Clicks474
hr.news

Franjina ceremonija bila je "poganska" i "primitivna" - kardinal

Ceremoniju s "poganskom" Pachamamom s Franjom u vatikanskim vrtovima trebalo je "u potpunosti izbjeći", prema umirovljenom kardinalu Caracasa Jorgeu Urosi Savinu.

Za AciPrensa.com (21. listopada) izjavio je kako je taj događaj bio "iznenađujuć", "sinkretički", "primitivne prirode" i "poganskog izgleda".

Urosa upozorava da bi amazonski autohtoni obred, koji je predložila Sinoda, trebao pažljivo izbjegavati "neopravdani sinkretizam".

Slika: Jorge Urosa Savino © fides.org, #newsUokziefslr