Bos016
52K
fronda.pl

Ks. Śniadoch: Przerażające konsekwencje apostazji

W starożytności apostazja obok morderstwa i cudzołóstwa należała do najcięższych rodzajów grzechu jakie mógł popełnić chrześcijanin. Pokuta za takie …
Bos016
Niektórzy się łudzą, że można „zmyć” Chrzest Święty…
Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się wymazać z historii życia człowieka. Wyciska on bowiem niezatarte piętno na duszy. Nie można w żaden sposób się go pozbyć i będzie nas oskarżać na Sądzie Bożym. Osoby ochrzczone będą cierpieć w piekle lub w czyśćcu znacznie bardziej, a spośród nich najwięcej katolicy, bo należeli do jedynego …More
Niektórzy się łudzą, że można „zmyć” Chrzest Święty…

Chrzest jest wydarzeniem, którego nie da się wymazać z historii życia człowieka. Wyciska on bowiem niezatarte piętno na duszy. Nie można w żaden sposób się go pozbyć i będzie nas oskarżać na Sądzie Bożym. Osoby ochrzczone będą cierpieć w piekle lub w czyśćcu znacznie bardziej, a spośród nich najwięcej katolicy, bo należeli do jedynego prawdziwego Kościoła i mieli dostęp do wszystkich łask i świętych sakramentów.
Bos016
W mnie w parafii już czworo odeszło, w ciągu roku.
Walczyć o prawdę
Apostazja to zaprzeczenie nauce Kościoła Katolickiego, odejście od zasad wiary i głoszonej przez Kościół Ewangelii.
Walczyć o prawdę
Obecnie apostazja to styl pontyfikatu Franciszka, co wiąże się z odmienną interpretacją przekazu Biblijnego i Bożych przykazań, a to głównie przykazania pierwszego, piątego i szóstego. Konsekwencją są, jak to zauważył podczas nabożeństwa pewien kapłan, puste ławki...Jeżeli głosi się naukę taką jak obecnie, relatywizm moralny i religijny, to mniej ukształtowani duchowo katolicy mogą dojść do …More
Obecnie apostazja to styl pontyfikatu Franciszka, co wiąże się z odmienną interpretacją przekazu Biblijnego i Bożych przykazań, a to głównie przykazania pierwszego, piątego i szóstego. Konsekwencją są, jak to zauważył podczas nabożeństwa pewien kapłan, puste ławki...Jeżeli głosi się naukę taką jak obecnie, relatywizm moralny i religijny, to mniej ukształtowani duchowo katolicy mogą dojść do negatywnych dla siebie wniosków.
jac05
Ja nie przekreślam, nie potępiam, nie wydaję wyroku potępienia dla ludzi, którzy wypisali się z Kościoła. Dlaczego ? Święty Piotr i inni wybrani przez Pana Jezusa, Jego uczniowie i wyznawcy po śmierci Pana Jezusa wyparli się Go, odrzucili, odeszli pozostawiając (oprócz św. Jana) samego przygwożdżonego na drzewcach. Ale Pan Jezus im to wybaczył, ponieważ po Jego Zmartwychwstaniu, gdy dopiero wtedy …More
Ja nie przekreślam, nie potępiam, nie wydaję wyroku potępienia dla ludzi, którzy wypisali się z Kościoła. Dlaczego ? Święty Piotr i inni wybrani przez Pana Jezusa, Jego uczniowie i wyznawcy po śmierci Pana Jezusa wyparli się Go, odrzucili, odeszli pozostawiając (oprócz św. Jana) samego przygwożdżonego na drzewcach. Ale Pan Jezus im to wybaczył, ponieważ po Jego Zmartwychwstaniu, gdy dopiero wtedy w pełni uwierzyli, że Pan Jezus jest prawdziwie Synem Boga, prawdziwie jest Bogiem, przyznali się do swoich błędów, niedowiarstwa, załamania, nie bronili swoich haniebnych zachowań jak np. Wałęsa, ale z pokorą przyznali się do zwątpienia, do nie wiary co zostało im wybaczone. Podobnie może być z tymi żałosnymi apostatami, którzy według papierów, przepisów kościelnych już są w piekle.