Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
ewaboryk
222

Nowy dokument watykański: osoby o skłonnościach homoseksualnych nie mogą być wyświęcone na kapłanów

Data publikacji: 2016-12-09 09:00
Data aktualizacji: 2016-12-09 10:12:00

Fot. yusuf kot / freeimages.com

W nowym dokumencie dotyczącym kryteriów przyjmowania kandydatów na kapłanów do seminarium, Watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa potwierdziła, iż mężczyźni o „głęboko zakorzenionych tendencjach homoseksualnych” nie powinni być dopuszczani do seminariów katolickich i nie mogą być wyświęcani na księży.

Stanowisko takie pierwotnie przedstawiła Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego w 2005 roku. Nowy dokument pt. „Dar powołania kapłańskiego” wydany w środę przestrzega także przed zarażeniem seminarzystów "klerykalizmem".

W części odnoszącej się do kwestii przyjmowania kandydatów na kapłanów do seminarium, którzy doświadczają skłonności homoseksualnych, przypomniano treść instrukcji dotyczącą „kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania ich do święceń,” wydaną przez Kongregację Wychowania Katolickiego w 2005 roku ,wkrótce po wyborze papieża Benedykta XVI.

„Jeśli kandydat uprawia homoseksualizm lub wykazuje głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne, jego kierownik duchowy, a także spowiednik ma obowiązek odwieść go w sumieniu od prowadzenia dalszych czynności w kierunku święceń" – czytamy w dokumencie opublikowanym 8 grudnia br., a zatwierdzonym przez Franciszka. Pod nowymi wytycznymi podpisy złożyli: włoski kardynał Benamino Stella, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, abp Joel Mercier, arcybiskup Jorge Carlos Patron Wong i prałat Antonio Neri.

Twórcy wytycznych wyraźnie podkreślili, że osoby o skłonnościach homoseksualnych nie powinny być przyjmowane do seminarium, a te, które odkryły takie skłonności w trakcie kształcenia, praktykują homoseksualizm, lub wspierają tzw. kulturę gejowską, nigdy nie mogą zostać dopuszczone do święceń kapłańskich.

Napisano, że Kościół nie może przeoczyć "negatywnych konsekwencji, które wynikałyby ze święceń osób o głęboko zakorzenionych tendencjach homoseksualnych".

Wyjątek od tych zasad dotyczy tyko takiej sytuacji, gdy "tendencje homoseksualne" są jedynie "wyrazem przejściowego problemu.” W każdym jednak przypadku wymaga się, aby osoba, która doświadcza podobnych tendencji przezwyciężyła je przynajmniej na trzy lata przed święceniami diakonatu.

Dotychczas seminaria wykluczały jedynie kandydatów niezdolnych do celibatu lub głęboko zaangażowanych w walkę o „prawa homoseksualistów.” Obecny dokument powstawał od wiosny 2014 r. Wtedy przedstawiono jego projekt, który od tego czasu był modyfikowany dzięki informacjom zwrotnym, napływającym od episkopatów z całego świata i innych kongregacji.

Nowe wytyczne mają zasięg globalny, co oznacza, że mają być realizowane nie tylko przez konferencje biskupów, ale także przez zakony i prałatury personalne. Oczekuje się jednak, że każdy kraj przygotuje własny przewodnik w oparciu o instrukcje wydane w dokumencie watykańskim.

Źródło: cruxnoww.com., AS.

Read more: www.pch24.pl/nowy-dokument-w…