Clicks by countries

 1. 7

  Lebanon
 2. 4

  Egypt
 3. 3

  United States
 4. 2

  Jordan
 5. 2

  Italy
 6. 2

  Algeria
 7. 1

  Syria
 8. 1

  Bulgaria