Matka Zbawienia: Cierpienie, choć jest ciężkie, przynosi Łaski, zwłaszcza jeśli jest chętnie przyjmowane dla zbawienia dusz

Virgin Mary: Suffering, hard as it is, brings graces especially if it is embraced willingly for the salvation of souls

KSIĘGA PRAWDY

środa, 6 czerwca 2012 roku, godz. 17.05

Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, przybliżacie się do Mojego Syna. Cierpienie, choć jest ciężkie, przynosi Łaski, zwłaszcza jeśli jest chętnie przyjmowane dla zbawienia dusz. Kiedy cierpicie, zawsze pamiętajcie, jak cierpiał Mój Syn. Jego fizyczna męka, pamiętajcie, byłaby bardzo trudna do zniesienia przez człowieka. Ale duchowe cierpienie może spowodować ten sam ból.

Wy, którzy walczycie z cierpieniem, musicie Mnie poprosić, waszą umiłowaną Matkę Zbawienia, abym pomogła wam sobie z tym poradzić. Wezmę wasze cierpienie i w waszym imieniu ofiaruję je Mojemu drogiemu Synowi dla zbawienia dusz. On weźmie jedynie to, czego potrzebuje, i da wam pocieszenie. W ten sposób złagodzi wasz ciężar.

Cierpienie może być formą oczyszczenia duszy. Odrzućcie je i walczcie z nim, a nie przyniesie wam ulgi. Stanie się znacznie cięższym brzemieniem. Gdy ofiarujecie je z miłością, zostaniecie uwolnieni od waszego ciężaru i staniecie się radośni. Nigdy nie lękajcie się cierpienia, bo ono przyprowadza was bliżej Najświętszego Serca Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *


za: jezusdoludzkosci.pl/…rpicie-w-tym-zyciu-przyblizacie-sie-do-mojego-syna

_______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ ORĘDZIA O CIERPIENIU


BÓG OJCIEC: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie złączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa

Matka Zbawienia: Jeśli przyjmujecie cierpienie jako błogosławieństwo, ... to Mój Syn je wykorzysta,…

JEZUS: Posługuję się duszami ofiarnymi, aby doprowadzić do Siebie tych, którzy inaczej nigdy nie …

JEZUS: Moja córko, przyjmij cierpienie z większym zrozumieniem w sercu

JEZUS: Potrzebuję waszego cierpienia, bo ono ratuje dusze grzeszników, którzy w przeciwnym razie …

JEZUS: Cierpienie, jakie dusza wybrana musi znosić, uwalnia inne dusze od wiecznego potępienia i …

JEZUS: Wy, Moi nieliczni wybrańcy, którzy odpowiadacie na Moje wezwanie, przez wasze cierpienie …

JEZUS: Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród

JEZUS: Jeśli cierpicie, Bóg będzie się starał wykorzystać te cierpienia dla dobra waszych dusz

JEZUS: Wy, którzy cierpicie ze Mną, podążając Moją ścieżką do Raju, przejdziecie dokładnie tę samą …

JEZUS: Otrzymaliście Krzyż Kalwarii i jesteście błogosławieni, bez względu na to, co możecie myśleć…

______________________________________________________