uväznili moslimovia počas krížovej výpravy, požiadal emíra, aby ho daboval rytiera. Saint Louis odpovedal: „Staňte sa kresťanom a urobím z vás rytiera.“ Iní moslimovia by predložili svoje prípady, aby boli súdení. Počas svojej vlády poslal úradníkov v celej ríši, aby v každom meste oznámili, že každý, kto podal sťažnosť na súčasných alebo minulých kráľovských dôstojníkov a sudcov za korupciu alebo nespravodlivosť, aby prišiel pred súd, aby bolo možné vyniesť spravodlivosť a zbaviť úradníkov z verejného poriadku kancelária.
Dobré a zlé stretnutie na nohách kráľa sv. Ľudovíta

Bol tiež známy svojou kresťanskou charitou, najmä voči chudobným. Skutočne veril, že mier a požehnanie ríše prešli náležitou starostlivosťou o chudobných. Bol skutočným otcom svojho ľudu a milovali ho. Večera s žobrákmi, umyl nohy a slúžil ich potrebám. Zriadil nemocnice, školy a inštitúcie, aby sa starali o chorých, chudobných a slepých.

Najdôležitejšou vlastnosťou môjho predka bola jeho svätosť. Svätý Ľudovít IX. Bol svätým kráľom, ktorý miloval Boha a blahoslavenú matku. Vyhýbal sa všetkému hriechu a praktizoval hrdinskú cnosť. Dlhé hodiny strávil v modlitbe, nalačno a veľa sa modlil. Kráľ povedal, že sa modlil dlho do noci, aby Francúzsko mohlo pokojne spať. Všade podporoval praktizovanie viery a obdaroval náboženské inštitúcie a cirkvi.

Ako potomok Saint Louis som bol hlboko dojatý, keď som sa dozvedel, že katolíci sa často stretávajú pri jeho pamätníku v lesoparku v St. Louis, aby sa modlili ruženec a bránili túto symbolickú a historickú pamiatku. Pamätaním na neho sochou robíme viac než len ctiť jeho pamäť. Pokorne si uvedomujeme, že vďaka Božiemu milosrdenstvu môžu znova existovať dobrí a svätí vodcovia. Saint Louis nás vyzýva, aby sme konali s múdrosťou a odvahou.

Zachovajme sochu, aby sme nestratili najvyššie štandardy - štandardy kresťanskej civilizácie - a nepadli do chaosu a anarchie.
* * *
princ

www.youtube.com/watch
Dana22
Dana22
www.euportal.cz/Articles/42861-panna-mar…

Panna Mária naliehavo varuje pred odpadlíctvom

Arcibiskup Carlo Maria Viganò varuje, že posolstvá z neba zjavne naznačujú, že svet sa čoskoro môže ocitnúť v oveľa ťažšej a náročnejšej dobe.
Viganò reaguje na tajomné zjavenie v 20. storočí a naliehavo vyzýva katolíkov, aby verne zotrvávali v modlitbách. Rozpráva o údajnom zázraku s posolstvom, ktorý …More
www.euportal.cz/Articles/42861-panna-mar…

Panna Mária naliehavo varuje pred odpadlíctvom

Arcibiskup Carlo Maria Viganò varuje, že posolstvá z neba zjavne naznačujú, že svet sa čoskoro môže ocitnúť v oveľa ťažšej a náročnejšej dobe.
Viganò reaguje na tajomné zjavenie v 20. storočí a naliehavo vyzýva katolíkov, aby verne zotrvávali v modlitbách. Rozpráva o údajnom zázraku s posolstvom, ktorý začal v malom talianskom meste v 90-tych rokoch. Podľa majiteľa malej sošky Panny Márie nasledovali po zázraku posolstvá z neba. V nedávnom interview s LifeSiteNews Viganò spomína: "6. februára 1995 po tom, čo soška Panny Márie plakala už 13-krát, začul muž, menom Fabio zreteľný hlas, ako sa mu prihovára. Jeho manželka Annamaria mala už aj predtým zjavenia formou sna. Postupne mala zjavenia celá rodina."
Posolstvá zjavení boli veľmi vážne.
2. februára 1995 popoludní sa malá 5-ročná Jessica Gregori ponáhľala s rodičmi na omšu, keď si po prvýkrát všimla, že malá soška Preblahoslavenej Panny Márie vyzerá nezvyčajne. Bola umiestnená v malej skalnatej jaskynke, ktorú jej otec nedávno postavil pred domom. Jessica kričala : "Oci, oci, Madona plače!" Keď otec Fabio začul slovo ´krv´, utekal sa pozrieť, či sa jeho dcére niečo nestalo. To, čo uvidel, ho prekvapilo a nesmierne ohúrilo - soška Márie ronila krvavé slzy. Odvtedy, hovorí abp. Viganó, sa tento fenomén opakoval 13-krát pred zástupom svedkov, a to až do 6. februára. Svedectvo o týchto udalostiach poskytli aj príslušníci bezpečnostnej agentúry, ktorých Fabio k zázraku okamžite privolal, aby o ňom mohli miestoprísažne svedčiť počas vyšetrovania.
Spomínaný jav viedol k dlhému, vleklému vyšetrovaniu, závery ktorého ešte stále definitívne nepoznáme. Niektorí sú presvedčení, že ide o hoax (podvod). Iní, medzi nimi aj abp. Viganó veria, že ide o zázrak a nechávajú sa ním inšpirovať. "Pápež Ján Pavol II si chcel túto sošku uctiť a korunoval ju, avšak tajne, vo svojom byte vo Vatikáne, aby nenarušil prebiehajúce vyšetrovanie diecéznej komisie. Neskôr písomne potvrdil, že to urobil." V júni 1995 bola soška slávnostne vystavená k verejnej úcte v kostole v Civitavecchia, kde sa nachádza dodnes. Fabiova rodina údajne nepočula iba hlas Preblahoslavenej Matky, ale "od istého okamihu aj odlišné hlasy - niekedy Otcov, inokedy Synov. Od 2. júla 1995 sa začala séria zjavení s Ježišom, Máriou a anjelmi, vrátane veľa posolstiev, ktorá skončila 17. mája 1996. "Preblahoslavená Panna sa potom opäť zjavila aj nedávno - 23. decembra 2018".
Obsahom posolstiev je predovšetkým varovanie pred veľkou apostázou (odpadlíctvom), nie nepodobným na posolstvo z Fatimy, Akity a ďalších schválených zjavení z minulosti. V máji 1995 počul Fabio, ako hlas hovorí, že krvavé slzy sú "Ježišovou Krvou, vyliatou za všetky deti, ktoré sa odvrátili od Máriinho Nepoškvrneného Srdca, aby ich zachránila", uviedol Viganó. Okrem iného spomenul aj posolstvo, špecificky určené pre Taliansko: "Vaša krajina je v obrovskom a vážnom nebezpečenstve", hovorí bl. Matka vizionárom, "v Ríme temnota čoraz viac zahaľuje Skalu, ktorú vám zanechal môj Syn, aby ste na nej vybudovali, vyučovali a duchovne viedli Jeho deti." V niektorých posolstvách sa hovorí o Božom milosrdenstve a o poriadku sviatostí, ktoré Boh ustanovil pre spásu nás všetkých. Posolstvá všetkých naliehavo vyzývajú na návrat ku sviatostiam. Hovoria o "potrebe sýtenia Eucharistickým chlebom, ak je možné, tak aj denne; pravidelne chodiť na sv. spoveď a vždy prijímať sväté prijímanie v stave posväcujúcej milosti; pozývajú ľudí k hojnej účasti na Eucharistických adoráciách." Ďalej sa spomínala dôležitosť modlitby posvätného ruženca ako "mocnej zbrane na porazenie satana" a posväcovanie každodenného života v rodine "skutkami lásky".
"Svet sa čoraz viac prepadáva do temnoty a zla satana; služobníkov Cirkvi nevynímajúc", uviedol Viganò, nadväzujúc tak na slová Panny Márie. Zaznelo upozornenie na hroziace obrovské nebezpečenstvo Tretej svetovej vojny a bl. Matka nás preto úpenlivo prosí, aby sme používali "zbrane, ... ktorými sú láska, modlitba, pokora, ruženec, pravé obrátenie svojho srdca k Bohu skrze našu Nebeskú Matku, ktorá ťa drží vo svojom náručí, v blízkosti svojho Nepoškvrneného Srdca. Aj napriek varovaniam vyvolávajú jej výzvy a prosby v ľuďoch veľký pokoj. Cesta Pravdy je totiž v Cirkvi nášho Boha. Pravda pochádza od Boha. Nebojte sa človeka, ale Boha; majte pred Ním spasiteľnú bázeň. Fabiovi hlas povedal: ´S Bohom nikdy nestrácaš nádej´. Máriine slová prinášajú aj útechu: "Kráčajte a nechajte sa viesť s jednoduchosťou, s akou dieťa vkladá ruku do Ruky svojho Otca. Moje Nepoškvrnené Srdce premení vaše utrpenia na radosť, ktorú prijmete s pravou láskou, pretože tieto utrpenia sú utrpenia, ktoré dopúšťa Pán Ježiš." Rovnako ako pri Fatimských posolstvách, aj pri týchto je abp. Viganó presvedčený, že by ich veriaci mali brať s plnou vážnosťou a dôverou.
Dudko
Pekné... Treba žiť jednoducho a byť pripravený aj na ťažší život; pokiaľmožno zbaviť sa dlhov, auto vymeniť za bicykel, byť spokojný s platom a celkove žiť skromne, popritom ešte podporovať Cirkev, dávať almužnu chudobným a vydávať iným svedectvo o kresťanskej láske. A modliť sa vrúcne hlavne o spásu duší - rodiny, kolegov, susedov, ľudí, ktorých nám náhoda privedie do cesty, a vôbec, za …More
Pekné... Treba žiť jednoducho a byť pripravený aj na ťažší život; pokiaľmožno zbaviť sa dlhov, auto vymeniť za bicykel, byť spokojný s platom a celkove žiť skromne, popritom ešte podporovať Cirkev, dávať almužnu chudobným a vydávať iným svedectvo o kresťanskej láske. A modliť sa vrúcne hlavne o spásu duší - rodiny, kolegov, susedov, ľudí, ktorých nám náhoda privedie do cesty, a vôbec, za všetkých.
Utekám do zamestn., musím končiť, požehnanú dobrú noc+
Peter(skala)
Kokso... mysliš si že auto je prepich pre rodinu a mali by material nosiť na bycikloch?
Dudko
Nemyslím si nič, neodsudzujem kresťanov v autách, no osobne by som si auto nikdy nekúpil, je to tá najhoršia investícia pomerne vysokej sumy. Auto je aj symbol spoločenskej prestíže a životného pohodlia, ale i náhlivosti moderného sveta.
Keby sa teraz Ježiš narodil, myslím že by necestoval autom, skôr bicyklom alebo autobusom, alebo peši?
Peter(skala)
ja len že treba rozlišovať: individualista nepotrebuje auto - resp. dopravný prostriedok na kočiar, batožiny, detske vybavenie atd... ale rodina, tak to už je iná kapitola, pretože su jednak viacerí a potom je logicke že potrebuju auto.

Ježiš nemal rodinu, tak nepotreboval auto
Dudko
Myslím si, že bez auta je život cnostnejší, jednoduchší a bezpečnejší, a že moderní ľudia sú až príliš zhýčkaní a svetácki, keď vravia že auto potrebujú. Lenže rodiny sú to od nepamäti, kým autá len niekoľko desaťročí.
To, či chcú mať auto pravdaže závisí na ich prioritách - aj preto si treba hľadať partnerku s podobnými záujmami; ak povedzme žena má rada psov a autá, prípadne aj fajčí, alebo sa …More
Myslím si, že bez auta je život cnostnejší, jednoduchší a bezpečnejší, a že moderní ľudia sú až príliš zhýčkaní a svetácki, keď vravia že auto potrebujú. Lenže rodiny sú to od nepamäti, kým autá len niekoľko desaťročí.
To, či chcú mať auto pravdaže závisí na ich prioritách - aj preto si treba hľadať partnerku s podobnými záujmami; ak povedzme žena má rada psov a autá, prípadne aj fajčí, alebo sa sporo odieva, nehodíme sa k sebe...
Poznám u nás katolícku rodinu, ktorá túto vymoženosť neprijala a jazdia alternatívnymi spôsobmi. Samozrejme, je to na rozhodnutí každého veriaceho, Cirkev sa k takýmto otázkam príliš nevyjadruje.
Ale nepripadá ti zvláštne, keď sa pán či pani priváža do kostola na luxusnom aute a nevšíma si chudobného opodiaľ? A čo rehoľníčky so sľubom chudoby, jazdiace autami? Veru, Ježiš bol oproti nám bedár a my si žijeme nad pomery. U neho sa naplnili aj slová Písma: 19 V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb (...). Jeden lekár liečil chudobných zdarma a jazdil na bicykli - a bol svätorečený. O pohodlnosti dnešného človeka nevypovedá len auto, ale aj drobnosti ako slnečné okuliare, ventilátor a klimatizácia, automatické zatváranie dverí, spínanie svetla pohybom v byte, vyhrievaná podlaha, vírivka, atď. Myslíš že tadiaľto vedie oná úzka cesta? Čo nám dnes vraví pojem askéza?