Clicks552

Příčina a léčba dnešní Sodomy dle sv. Pia stigmatika

Libor Halik
Efezským 6,11-18; Evangelium sv. Jana 3,12-21.
Public domain