Quas Primas
7446
KR44
Dlaczego Msza Łacińska. Ks.Gommar A. DePauw www.youtube.com/watch
stanislawp
Gdy zdałem sobie sprawę z tych modyfikacji, postanowiłem powstrzymać się od odprawiania nowego rytu Mszy, którego używałem przez ponad 27 lat z poczucia posłuszeństwa swoim kościelnym przełożonym. Powróciłem do Trydenckiej Mszy Łacińskiej, ponieważ to jest właśnie Msza ustanowiona przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, która jest bezkrwawym odnowieniem krwawej ofiary Jezusa …More
Gdy zdałem sobie sprawę z tych modyfikacji, postanowiłem powstrzymać się od odprawiania nowego rytu Mszy, którego używałem przez ponad 27 lat z poczucia posłuszeństwa swoim kościelnym przełożonym. Powróciłem do Trydenckiej Mszy Łacińskiej, ponieważ to jest właśnie Msza ustanowiona przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, która jest bezkrwawym odnowieniem krwawej ofiary Jezusa Chrystusa na Kalwarii. Ta właśnie Msza wszechczasów uświęciła życie milionów na przestrzeni wieków.
============
re
Nowe nauczanie, Nowa Msza, nowe wszystko i jest wręcz odwróceniem nauki Kościoła z okresu 1962 lat przed Soborem Wat 2...
Dzisiejsze nauczanie paranoika Franciszka się kupy nie trzyma.... kaftan i szpital zamkniety a nie wychwalanie jego bluźnierstw przeciw Bogu i jego herezji, nie udawać ślepychg i głuchych na jego blużnierstwa!
!962 lat jasnej drogi do świetości dla Wszystkich Świetych a dziś jest to całkowicie zaprzeczane!
(Pan Jezus nauczał prywatnie zanim rozpoczął nauczanie publiczne)
Quas Primas
Jak można pisać w jednym komentarzu , że obecny rząd jest nam dany od Boga i dalej pisać, że pod wpływem szantażu ów rząd zgodził się na haniebną decyzję "Seksualizacji i aborcji".
Czyżby to jawne bluźnierstwo Bogu?
---------------------------------------
W obronie Tradycji Kościoła 16 minuty temu
Jezus Chrystus Królem Polski i Polaków!
Obecny rząd jest nam dany od Boga na krótki czas. Ten rząd…More
Jak można pisać w jednym komentarzu , że obecny rząd jest nam dany od Boga i dalej pisać, że pod wpływem szantażu ów rząd zgodził się na haniebną decyzję "Seksualizacji i aborcji".
Czyżby to jawne bluźnierstwo Bogu?
---------------------------------------
W obronie Tradycji Kościoła 16 minuty temu
Jezus Chrystus Królem Polski i Polaków!
Obecny rząd jest nam dany od Boga na krótki czas. Ten rząd składa się z ludzi uczciwych i szczerze kochających Polskę, lecz w większości słabych w wierze i chwiejnych (brak radykalizmu i wyrazistości poglądów). Trzeba także pamiętać o tym, że Polska nie jest w pełni suwerennym krajem od momentu podpisania traktatu lizbońskiego. Niewykluczone, że pod wpływem szantażu (być może także ze strony MFW) rząd zgodził się na tak haniebną decyzję: Seksualizacja i aborcja znowu wspierane przez Polskę. Potrzebna jest ogromna modlitwa za rządzących. Z całą pewnością organizowane będą protesty, które powinniśmy jako katolicy popierać.
Quas Primas
3 more comments from Quas Primas
Quas Primas
"Ojcze Święty. Moje Credo to jest Credo Apostolskie. Depozyt Wiary pochodzi od Jezusa Chrystusa, a dopełnił się wraz ze śmiercią ostatniego z Apostołów. To Rzymskiemu Kościołowi Katolickiemu powierzono zadanie przewodnictwa dla zbawienia dusz, aż do końca czasów.
Św. Paweł tak pouczał Tymoteusza: „O, Tymoteuszu, strzeż depozytu” (1 Tm 6, 20), depozytu Wiary!
Ojcze Święty. Zdaje się, jakby …More
"Ojcze Święty. Moje Credo to jest Credo Apostolskie. Depozyt Wiary pochodzi od Jezusa Chrystusa, a dopełnił się wraz ze śmiercią ostatniego z Apostołów. To Rzymskiemu Kościołowi Katolickiemu powierzono zadanie przewodnictwa dla zbawienia dusz, aż do końca czasów.
Św. Paweł tak pouczał Tymoteusza: „O, Tymoteuszu, strzeż depozytu” (1 Tm 6, 20), depozytu Wiary!
Ojcze Święty. Zdaje się, jakby św. Paweł mówił mi:

Strzeż depozytu... depozytu, który ci powierzono, a nie który sam odkryłeś. Otrzymałeś go, a nie stworzyłeś na bazie swej wiedzy. Nie jest to owoc czyjegokolwiek rozważania, ale nauczania. Nie jest on na użytek prywatny, ale przynależy do powszechnej tradycji. Nie wyszedł z ciebie, ale przyszedł do ciebie. Mając to na uwadze, nie możesz nazywać się jego autorem, ale tylko prostym nosicielem. Nie jesteś jego inicjatorem, ale jego uczniem. Nie jest twoją rzeczą nim kierować, ale twoim obowiązkiem według niego postępować (św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium, nr 21).
Quas Primas
Ten artykuł (list) zrozumie tylko ten, kto wyznaje NIEZMUTOWANĄ Wiarę katolicką.
Quas Primas
"W niedzielę 24 maja 1998 r. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Salvador Lazo dokonał uroczystego i historycznego wyznania Wiary skierowanego do Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II. O godz. 10:30 rano (po Mszy śpiewanej o godz. 9:00), w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Manili na Filipinach, Jego Ekscelencja, emerytowany biskup San Fernando diecezji La Union, Salvador Lazo wypowiedział …More
"W niedzielę 24 maja 1998 r. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Salvador Lazo dokonał uroczystego i historycznego wyznania Wiary skierowanego do Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II. O godz. 10:30 rano (po Mszy śpiewanej o godz. 9:00), w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Manili na Filipinach, Jego Ekscelencja, emerytowany biskup San Fernando diecezji La Union, Salvador Lazo wypowiedział uroczysty akt wyznania Wiary. Łącząc się ze zmarłymi – francuskim arcybiskupem Marcelem Lefebvrem i brazylijskim biskupem Antonio de Castro Mayerem, a będąc przekonany, iż, jako biskup katolicki, jest on odpowiedzialny za Kościół Nauczający, uznał za swój obowiązek sumienia dokonanie publicznego aktu wyznania Wiary przeciwstawiającego się nowemu nauczaniu Ojca Świętego, które jest przeciwne Tradycji Kościoła katolickiego. Biskup napisał także list otwarty do Jego Eminencji Jaime Kardynała Sina, protestując przeciwko niedawnemu ekumenicznemu spotkaniu modlitewnemu, które miało miejsce w dniu 8 maja 1998 r. w katedrze w Manili."