Clicks125
vi.news

Francis Recycles tái sử dụng vị Giám mục tự do đáng hổ thẹn

Vào ngày 19 tháng 12, Giáo Hoàng Francis đã bổ nhiệm Đức ông Gustavo Zanchetta, 53 tuổi, cựu giám mục của Orán, Argentina, là giám định viên của Ban quản lý Di sản của Tông Tòa (APSA), một chức được tạo ra riêng cho Zanchetta. APSA là cơ quan bất động sản của Vatican quản lý hơn 5.000 tài sản.

Zanchetta từ chức vào ngày 1 tháng 8 vì lý do sức khoẻ. Tuy nhiên, truyền thông đã nói về sự quản lý kém hiệu quả về kinh tế và lạm dụng quyền lực. Ông được Giáo hoàng Pope Francis chỉ định làm giám mục vào tháng 7 năm 2013 và được biết đến như là một nhà sự nghiệp. Ông giữ một vị trí quan trọng trong Hội nghị Giám mục Argentina tại cuộc tổng tuyển cử của Đức Hồng y Bergoglio.

Hình ảnh: Gustavo Zanchetta, #newsOyddqxkeez