Clicks27
vi.news

Đức, Các giáo xứ được điều hành bởi các linh mục trở thành "ngoại lệ"

Giáo phận Magdeburg, Đức, tuyên bố rằng các giáo xứ do các linh mục điều hành trong một thời gian không xa, sẽ trở thành ngoại lệ của Hồi, tạp chí của giáo phận Moment viết.

Giáo phận đã giảm lượng giáo xứ từ 180 xuống còn 44.

Tám trong số các giáo xứ mới hiện đang được điều hành bởi các nhóm giáo dân, không có linh mục giáo xứ.

Giáo phận cũng có vấn đề với việc bố trí các hội đồng giáo xứ vì không có đủ tình nguyện viên.

Hình ảnh: Nederland, via lifesitenews.com, #newsDxnuyyltie