Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
sl.news
29

Frančišek je objavil Motu Proprio Združenih narodov

Frančišek je 29. aprila izdal Motu proprio o preprečevanju in boju proti korupciji.

Od oseb, ki imajo finančne položaje v Vatikanu - vse od kardinalov pa do vodstvenega osebja - zahteva, da vsaki dve leti podpišejo izjavo, ki med drugim potrjuje, da:

• niso bili obsojeni za kaznivo dejanje
• niso predmet kazenskega postopka v teku
• nimajo lastnine v državah z visokim tveganjem pranja denarja in utaje davkov ter v sektorjih, ki so v nasprotju s cerkveno socialno doktrino.

Sekretariat za gospodarstvo lahko preveri verodostojnost pisnih izjav - vprašanje ostaja, kako bodo to storili.

Vsem zaposlenim je prepovedano sprejemati darila v vrednosti več kot 40 EUR. Razlog za Motu proprio je to, da Svetei sedež upošteva konvencijo Merida, konvencijo Združenih narodov proti korupciji. Sveti sedež sicer ni član OZN.

To pomeni, da Frančišek Vatikan vedno bolj spreminja v normalno sekularno državo, čemur so se njegovi predhodniki vedno skušali izogniti.

Slika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-ND, #newsMzsqtzqlqs