Clicks179
Edward7

ONZ i Religia Nowego Świata

„Panteizm jest ulubioną doktryną kolektywistów, ponieważ oferuje koncepcję człowieka, który z powodów religijnych podporządkowuje jednostkę zbiorowi”.W ten sposób panteizm „funkcjonuje jako skuteczne narzędzie w obalaniu religii skoncentrowanej na Bogu , czyniąc religię skoncentrowaną na człowieku...

Organizacja Narodów Zjednoczonych stale staje się centrum synkretycznej nowej religii światowej, dziwnej i diabolicznej konwergencji mistycyzmu New Age, panteizmu, animizmu aborygeńskiego, ateizmu, komunizmu, socjalizmu, okultyzmu lucyferiańskiego, odstępczego chrześcijaństwa, islamu, taoizmu, buddyzmu i hinduizmu . Wielbiciele i apostołowie tej nowej wiary obejmują rodzaj dziwnej domieszki czcicieli kryształów, astrologów, radykalnych feministek, ekologów, kabalistów, ludzkich potencjalistów, wschodnich mistyków, pop-psychologów i „liberalnych” duchownych. Ale dzisiejsi czciciele tego szybko rozwijającego się ruchu to prawdopodobnie naukowcy, dyplomaci, prezydenci korporacji, głowy państw, międzynarodowi bankierzy i zmyleni przywódcy głównych kościołów chrześcijańskich.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych tłumy rozczarowanych intelektualistów i wyalienowanej młodzieży z Europy i Ameryki wędrowały do Indii i innych punktów na wschód w poszukiwaniu „oświecenia”, „mądrości” i „prawdy” od nieskończonej liczby guru, mnichów, joginów i innych „oświeconych mistrzów”. Większość z nich, rozpoczynając swoje poszukiwania, nigdy nie zdawała sobie sprawy, że podążają śladami osoby, która sto lat wcześniej położyła podwaliny pod obecną eksplozję kultu i której praca ma dziś kluczowe znaczenie dla duchowego charakteru Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Tą osobą jest Helena P. Blavatsky (1831-1891), powszechnie szanowana jako arcykapłanka ruchu New Age, która założyła Towarzystwo Teozoficzne w Nowym Jorku w 1875 roku. W swoim albumie z tamtego roku napisała:

Chrześcijan i naukowców należy zmusić do szanowania swoich indyjskich lepszych. Mądrość Indii, jej filozofia i osiągnięcie, muszą być znane w Europie i Ameryce… 2
Teozofia Madame Blavatsky uczyła ezoterycznej „mądrości”, powszechnego braterstwa ludzkości i jedności między wszystkimi religiami, z wyjątkiem religii monoteistycznych - chrześcijaństwa, islamu, judaizmu - których nie można było pogodzić z indywidualnym „oświeceniem”. Wczesne oświadczenie Towarzystwa Teozoficznego nie pozostawiło żadnego błędu co do specjalnej misji organizacji:

Sprzeciwiać się ... wszelkim formom teologii dogmatycznej, zwłaszcza chrześcijańskiej, które Szefowie Towarzystwa uważają za szczególnie zgubne ... przeciwdziałać, na ile to możliwe, skutkom misjonarzy, aby zwieść tak zwanych „pogan” i „Poganie” co do prawdziwego pochodzenia i dogmatów chrześcijaństwa oraz praktycznego wpływu tego ostatniego na publiczny i prywatny charakter tak zwanych krajów chrześcijańskich 3.

„Filozofia ezoteryczna nigdy nie odrzucała Boga w przyrodzie ani Bóstwa jako absolutnego i abstrakcyjnego [celu]” - napisała Bławatska. „Odmawia jedynie przyjęcia któregokolwiek z bogów z tak zwanych religii monoteistycznych, przyjmuje bogów stworzonych przez człowieka na jego obraz i podobieństwo, bluźnierczą i żałosną karykaturę tego, co zawsze niepoznawalne” 4

Niewłaściwy "Bóg" (Bóg jest tylko jeden - a szatan w swojej pysze chce być jak bóg)

Wysoka kapłanka teozofii przeklęła Boga Biblii jako „kapryśnego i niesprawiedliwego”. W pokręconym umyśle Blavatsky przedstawiała to wszystko na odwrót ; to naprawdę szatan był ofiarą:

Nazwa Sa'tan, po hebrajsku Szatan i przeciwnik…, należy z mocy prawa do pierwszego i najokrutniejszego „przeciwnika” ze wszystkich innych bogów -; "wąż, który wypowiedział tylko słowa współczucia i mądrości"
Według hermeneutyki biblijnej Blavatsky:

Kiedy klucz do Genesis znajdzie się w naszych rękach, naukowa i symboliczna Kabała ujawnia sekret. Wielki wąż ogrodu Eden i „Pan Bóg” są identyczni. 7
W schemacie rzeczy Bławatskiej Szatan jest "bogiem stwórcą", zbawicielem, ojcem...”
Wyjaśnia to tak:

Szatan , Wąż Genesis, jest prawdziwym stwórcą i dobroczyńcą, Ojcem duchowej ludzkości. Bo to on ... otworzył oczy automatowi (Adamowi) stworzonemu przez Boga JAHWE 8

Blavatsky , która spędziła kilka lat w Indiach i Tybecie, twierdziła, że ma doświadczenie z projekcją astralną i umiejętnością komunikowania się ze światem duchów. Twierdziła, że napisała Isis Unveiled i trzytomowe opus magnum The Secret Doctrine pod kierunkiem „Masters of Wisdom”, tybetańskich świętych mężów, którzy komunikowali się z nią telepatycznie w Anglii z Himalajów. Po jej śmierci w 1891 r. Przywództwo w światowym ruchu teozoficznym przypadło Annie Besant , wojowniczej feministce i członkinii Fabian Socialist Society of England.

Besant, bliski przyjaciel George'a Bernarda Shawa, HG Wellsa i innych czołowych fabianów, był dobrze przygotowany do szerzenia myśli teozoficznej w bardzo wpływowych kręgach. Niestrudzona rewolucjonistka i płodna pisarka, entuzjastycznie włączyła się w rewolucyjne zamieszki uliczne i napisała wiele tomów okultystycznych pism, które uzupełniała Bławatska.

Za Besantem poszła Alice Bailey , która wraz ze swoim mężem, Fosterem Baileyem , stworzyła wiele fundamentów tego, co jest obecnie znane jako religia New Age. Bez skrępowania uznając ich demoniczne sympatie, założyli Lucifer Publishing Company , która wydawała teozoficzne czasopismo Lucifer . Zdając sobie później sprawę, że być może świat chrześcijański nie był jeszcze gotowy na ich otwarte preferencje dla religii satanistycznej, zmienili nazwę na Lucis Publishing Company.

Lucifer (Lucis) Trust - założony przez Baileys w 1922 roku, nadal służy jako organizacja parasolowa dla wielu organizacji i programów globalistycznych / New Age / okultystycznych, które są kluczowymi katalizatorami powstającej nowej światowej religii. Należą do nich Arcane School, World Goodwill, Triangles, Lucis Publishing, Lucis Productions, Lucis Trust Libraries i New Group of World Servers.

Sieć ONZ New Age

Według Lucis Trust „Światowa dobra wola jest uznawana ... w ONZ jako organizacja pozarządowa” i jest „reprezentowana na regularnych sesjach informacyjnych w ONZ w Nowym Jorku i Genewie”. 9 „Regularne cotygodniowe transmisje przemówień wygłaszane na spotkaniach World Goodwill Forum i programy wyprodukowane przez Lucis Productions ”w Londynie i Nowym Jorku są transmitowane przez Radio For Peace International w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim i francuskim do„ światowej publiczności ”z Uniwersytetu ONZ dla Pokoju w Kostaryce.

Według rzeczników Lucis Trust, wszyscy ludzie dobrej woli, zdając sobie z tego sprawę lub nie, należą do Nowej Grupy Sług Świata (NGWS), która doprowadzi do „duchowego rozwoju” i „poprowadzi ludzkość w nową erę pokoju” 10

„Ludzkość nie podąża przypadkowym lub niezbadanym kursem - istnieje plan” - mówią teozofowie Lucis. Oraz „Ludzie dobrej woli, którzy współpracują, stanowią część Nowej Grupy Sług Świata, która pracuje nad wdrożeniem Planu”.
„Plan” obejmuje „duchową hierarchię planety” i budowanie „syntetycznej jedności”, która przejawi się w „wewnętrznym centrum lub subiektywnym rządzie światowym, którego członkowie są odpowiedzialni za rozpowszechnianie ideałów i idei, które prowadził ludzkość naprzód z epoki na wiek ”. Liderzy New Group of World Servers „zapewniają wizję i kształtują opinię publiczną”. Ale jest jeszcze wyższa klasa adeptów.

„Za tymi przywódcami i współpracującymi ludźmi "dobrej" woli”, dowiadujemy się, „stoją Strażnicy Planu, 'wewnętrzny, duchowy Rząd Planety'” 11.
Według tych posiadaczy ezoterycznej mądrości „ludzi na świecie w tym czasie można podzielić na cztery grupy”:

Najpierw niedoinformowane masy… Są jednak wystarczająco rozwinięte, aby reagować na sugestie mentalne i kontrolę bardziej zaawansowanych ludzi.

Po drugie, klasy średnie - zarówno wyższe, jak i niższe… [B] Ponieważ potrafią czytać i dyskutować oraz zaczynają myśleć, stanowią najpotężniejszy element w każdym narodzie.

Po trzecie, myśliciele na całym świecie… Wywierają stały wpływ na sprawy świata - czasami w dobrych, a czasami samolubnych celach.

Po czwarte, Nowa Grupa Serwerów Świata . To są ludzie, którzy budują NWO… Nie wyznają żadnego wyznania, z wyjątkiem wiary Braterstwa opartego na Jedynym Życiu. Nie uznają żadnej władzy poza władzą ich własnych dusz. 12

„Oświeceni”
O tak. Ale jeśli ktoś przejdzie przez te kręgi-w-kręgach wyższej świadomości planetarnej, w końcu może osiągnąć wzniosły poziom „Hierarchii”. Badając prace tych osób, odkrywamy:

Za tym czterokrotnym podziałem ludzkości stoją oświeceni, których prawem i przywilejem jest czuwanie nad ewolucją człowieka i kierowanie jego losami. Na Zachodzie nazywamy ich Chrystusem (świadomością) i Jego uczniami ... Znani są również jako Przedstawiciele Boga lub Hierarchia wyzwolonych dusz, które nieustannie szukają pomocy i pomocy ludzkości13.
Bez wątpienia będziecie teraz spoczywać łatwiej, wiedząc, że wasze „przeznaczenie” i „ewolucja” zostały powierzone opatrznościowej opiece „Oświeconych” planety.

Ale na pewno, pytasz, nikt tak naprawdę nie wierzy w ten tajemny bełkot? Oby to była prawda. NGWS chwali się, że jego zwolennicy

„Będą w stanie w każdej chwili rozpocząć działalność z takim ciężarem myśli i tak doniosłą opinią publiczną, że ostatecznie będą w stanie zdecydowanie wpłynąć na sprawy światowe” 14.
Z pewnością reprezentuje to bardziej aspirację niż prawdziwą reprezentację ich obecnego poziomu wpływu.

Ale nie można przyjrzeć się zjawiskom New Age, okultyzmu, satanizmu, wicca - (czciciele matki ziemi - pachamamy - gai) i hedonizmu wszędzie wokół nas, nie zdając sobie sprawy z tego, że jeśli te trendy będą się utrzymywać, dzień, w którym siły okultystyczne będą w stanie spełnić niektóre z tych twierdzeń, nie będzie odległy. Jak zauważył GK Chesterton ,

„Jeśli człowiek nie uwierzy w Boga , niebezpieczeństwo nie polega na tym, że nie uwierzy w nic, ale że uwierzy w cokolwiek”.

Mesjasze i megalomani

25 kwietnia 1982 r. Na całej planecie miliony par oczu zamrugały z niedowierzaniem na nagłówki, które widzieli w całostronicowych reklamach w swoich codziennych gazetach. „ CHRYSTUS JUŻ TU JEST” (antychryst), trąbiono podczas masowej kampanii reklamowej w głównych gazetach na całym świecie. „W całej historii”, głosi ogłoszenie, „ewolucją ludzkości kierowała grupa oświeconych ludzi, Mistrzów Mądrości”, „Duchowa Hierarchia”, w centrum której „stoi Nauczyciel Świata, Pan Maitreya , znany chrześcijanom jako Chrystus ”. 15

Ta sama osoba, jak głosi reklama, jest oczekiwana także przez Żydów, muzułmanów, buddystów i hinduistów, chociaż jest on znany przez tych wierzących odpowiednio jako Mesjasz, Imam Mahdi, Piąty Budda lub Kryszna.

Zgodnie z zapowiedzią reklamy „ Chrystus” żył w tym momencie na świecie i „w ciągu najbliższych dwóch miesięcy” ujawni swoją tożsamość całej ludzkości. Kampania reklamowa zbiegła się z rozpoczęciem światowej trasy koncertowe B. Creme , brytyjski teozof i rzecznik „Chrystusa”. W różnych wywiadach i przemówieniach Creme wyjaśniał, że mówiąc o „Chrystusie” nie miał na myśli Jezusa Chrystusa, ale „Mistrza Mądrości”, którego uczniami są Jezus, Budda, Kryszna i inni. Kampania mesjańska Creme'a była koordynowana przez jego organizacja religijna New Age, Tara Center, z biur w Los Angeles, Nowym Jorku i Londynie.

W swojej książce z 1980 roku, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom, Creme nie pozostawił wątpliwości co do swojego duchowego długu wobec Blavatsky i Bailey. Na swoich stronach prorokował:

Kiedy fizyczne struktury ludzkiego życia zostaną zrekonstruowane ... Chrystus objawi człowiekowi całkowicie nowy aspekt Rzeczywistości ... Starożytne Tajemnice zostaną przywrócone, ponownie zostaną otwarte Szkoły Tajemnic i nastąpi wielkie rozszerzenie ludzkiej świadomości siebie i siebie. jego cel i przeznaczenie staną się możliwe ....

Ostatecznie zainaugurowana zostanie nowa religia światowa, będąca połączeniem i syntezą podejścia Wschodu i Zachodu. Chrystus połączy nie tylko chrześcijaństwo i buddyzm, ale koncepcję Boga transcendentnego - poza Jego stworzeniem w człowieku i całym stworzeniu.

Okaże się, że możliwe jest jednoczesne przyjęcie obu podejść i zostaną one połączone w nowej naukowej religii opartej na Tajemnicach; w sprawie inicjacji; on Invocation ....

Stopniowo chrześcijaństwo, buddyzm i inne religie będą więdnąć - powoli, gdy ludzie z nich wymrą, gdy nowa religia zyska swoich zwolenników i przedstawicieli, i jest stopniowo budowana przez ludzkość16.

„Chrystus” (wykorzystają Imię - to będzie Antychryst - tylko tak nie będzie nazwany) i ONZ

Według Creme'a „nowa religia przejawi się poprzez organizacje takie jak masoneria” 17 i zainauguruje „nowy porządek świata”, na czele którego staną ONZ:

Na czele kilku światowych rządów oraz w wielkich agencjach światowych, takich jak agencje Narodów Zjednoczonych, będzie albo magister, albo przynajmniej wtajemniczony trzeciego stopnia. Zatem wielkie organizacje międzynarodowe będą pod bezpośrednią kontrolą wysokiego członka Hierarchii… Sam Chrystus będzie miał wiele do zrobienia - z uwolnieniem energii; dzieło Wtajemniczenia, jako Inicjator, Hierofant, podczas pierwszych dwóch Inicjacji; oraz stymulowanie i inspirowanie formowania się religii Nowego Świata
W liście Network News wydanym przez Tara Centre w październiku 1987 r. Wielbicielom New Age powiedziano: „W nadchodzących latach ONZ ma być głównym światowym centrum praktycznego zastosowania miłości, braterstwa, sprawiedliwości i dzielenia się. Możemy w tym pomóc dzięki naszemu wsparciu ”. To wsparcie jest niezbędne, ponieważ kiedy „wszystkie niemożliwe rozwiązania zostaną wyeliminowane, stanie się jasne, że jedyną odpowiedzią na nasze problemy jest ONZ” (podkreślenie dodane)

W związku z tym za szanowaną instytucję ofiarowano kosmiczną modlitwę :

Niech pokój i błogosławieństwa Świętych rozleją się na światach - spocznij na Organizacji Narodów Zjednoczonych, na pracy i robotnikach, chroniąc, oczyszczając, dodając energii i wzmacniając energie 19.

Ale „ Maitreya - Chrystus”(Antychryst) Creme'a nie zmaterializował się zgodnie z obietnicą. Dlatego rozsądnie byłoby oczekiwać, że Creme, jako mesjasz i jego propaganda ONZ zostały zdyskredytowane i uznane za nieistotne. Ale my nie żyjemy w wieku rozsądku. Creme pozostaje wiodącym światłem w rozległej sieci New Age, a jego okultystyczną ewangelię można znaleźć w licznych konferencjach i programach ONZ, w których elita władzy Klubu Rzymskiego, Instytutu Aspen, Rady Stosunków Zagranicznych, Światowych Federalistów, Banku Światowego itp. , mieszaj się z New Age wszelkiego rodzaju.

Szczyt Ziemi w Rio

Doskonały przykład tego niebezpiecznego szaleństwa można znaleźć na Szczycie Ziemi ONZ w czerwcu 1992 r. W Brazylii, gdzie zarówno oficjalny program Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju (UNCED), jak i „szczyt ludów” Światowego Forum obejmowały połączenie pogańskich rytuałów aborygeńskich , ekumeniczna mieszanka duchowych dogmatów ze Wschodu i Zachodu, tworząca niespójną uniwersalną „wiarę”.

W swoim przemówieniu otwierającym sesję plenarną UNCED, Sekretarz Generalny Szczytu Ziemi Maurice Strong skierował uwagę świata na Deklarację Świętego Zgromadzenia Ziemi, która była częścią ceremonii poprzedzających Szczyt.

„[Z] on zmiany w zachowaniu i kierunku, o które tu apelowano”, powiedział Strong, „muszą być zakorzenione w naszych najgłębszych wartościach duchowych, moralnych i etycznych” 20.
Według deklaracji kryzys ekologiczny,

„Przekracza wszelkie granice narodowe, religijne, kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne… Obowiązkiem każdego człowieka jest dziś wybór między siłą ciemności a mocą światła. Dlatego musimy zmienić nasze postawy i wartości oraz przyjąć odnowiony szacunek dla nadrzędnego prawa Boskiej Natury ”21.

Nutty Goings-On

Delegaci i przedstawiciele mediów odnosili się do Deklaracji z Rio i 800-stronicowego planu działań rządu, znanego jako Agenda 21, jako „święte” teksty. Senator Al Gore , który przewodził delegacji Senatu USA do Rio, powtórzył swoje wezwanie do nowej duchowej relacji między człowiekiem a ziemią. Shirley MacLaine wpadła, aby pożyczyć na konferencję zwariowane opowieści o swojej psychicznej duchowości. Centralnym punktem ceremonii otwarcia Światowego Forum był statek Wikingów Gaia , nazwany na cześć greckiej bogini ziemi.

U szczytu tego programu grupa nazywająca siebie „Świętymi Bębnami Ziemi” podjęła uroczysty rytm. Program ceremonii zapowiadał, że perkusiści „utrzymają nieprzerwane bicie serca w pobliżu oficjalnego miejsca Szczytu Ziemi, jako część rytuału uzdrowienia naszej Ziemi, który odczują ci, którzy decydują o losie Ziemi”. Uroczystość Forum zakończyła się odpowiednio, a jamajski piosenkarz reggae Jimmy Cliff wykonał piosenkę „ The Rivers of Babylon ”.

W przeddzień otwarcia UNCED na plaży Leme odbył się hołd złożony „Kobiecej planecie” od północy do świtu. Po całonocnych tańcach wierni podążyli za brazylijską kapłanką plemienną aż do brzegu, gdzie ofiarowali kwiaty i owoce „Iemanje, mae orixa, matce mocy, królowej mórz”, a następnie przywołali błogosławieństwo bogini morza na podstawie rozważań nad sumą. Na pierwszej sesji plenarnej Uri Mari, izraelski minister środowiska, wydał dziesięć nowych przykazań dotyczących środowiska i rozwoju22.

Nikt nie zadał sobie trudu, aby zapytać go, co jest nie tak z oryginalnymi dziesięcioma przykazaniami. Czy Stwórca(Bóg) tej planety był w jakiś sposób zaniedbany lub tak nieświadomy troski o środowisko, że jego oryginalny dekalog nie jest ekologiczny? Jak pamiętamy, pierwsze przykazanie mówi: „Ja jestem Pan, Bóg twój ... Nie będziesz miał innych bogów przede Mną”. To, co zrozumiałe, sprawia, że wielu ekologów czuje się niekomfortowo. „Nie kradnij” i „Nie pożądaj dóbr bliźniego” również mogą być kłopotliwe dla tych, których plany wymagają wywłaszczenia cudzej własności.

Unia na rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego, grupa zajmująca się ochroną środowiska z siedzibą w Sao Leopoldo w Brazylii, oświadczyła, co następuje na temat prac na szczycie: „Światowy ruch obywatelski rodzi się wokół systemu ONZ i w nadchodzących latach będzie centralnym punktem Nowego Porządku Świata, o którym Alice Bailey pisała wiele dekad temu i który będzie politycznie wolny, sprawiedliwy społecznie, efektywny ekonomicznie i zrównoważony środowiskowo ”23.

To całkiem dobrze łączy wszystko razem: ONZ, religia New Age Alice Bailey, nowy porządek świata i ekologia. To prawda, że w obchodach szczytu byli też „chrześcijanie”. Ministrów ze Światowej Rady Kościołów i duchownych katolickich, takich jak Dom Helder Camarra (znany jako Czerwony Arcybiskup Brazylii ze względu na jego rażąco pro-komunistyczne sympatie) można było znaleźć pośród dudniących talerzy Hare Krishnas, pieluchów swamich, guru w szafranowych szatach i szamanów w przepaskach biodrowych.

Ale byli tam z powodu ich powinowactwa do ekumenicznego „ducha”, który promuje antychrześcijańskie i synkretyczne połączenie chrześcijaństwa i pogaństwa.

Odrzucenie Biblii, Wejście Lucyfera

Wielu bojowych ekologów nie ukrywa swojej niechęci do chrześcijaństwa. Jose Lutzenberger , były brazylijski minister środowiska, potępił podstawy nowoczesnej edukacji, które, jak twierdził, były „oparte na chrześcijańskiej filozofii złego świata, który musi zostać ujarzmiony przez człowieka”. Upierał:

„Musimy nauczyć nasze dzieci dialogu ze swoim światem”. Oraz: „Potrzebujemy rewolucji moralnej i powinniśmy uczyć się od rdzennych mieszkańców, którzy z powodzeniem zintegrowali nasz gatunek z całą symfonią natury” 24.
To obwinianie biblijnych światopoglądów za problemy środowiskowe świata i romantyzowanie aborygeńskich religii i stylów życia było powszechne wśród ekokrazów na szczycie.

Biblii - ..."czyńcie ziemie poddaną" - te słowa stały się krytykowane powszechnie w kręgach ekologicznych. Na przykład Tom Hayden, ten filar duchowej prawości lat sześćdziesiątych XX wieku, podjął krucjatę, prowadząc na uczelni kurs „Środowisko i duchowość”. „Chce przekonać ludzi”, donosi Los Angeles Times, „że etyka judeochrześcijańska, która uczy, że człowiek ma dane od Boga prawo do„ podporządkowania ”Ziemi, jest źródłem wielu dzisiejszych problemów środowiskowych” 25.

Ewangelia środowiskowa według „Wszyscy jesteśmy Vietcongiem” Hayden głosi, że „zorganizowana religia ignorowała lub racjonalizowała eksploatację środowiska naturalnego przez 2000 lat”. 16-tygodniowy kurs wielebnego Toma jest opisany przez Times jako „szeroko zakrojony przegląd filozofii New Age i duchowości Wschodu”. 26 Filozof New Age William Irwin Thompson jest jeszcze bardziej dobitny.

Były profesor nauk humanistycznych z MIT i Uniwersytetu Syracuse oraz założyciel wpływowego Stowarzyszenia Lindisfarne powiedział:

Mamy teraz nową duchowość, którą nazwaliśmy ruchem New Age. Planetyzacja tego, co ezoteryczne, trwa już od jakiegoś czasu… To zaczyna teraz wpływać na koncepcje polityki i społeczności w ekologii… To jest Gaja [Matka Ziemia, pachamama ] politique… kultura planetarna 27.
Według tego oświeconego mistrza era „niepodległego, suwerennego państwa, z suwerenną jednostką w swojej prywatnej własności [minęła], podobnie jak dobiegają końca chrześcijańskie fundamentalistyczne dni” 28.

Były powiernik Aspen Institute for Humanistic Studies i członek rady doradczej Planetary Citizens, nie jest lekki w ruchu. Maurice Strong zasiada w radzie nadzorczej i pełni funkcję dyrektora finansowego Lindisfarne Center. Centrum Lindisfarne znajduje się w historycznej katedrze episkopalnej Man pod wezwaniem św. Jana Bożego, a jego działalność „jest możliwa dzięki dotacjom z Lilly Endowment, Rockefeller Brothers Fund i Rockefeller Foundation” 29.

Instytut Lindisfarne wymienia wśród swoich wykładowców ekorodnik Amory'ego Lovinsa i adepta lucyferiańskiego i autora New Age Davida Spanglera.
Jaka więc mądrość jest przekazywana temu finansowanemu przez Rockefellera instytutowi szkolnictwa wyższego? Możemy zyskać uznanie, czytając książki pana Spanglera, takie jak Refleksje nad Chrystusem, w których znajdujemy:

Lucyfer, podobnie jak Chrystus, stoi u drzwi świadomości człowieka i puka. Jeśli mężczyzna powie: „Odejdź, bo nie podoba mi się to, co reprezentujesz, boję się ciebie”, Lucyfer będzie płatał mu figle. Jeśli człowiek powie: „Wejdź, a dam ci nagrodę mojej miłości i zrozumienia i podniosę cię w świetle i obecności Chrystusa, mojego odpływu”, wtedy Lucyfer znów stanie się czymś innym. Staje się istotą, która niesie ze sobą tę wielką ucztę, ostateczną ucztę, światło mądrości.

Powodem, dla którego człowiek zaczął się bać Lucyfera, nie jest to, że reprezentuje on zło, ale dlatego, że reprezentuje doświadczenie, które powoduje, że wzrastamy i wychodzimy poza poziomy, na których byliśmy ... Lucyfer jest dosłownie aniołem doświadczenia 30. (w to wieżą sataniści , w organizacjach światowych - globaliści ,masoni)

Wiele grup, ten sam cel

Spangler, Thompson, Strong i wielu innych dostojników (królowa Juliana z Holandii, sir Edmund Hillary, Peter Ustinov, Linus Pauling, Kurt Vonnegut, Leonard Bernstein, John Updike, Isaac Asimov, Pete Seeger) są wymienieni jako pierwotni zwolennicy Obywatele Planetarni promujący rząd światowy . Założona przez luminarza New Age i byłego konsultanta ONZ Donalda Keysa i przez wiele lat kierowana przez nieżyjącego już Normana Cousins (CFR), organizacja Planetary Citizens zebrała prestiż wielu wpływowych postaci świata, aby wspierać ekspansję władzy i instytucji ONZ. Keys , otwarcie uczennica Alice Bailey, nazywa ONZ „ogniwem wyłaniających się wartości planetarnych” i wyraża nadzieję, że ustanowi ona „system zarządzania planetą” 31.

Aby przyspieszyć ten dzień, Planetarni Obywatele mają „status konsultacyjny przy Radzie Ekonomiczno-Społecznej Stanów Zjednoczonych” 32.

Innym oryginalnym zwolennikiem Planetary Citizens i jego „Manifestu Ludzkiego” (nie mylić z Manifestem Humanistycznym) był Aurelio Peccei , założyciel Klubu Rzymskiego. Znany bardziej z roli, jaką odegrał w inicjowaniu „bez wzrostu” w latach siedemdziesiątych XX wieku, klub stawał się coraz bardziej „duchowy” w ostatnich latach. Jego najnowszy raport, The First Global Revolution, kładzie szczególny nacisk na podkreślenie tego nowego zainteresowania.

„W tych trudnych i złożonych czasach” - mówią autorzy raportu - „zaczynamy zdawać sobie sprawę, że dążenie do mądrości jest podstawowym wyzwaniem stojącym przed ludzkością” 33.
A gdzie szukają mądrości? W całej książce są liczne cytaty ze świętych tekstów, filozofów, poetów, psychologów, historyków i mędrców. Hindusi, buddyści, aborygeni, taoiści, humaniści, a nawet kanibale azteckie są z szacunkiem reprezentowani. Ich mądrość obejmuje przestrzeganie mandatu Blavatsky, który głosi, że monoteizm, chrześcijaństwo, islam i judaizm są albo wykluczane, albo oczerniane.

Typowy dla cytatów podkreślonych w specjalnych ramkach w tekście książki jest ten „hymn” z Indii umieszczony obok dyskusji o górnictwie:

Cokolwiek od ciebie wykopię, Ziemia, może to znowu szybko się rozrosnąć. O oczyszczaczu, obyśmy nie zranili twych sił życiowych ani twego serca. 34
I brzmiąc bardzo zgodnie z obecną myślą New Age, jest odkrycie Klubu Rzymskiego, że

„Wymiar duchowy i etyczny nie jest już przedmiotem pogardy ani obojętności; jest postrzegana jako konieczność, która powinna prowadzić do nowego humanizmu ”. 35 (podkreślenie dodane)
Ponadto uczymy się:

Społeczeństwo globalne, do którego zmierzamy, nie może się wyłonić, jeśli nie pije ze źródła wartości moralnych i duchowych, które wyznaczają jego dynamikę. Poza kulturami, religiami i filozofiami istnieje w człowieku pragnienie wolności, dążenie do przekraczania własnych ograniczeń, poszukiwanie poza tym, co wydaje się nie do uchwycenia i często jest nienazwane36.
Jesteśmy świadkami bardzo ważnego zjawiska, które nowi ludzie nazywają „zmianą paradygmatu”.

Po kilku stuleciach wojny z religią w ogóle, a zwłaszcza z chrześcijaństwem, „nauka” jest obecnie godzona z wiarą. Coraz częściej niewierni naukowcy, którzy kiedyś wyrażali najwyższe zaufanie do „cuchnącej rury i odłamków żelaza” (jak Kipling mówił o ich technologicznym bałwochwalstwie), przyznają, że ich „kurz, który gromadzi się na kurzu…”, jest niedostateczny.

Starają się zaopatrywać "bogów" według własnego wyboru. A bogowie Blavatsky ze Wschodu są nieskończenie bardziej zgodni z ich planami niż chrześcijański Bóg. Co może wyjaśniać głębokie poleganie Klubu Rzymskiego na „duchowych wartościach” Indii, wyrażone w następującej modlitwie:

Niech Boski Duch strzeże nas wszystkich; pracujmy razem z wielką energią; niech nasze studium będzie owocne i dokładne; niech nie będzie między nami nienawiści

Aum, pokój, pokój, pokój, pokój - modlitwa wedyjska [3000 pne]

Świątynia Zrozumienia

Jednym z głównych kanałów rozprzestrzeniania się tej tendencji do orientalnego spirytualizmu jest Świątynia Zrozumienia , znajdująca się w tej samej katedrze św. Jana Boskiego, w której mieszczą się ludzie z Lindisfarne Lucyferians . Zapoczątkowany na początku lat 60. jako „duchowy odpowiednik Organizacji Narodów Zjednoczonych”, jego założyciele obejmowali następujący dziwny asortyment Insiderów Establishmentu, socjalistów, humanistów, pogranicza komunistów, postaci religijne i gwiazdy rozrywki:

John D. Rockefeller IV
ówczesny Sekretarz Obrony Robert S. McNamara
Założycielka Planned Parenthood Margaret Sanger
Prezes IBM Thomas J. Watson
Lider Partii Socjalistycznej Norman Thomas
Eleanor Roosevelt
Prezydent Time-Life James A. Linen
homoseksualny autor Christopher Isherwood
felietonista Max Lerner

animator Jack Benny

Organizacja Temple, która ściśle współpracuje z Sekretariatem ONZ, Światową Radą Kościołów i Światową Konferencją ds. Religii i Pokoju, obecnie pomaga i podżega do potępieńców Kolumba poprzez sponsorowanie przez ONZ Roku Ludności Tubylczej. W 1993 r. Będzie promować synkretyczny „Ruch międzywyznaniowy” z obchodami stulecia Światowego Parlamentu Religii. Ta łaska dla wschodniego mistycyzmu została wzmocniona w kręgach ONZ w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przez VIP New Age Roberta Mullera , który służył jako zastępca sekretarza generalnego w ONZ.

Muller, autor wpływowej książki New Genesis: Shaping a Global Spirituality , uważa,

„Gdyby Chrystus powrócił na ziemię, jego pierwsza wizyta miałaby miejsce w ONZ, aby sprawdzić, czy jego marzenie o ludzkiej jedności i braterstwie się spełniło. Byłby szczęśliwy widząc przedstawicieli wszystkich narodów ”38
Oczywiście, kiedy Muller mówi o „ Chrystusie ”, nie mówi w tradycji chrześcijańskiej, ale w tradycji Baileya, Creme'a i Spanglera. Muller otwarcie wspiera Creme i prowadził wykłady w Lucis Trust's Arcane School . I w typowo animistyczny sposób mówi o „naszych braciach, zwierzętach, naszych siostrach o kwiatach” 39

Niewątpliwie jedną z najbardziej wpływowych rąk kierujących rozwijającą się duchowością ONZ w ciągu ostatnich dwudziestu lat była wielka próba ekologii, Maurice Strong. Artykuł z magazynu West z maja 1990 roku40 rzuca sporo światła na człowieka, który został z szacunkiem nazwany przez pewnego „opiekuna planety”. Badania dziennikarza Daniela Wooda do artykułu obejmowały spędzenie tygodnia z Strongiem i jego żoną Hanne w ich duchowym centrum Baca Grande w dolinie San Luis w Kolorado.

Spirytualizm pogański

Z takimi osobami na czele, pogański spirytyzm ONZ będzie stawał się coraz bardziej rażący. Będzie o wiele więcej dokumentów, takich jak raport ONZ zatytułowany The New International Economic Order: A Spiritual Imperative , który bezczelnie głosi:

Obecnie wyłania się nowe rozumienie duchowości, które uznaje, że wszystkie wysiłki mające na celu podniesienie ludzkości mają charakter duchowy. Alice Bailey powiedziała: „To jest duchowe, które leży poza punktem obecnego osiągnięcia…”… Biorąc pod uwagę to nowe rozumienie duchowości, dzieło Organizacji Narodów Zjednoczonych można… zobaczyć w całym ewolucyjnym rozwoju ludzkości . Praca ONZ jest rzeczywiście duchowa i ma głębokie znaczenie dla przyszłości cywilizacji
Wydawałoby się, że przepowiednie dotyczące religii, sformułowane pół wieku temu w "Digestie' Różokrzyżowców, spełniają się. Wydanie tego okultystycznego czasopisma z czerwca 1941 roku zawierało następującą przepowiednię, która tragicznie wypełnia się na naszych oczach:

Jaka jest zatem przyszłość religii? Przewidujemy mistyczny panteizm jako religię jutra. Główną doktryną tej religii będzie to, że Wszechświatowa Inteligencja jako seria lub połączenie przyczyn, twórcza i doskonała w całości, przenika wszędzie i wszystko.
Jednym z głównych skutków tego religijnego nawrócenia, jak przepowiedziała różokrzyżowa wyrocznia, jest to, że „wielość państw, krajów i narodów społecznych przestanie istnieć”. Narody zostaną zastąpione przez „jedno państwo świata”. Okultyści mają rację, zauważając, że mistyczny panteizm, którego bronią, doprowadzi, jeśli zostanie szeroko zaakceptowany, do kolektywistycznego państwa światowego. A jest zbyt mało Amerykanów, którzy rozumieją bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między nimi.

Panteistyczna zasłona dymna

„Panteizm jest ulubioną doktryną kolektywistów”, zauważa jeden z autorytetów zajmujących się okultystycznym oszustwem, ojciec Clarence Kelly, „ponieważ ... oferuje koncepcję człowieka, który ze względów religijnych podporządkowuje jednostkę zbiorowości” 42.
Ponieważ „ Bóg” w tym systemie wierzeń nie jest transcendentnym, osobowym Bogiem Biblii, ale bezosobową, immanentną siłą, która przenika wszystko, to wszystkie rzeczy - wszechświat. Ty ja , skały, drzewa - są „ bogiem . ” W tym pogańskim światopoglądzie człowiek nie jest szczególnym stworzeniem jedynego, prawdziwego Boga , przed którym ostatecznie ponosi odpowiedzialność, ani też nie został wyposażony przez swojego Stwórcę w nieodłączne, niezbywalne prawa i obowiązki.


„Kiedy czcisz słońce, księżyc, gwiazdy, posąg, a nawet siebie, Lucyfer prowadzi cię na manowce. Nie masz czcić rzeczy, które zostały stworzone; zamiast tego masz czcić Stwórcę. Czczenie czegokolwiek innego niż Stwórca jest zwracanie uwagi na LucyferaFritz Springmeier ( czciciele Pachamamy , Gaii - to ją nazywają stwórca)

Ponieważ „ bóg ” w panteistycznym systemie metafizycznym nie jest wszechmocny Bóg z Biblii , ale bezosobowa siła immanentną który zajmuje wszystkie rzeczy, wszystko; sam wszechświat, każda skała, każde drzewo, wszystko, każdy mężczyzna, każda kobieta jest „
Bogiem ”.

W tym pogańskim światopoglądzie człowiek nie jest szczególnym stworzeniem jednego, prawdziwego Boga , przed którym ostatecznie jest odpowiedzialny. Nie został też obdarzony przez swojego stwórcę wewnętrznymi, niezbywalnymi prawami i obowiązkami. W ten sposób panteizm „działa jako skuteczny środek podkopywania religii skoncentrowanej na Bogu poprzez przekształcanie religii w system wierzeń skoncentrowany na człowieku, a tym samym nadanie religijnej sankcji doktrynom i programom politycznego kolektywizmu.

Panteizm może być również wykorzystany jako krok w kierunku przejścia ludzkości od teizmu do ateistycznego materializmu. W religii panteizm jest najczęściej wyrażany jako naturalizm; doktryna, że prawda religijna wywodzi się z natury, a nie z objawienia.

W wydaniu okultystycznego czasopisma „Rosicrucian Digest” z czerwca 1941 r. Przewidziano, że:

„Wielość państw, krajów i narodów społecznych przestanie istnieć”.
Że narody zostaną zastąpione przez „Jedyne Stany Zjednoczone”.

Różokrzyżowcy mieli rację, dochodząc do wniosku, że „mistyczny panteizm”, którego bronili, doprowadziłby, gdyby został ogólnie przyjęty, do kolektywistycznego państwa światowego. Obecnie na świecie jest o wiele za mało ludzi, którzy rozumieją bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między nimi.

Ojciec Clarence Kelly , znany autorytet w dziedzinie okultystycznego oszustwa, pisze;

„Panteizm jest ulubioną doktryną kolektywistów, ponieważ oferuje koncepcję człowieka, który z powodów religijnych podporządkowuje jednostkę zbiorowi”.

W ten sposób panteizm „funkcjonuje jako skuteczne narzędzie w obalaniu religii skoncentrowanej na Bogu , czyniąc religię skoncentrowaną na człowieku, a tym samym nadając religijną sankcję doktrynom i programom politycznego kolektywizmu. Jednocześnie panteizm może służyć jako etap prowadzący od teizmu do ateistycznego materializmu. W religii panteizm jest najczęściej wyrażany jako naturalizm - „doktryna, że prawda religijna wywodzi się z natury, a nie z objawienia…” ”43.


Właśnie takie neo-pogaństwo utorowało drogę totalitarnemu kolektywizmowi III Rzeszy. Nazistowskie arcykapłaństwo - Hitler, Himmler, Rahn, Rosenberg, Hess, Feder, Sebot i in. - byli zagorzałymi teozofami, a ich ezoteryczne społeczeństwa (Thule, Vril, Poszukiwacze Graala) były przesiąknięte tym samym okultyzmem i panteizmem, tak rozpowszechnionym w dzisiejszych ruchach New Age i środowiskowych44.

Pogaństwo Hitlera dążyło do stworzenia nacjonalistyczno-socjalistycznego nowego porządku świata. I chociaż było to wojowniczo antychrześcijańskie, wiele kościołów chrześcijańskich uległo nazistowskiemu planowi i większość została schwytana przez działalność wywrotową i przystosowanie, a nie przez jawne prześladowania. Dzisiaj wszyscy dobrzy ludzie rozpoznają diabolicznie złą naturę nieudanego reżimu Fuehrera.

To, co jest teraz rozpaczliwie potrzebne, to powszechne uznanie faktu, że neo-pogański, internacjonalistyczno-socjalistyczny nowy porządek świata, który jest promowany przez ONZ i za jej pośrednictwem, jest równie wojowniczo antychrześcijański, jak wrogo nastawiony totalitarnie i tak szatańsko zły, jak ten walet. -tyrania z naszej niedawnej przeszłości.

źródła

1. Donald Keys, „Transformation of Self and Society”, przemówienie na sympozjum „Toward a Global Society”, które odbyło się w Asheville, NC, 11 listopada 1984 r., Cytowane przez Dennisa L. Cuddy'ego, Now Is the Dawning of the New Age New World Order (Oklahoma City: Hearthstone Publishing, Ltd., 1991), s. 268–69.
2. Złota Księga Towarzystwa Teozoficznego (1925), s. 28-29, cytowana przez Constance Cumby, The Hidden Dangers of the Rainbow: The New Age Movement and Our Coming Age of Barbarism (Shreveport, LA: Huntington House, 1983) , s. 44.
3. Z broszury Towarzystwa Teozoficznego, cytowanej przez Cumby, str. 45.
4. Golden Book, s. 63–64, cytowane przez Cumby, s. 45–46.
5. Tal Brooke, When the World Be As One (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 1989) str. 175–76.
6. Tamże.
7. Tamże.
8. Tamże, s. 175–76.
9. Z „The Lucis Trust”, broszury rozpowszechnianej przez Lucis Trust.
10. The New Group of World Servers, broszura rozprowadzana przez World Goodwill, działalność Lucis Trust, str. 1. 3.
11. Tamże, s. 2, 8–10.
12. Tamże, s. 6–7.
13. Tamże, s. 7.
14. Tamże, s. 10.
15. Troy Lawrence, identyfikacja Mesjasza New Age: Kim jest Pan Maitreya? (Lafayette, LA: Huntington House, 1991), str. 7–11.
16. Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom (Londyn: Tara Press, 1980), s. 1. 69, cytowane przez Lawrence, s. 60–61.
17. Benjamin Creme, cytowany przez Lawrence, str. 60.
18. Ibid., Str. 123, 178.
19. Tara Center's Network News, redaktor Tony Townsend, październik 1987, s. 1. 1.
20. Oświadczenie Maurice'a Stronga podczas otwarcia UNCED w Rio De Janeiro, Brazylia, 3 czerwca 1992 r., Wydanie UNCED, str. 11-12.
21. „The Declaration of the Sacred Earth Gathering, Rio 92”, Earth Summit Times, 3 czerwca 1992 r.
22. „Dziesięć przykazań dotyczących środowiska i rozwoju”, fragmenty przemówienia przedstawionego UNCED przez dr Uri Marinova, 3 czerwca , 1992 - tekst przedstawiony przez UNCED na Szczycie Ziemi w Rio.
23. World Goodwill Newsletter, 1992, nr 3, str. 1. 7.
24. Jose Lutzenberger na Szczycie Ziemi w Rio, The '92 Global Forum, Release # 115, 5 czerwca 1992.
25. Bob Baker, „Hayden on Earth”, Los Angeles Times, 16 października 1991, str. B1, B4.
26. Tamże, B4.
27. William Irwin Thompson, Quest, wiosna 1991, cytowane przez Cuddy, str. 311-12.
28. Tamże.
29. Z broszury rozprowadzanej przez Lindsfarme Center.
30. David Spangler, Refleksje na temat Chrystusa, 3. wyd. (Szkocja: Findhorn Publications, 1981), str. 41.
31. Donald Keys, cytowany przez Douglasa R. Groothuisa, Unmasking the New Age (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986), str. 41 118.
32. „Planetary Citizens”, broszura wydana przez Planetary Citizens.
33. Alexander King i Bertrand Schneider, The First Global Revolution, raport Council of The Club of Rome (Nowy Jork: Pantheon Books, 1991), str. 218.
34. Tamże, s. 154.
35. Tamże, s. 244.
36. Tamże, s. 237.
37. Tamże, s. 245.
38. Robert Muller, cytowany przez Brooke, s. 207.
39. Robert Muller, New Genesis: Shaping a Global Spirituality, Image Books wyd. (Garden City, NY: Doubleday, 1984), str. 167.
40. Daniel Wood, „The Wizard of Baca Grande”, West, maj 1990.
41. Raport ONZ „The New International Economic Order: A Spiritual Imperative”, cytowany przez Cuddy, s. 255–56.
42. Rev. Clarence Kelly, Conspiracy Against God and Man (Appleton, WI: Western Islands, 1974) s. 179.
43. Tamże.

44. Patrz, na przykład, Rozdział 8 „Sekretne początki nazizmu” w Jean-Michel Angebert, The Occult and the Third Reich (Nowy Jork: Macmillan, 1974).
...
Wiara w matkę ziemię , gaie. pachamame - to nowa religia pogańska lucferiańska ... zdj - pokój medytacji w ONZ rense.com