Clicks311
Libor Halik
4
Tisícema Jidášů křižují církev ve všech národech nyní. 14.4.2019 Filipským 4,4-9; Evangelium sv. Jana 11,38- 44; 11,55-12, 19. Veřejná doménaMore
Tisícema Jidášů křižují církev ve všech národech nyní.

14.4.2019 Filipským 4,4-9; Evangelium sv. Jana 11,38- 44; 11,55-12, 19.
Veřejná doména
Samson1
Slavná katedrála ve Francii Norte Dame hoří.www.facebook.com/…/101558980562470…
To je před velikonocema moc špatné znamení.
Zedad
Matouš 26, 25Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: „Jsem to snad já, Mistře?“ Řekl mu: „Ty sám jsi to řekl.“

Otázka Jidáše zní, pro každého člověka, do konce věků.
Samson1
Zedad
Jedna dvanáctina z křesťanů zrazuje do konce věků Syna clověka