Clicks195
hr.cartoon
Chesterton: "Kršćanstvo je mnogo puta umiralo i ponovno se uzdizalo, jer je imalo Boga koji je iz groba znao put" Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRghvvpzrooMore
Chesterton: "Kršćanstvo je mnogo puta umiralo i ponovno se uzdizalo, jer je imalo Boga koji je iz groba znao put"

Slika: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsRghvvpzroo