Sedevakantistický kanál and one more user link to this post
Unam Sanctam SK
Kacír dyk
"Áno. Aj moslim bude spasený, keď bral úprimne svoju vieru. O tom hovorí aj Panna Mária v Medžugoriu. Má smolu v tom, ze ide do očistca a nemá nikoho, kto by sa zaňho modlil a obetoval, ale bude spasený."
vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/
Wow. Takže keď niekto pevne a "úprimne" veril pedofilovi Mohamedovi a Koránu, ktorý hovorí, že Ježiš Kristus je pravý prorok, …More
Kacír dyk
"Áno. Aj moslim bude spasený, keď bral úprimne svoju vieru. O tom hovorí aj Panna Mária v Medžugoriu. Má smolu v tom, ze ide do očistca a nemá nikoho, kto by sa zaňho modlil a obetoval, ale bude spasený."
vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/
Wow. Takže keď niekto pevne a "úprimne" veril pedofilovi Mohamedovi a Koránu, ktorý hovorí, že Ježiš Kristus je pravý prorok, pričom popiera takmer celé jeho učenie a to, že o sebe povedal, že je Boh, a potom nasadol to nákladiaku a zvalcoval ním desiatky ľudí a potom ho zastrelili, tak bude spasený. Vy ste totálny bludár. A keď neohrozene hovoríte, že bude spasený, tak prečo ho diskriminovať očistcom a tým, že sa zaň nikto nemodlí? Ak pripúšťate takýto "neférový" trest, podkopávate celý svoj argument. Ale predovšetkým odmietate Evanjelium a slová Krista a dogmy Katolíckej Cirkvi.vatikankatolicky.com/falosne-zjavenia-medzugorie/ Moslimovia sú pohania.
Okrem toho obsahuje správa z Medžugoria čisto satanské veci, napríklad to, že satanizmus je Bohu milý:
„Madona povedala, že náboženstvá sú na zemi odlúčené, ale ľudia všetkých náboženstiev sú akceptovaní jej Synom.“ [i] – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová
Otázka: „Vyzýva Blahoslavená Matka všetkých ľudí, aby boli katolíkmi?“ Odpoveď: „Nie. Blahoslavená Matka hovorí, že jej a jej Synovi sú milé všetky náboženstvá.“ [ii] – „vizionárka“ Vicka Ivankovičová
Toto je totálne odpadlíctvo v správe z Medžugoria. Toto je satanské a od diabla.
[i] The Apparitions of Our Lady of Medjugorje, Franciscan Herald Press, 1984.
[ii] Janice T. Connell, The Visions of the Children, The Apparitions of the Blessed Mother at Medjugorje, St. Martin's Press, August, 1992.
Avšak vy neveríte Kristovi a Jeho Cirkvi, vy veríte diablom a súkromným zjaveniam.
Unam Sanctam SK
Ten obrázok Mariána Kuffu je práve z toho okamihu, keď hovoril o Bohu ako o "vyššom princípe". Je to práve náboženský indiferentizmus a akceptácia falošných náboženstiev a heréz, čím Ján Pavol II. duchovne dobil Európu a poznačil ľudí znamením šelmy, duchovným znamením pohanského Ríma a Európy. O tom úkaze vo vatre, čo je na obrázku, si prečítajte tu: vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Unam Sanctam SK
Áno, cieľ je dobrý, a teda tie cesty sú dobré, nehovorím že sú rovnako bezpečné, rovnako obtiažne, ale sú dobré.“ Isteže nie sú rovnako bezpečné; všetky však vedú do zatratenia. - Lepšie by bolo napísať: "Nie sú rovnako nebezpečné."