Clicks21
vi.news

Nhiễm Coronavirus tâm linh: Francis quên mùi của các con chiên

“Một năm trước vào ngày hôm nay, RomeCall cho Trí tuệ Nhân tạo đã được ký kết và tôi hy vọng rằng ngày càng nhiều người có thiện chí sẽ hợp tác để thúc đẩy lợi ích chung, bảo vệ sự lâu dài và phát triển một nền đạo đức chung,” Giáo hoàng (!) Francis đã tweet vào tháng Hai 28.

MessaInLatino.it nhận xét: “Hoàn toàn không thể hiểu nổi” và “Các dòng tweet của Francis... không có “mùi của bầy chiên ”.

#newsYdocptigiy