Clicks3.9K
krumpeľ
11
SKUTOČNÉ FAKTY O VAKCÍNACH Ak už toto človeka nepreberie!More
SKUTOČNÉ FAKTY O VAKCÍNACH

Ak už toto človeka nepreberie!
apredsasatoci
Niečo, čo sa netýka C19.
Dvojaké kresťanstvo!
1. Tí, ktorí vychádzajú zo stále zdôrazňovaného ľudského prvku v človeku, ktorí často hovoria len o ľudskej činnosti, ľudskej súčinnosti s milosťou Božou, akoby Boh potreboval stále len nás, upadajú takto do akéhosi antropocentrizmu: stále pozerajú na seba, stále zdôrazňujú nutnosť úsilia duše, hľadanie Boha v sebe samom.

2. Namiesto stáleho zaoberan…More
Niečo, čo sa netýka C19.
Dvojaké kresťanstvo!
1. Tí, ktorí vychádzajú zo stále zdôrazňovaného ľudského prvku v človeku, ktorí často hovoria len o ľudskej činnosti, ľudskej súčinnosti s milosťou Božou, akoby Boh potreboval stále len nás, upadajú takto do akéhosi antropocentrizmu: stále pozerajú na seba, stále zdôrazňujú nutnosť úsilia duše, hľadanie Boha v sebe samom.

2. Namiesto stáleho zaoberania sa sebou, nastupuje zaoberanie sa Bohom, pohľad do seba ustupuje pohľadu na Boha, teocentrizmus prevažuje nad antropocentrizmom. To je smer teológie a mystiky svätého Tomáša a jeho školy.
Buditeľ shares this
148
Vakcíny z potrátených detí