Pavel Pakoš
11.1K
ctihodná Mary Wardová

„Tá žena nemá obdobu v dejinách cirkvi“Pius XII

15. januára 2021 Hermes 0 Comments V hebrejčine slovo „avodah“ znamená volanie, špeciálne povolanie a originálnu službu Máriina misia bola určite …
Peter(skala)
Na jej náhrobku v Osbaldwicku v Anglicku na anglikánskom cintoríne môžeme prečítať tento nápis:
„Chudobných milovať, v láske k nim vytrvať, s nimi žiť, s nimi mrieť, s nimi Božiu slávu zrieť,
bolo cieľom Márie Wardovej
More
Na jej náhrobku v Osbaldwicku v Anglicku na anglikánskom cintoríne môžeme prečítať tento nápis:

„Chudobných milovať, v láske k nim vytrvať, s nimi žiť, s nimi mrieť, s nimi Božiu slávu zrieť,
bolo cieľom Márie Wardovej