Clicks1.1K
mk2017
5
19 X - 36 rocznica śmierci ks. J. Popiełuszki, pamiętamy! 10 WAŻNYCH MYŚLI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO_36 lata temu zamordowany został ks. Jerzy Popiełuszko. Z tej okazji przypominamy 10 ważnych …More
19 X - 36 rocznica śmierci ks. J. Popiełuszki, pamiętamy!

10 WAŻNYCH MYŚLI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO_36 lata temu zamordowany został ks. Jerzy Popiełuszko. Z tej okazji przypominamy 10 ważnych myśli błogosławionego.
1. "Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości".
2. "Nie jest to rana śmiertelna, bo nie można zadać rany śmiertelnej czemuś, co jest nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei".
3. "Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak z jednym skrzydłem dreptał po ziemi".
4. "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat".
5. "Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu, to piętnować zło i wszystkie jego przejawy".
6. "Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność człowieka, to pozostać wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą - żyć w prawdzie - to jest minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego"
7. "Człowieka można przemocą ugiąć, ale nie można go zniewolić".
8. "Zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka i narodu jest przezwyciężenie lęku".
9. "Miłość przerasta sprawiedliwość, a równocześnie znajduje potwierdzenie w sprawiedliwości".
10. "Są więzienia niewidzialne, jest ich bardzo wiele. Są więzienia, w których ludzie rodzą się, rosną i umierają. Są więzienia systemów i ustrojów. Te więzienia nie tylko niszczą ciała, ale sięgają dalej, sięgają duszy, sięgają głęboko prawdziwej wolności".
Jota-jotka
"Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno.
Zachować godność człowieka, to pozostać wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu.
Pozostać sobą - żyć w prawdzie -
to jest minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego"
Bos016
przeciwherezjom
Niestety, wspomnienie obowiązuje w archidiecezji warszawskiej, być może jeszcze w jakiejś, nie wiem.... - masony się go boją podobnie jak kard. Wyszyńskiego. Ks. Jerzego kiedyś bała się tylko bezpieka - od czasu gdy oficer zerwał mu medalik z szyi (to jest na filmie o bł. ks. Jerzym) - ale, warto wiedzieć, czego nie ma na filmie, to to, że ów oficer po tej "akcji" zaraz zachorował ciężko na coś …More
Niestety, wspomnienie obowiązuje w archidiecezji warszawskiej, być może jeszcze w jakiejś, nie wiem.... - masony się go boją podobnie jak kard. Wyszyńskiego. Ks. Jerzego kiedyś bała się tylko bezpieka - od czasu gdy oficer zerwał mu medalik z szyi (to jest na filmie o bł. ks. Jerzym) - ale, warto wiedzieć, czego nie ma na filmie, to to, że ów oficer po tej "akcji" zaraz zachorował ciężko na coś w rodzaju koronyświrusa... czyli ciężkie zapalenie płuc - i zszedł.... Po tym nawet w czasie męczeństwa bandziory nie odważyły się zerwać Medalika!
Weronika....S
To polski męczennik za wiarę, ale kapłani, co wynika z parafialnych ogłoszeń na ten tydzień, nie wspomną go w mszalnych modlitwach w poniedziałek 19 października. Tak też było i poprzedniego roku.
Bł. Jerzy Popiełuszko módl się za nami.
Jest i dla niego rekompensata, nie musi jako kapłan przy ołtarzu patrzeć na zamaskowanych wiernych kiwających maskami i jak robią znak krzyża na tych okropnych …More
To polski męczennik za wiarę, ale kapłani, co wynika z parafialnych ogłoszeń na ten tydzień, nie wspomną go w mszalnych modlitwach w poniedziałek 19 października. Tak też było i poprzedniego roku.
Bł. Jerzy Popiełuszko módl się za nami.
Jest i dla niego rekompensata, nie musi jako kapłan przy ołtarzu patrzeć na zamaskowanych wiernych kiwających maskami i jak robią znak krzyża na tych okropnych maskach, zamiast na ustach.
mk2017
"Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć Bogu to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby ją móc leczyć. Służyć Bogu, to piętnować zło i wszystkie jego przejawy".