Clicks325

Na Pripomenutie vám: Skladačka Posledného Času

17. septembra 2021 - Slová Pána Ježiša k nám

Na Pripomenutie vám. Teraz máte k dispozícii všetky Dieliky Skladačky Posledného Času. Bola vám Dávaná a je Kompletná. Predpovedané sa teraz bude stále viacej Odkrývať, podľa Môjho Plánu a Účelu. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je ona v Nebi a v Mojom Určenom Čase. Každý Dielik Skladačky Posledného Času má svoj Čas, ktorý sa Odkryje v Mojom Čase.

Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko Čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem a v Mojom Určenom Čase podľa Môjho Plánu a Účelu aj pre tento Posledný Čas.

Nebojte sa, Ani nebuďte Úzkostliví. Ja Úplne Riadim. Poznám Koniec Od Začiatku. Práve preto som Dal všetky Dieliky Skladačky Posledného Času a sú dostupné a Môžem vám ich Pripomenúť.

Neopierajte sa o vaše vlastné porozumenie toho, ako sa všetky Dieliky Skladačky Posledného Času Odohrajú v tomto Čase. Pýtajte sa Mňa, Jediného, Ktorý To Vie a Dôverujte Mi s celým vaším srdcom. Ja Som vždy Verný a Dôveryhodný. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Predpovedané sa Odkryje a bude teraz Eskalovať. Všetko je to Biblické. Nič nie je Tajné Ani nič Skryté, všetko je To teraz Známe.

Prisľúbil som vám, že vám Veci Pripomeniem. Skladačka Posledného Času je Kompletná. Všetky Dieliky boli Dané Mnou a sú k Dispozícii. Pýtajte sa Ma a Počúvajte Odo Mňa. Nedajte sa kýmkoľvek zviesť vás v tomto Čase Ani Odlákať vás Preč Odo Mňa, so satanovými lžami, mnohými úkladmi a prázdnymi sľubmi, to Vedie len ku Sklamaniam a Večnému Zatrateniu na Konci a Koniec to oznámi. Buďte Múdri a Nie hlúpi, lebo dni sú zlé. Buďte Bdelí a Modliaci sa. Odpočet Beží, máte všetky Dieliky Skladačky Posledného Času a teraz to bude Eskalovať, stále viac a viac, ako to bolo Predpovedané.

youtube.com/watch?v=Qp-egs3fEUg
Public domain