Clicks496
vi.news
1

Một nữ tu thực hành phụng vụ

Bức ảnh cho thấy một nữ tu của Hội thánh Nữ tu của Trái tim Đức Mẹ Vô nhiễm của Brazil.

Nó được công bố vào tháng 11 năm ngoái trên mạng xã hội.

Trong số nhiều việc khác nhau, nữ tu này có tham gia vào việc "hòa nhập xã hội" và "thực hiện quyền công dân".

#newsQwqkqmarlf

Hồng Nhu Phạm Văn Lực shares this.
Hậu quả của Giáo hoàng Phanxicô phá đạo!