TerezaK
varovani.org/html2/714.html ŘEKNOU, ŽE JE VINEN ZLOČINEM, PŘESTOŽE JE ZCELA BEZ VINY
Kallistratos
Samson1 vložil tento odkaz před hodinkou vkpatriarhat.org/cz/?p=44919 Žel pod vklad Libora Halíka, bývalého pravoslavného kněze. Pod něj nemohu psát, má mne blokovaného, tak sem: Když si tak čtu co Antonín Dohnal, řečený Eliáš a jeho parta napsala, tak ano výborně, gramaticky správně, ale pak už jsou to stále stejná nadutá bezobsažná klišé. Netušil jsem jací zdatní biblisté, soterologové, …More
Samson1 vložil tento odkaz před hodinkou vkpatriarhat.org/cz/?p=44919 Žel pod vklad Libora Halíka, bývalého pravoslavného kněze. Pod něj nemohu psát, má mne blokovaného, tak sem: Když si tak čtu co Antonín Dohnal, řečený Eliáš a jeho parta napsala, tak ano výborně, gramaticky správně, ale pak už jsou to stále stejná nadutá bezobsažná klišé. Netušil jsem jací zdatní biblisté, soterologové, fundamentální teologové, virologové a epidemiologové jsou zmiňovaní. Snad právě proto se jim motá čipizace a vakcinace, pak vředy a ohnivé jezero, nevěstka antikrista a záhuba, falešní proroci a plány na vyhlazení planety. Inu, ten expresivní styl, který dokonce obecně označuje jakési doktory jako nositele prorocké služby je poměrně neuspořádaný. Žel musím konstatovat, že moudrý styl to není a někdy si připadám jako když objednávám něco v neověřeném e-shopu a nevím od koho. Trochu mne rozesmálo toto: vkpatriarhat.org/cz/?page_id=27936 Je tam věta:

"Patriarchát vystupuje v autoritě samotného Boha, není podřízen žádné církevní struktuře ..."

Děkuji, od srdce😍 jsem se zasmál, v autoritě samotného Boha...😂 Velký NESMYSL. Vzkaz pro Jardu: Vzpomínáš jak Tě vykopli z protestantské skupinky, že jako jsou ustanoveni Bohem k odpovědnosti vedení skupinky a tak ty jako nesmíš to a to...? Inu, někdy si lidé podmiňují svou nedokonalost a duchovní zvadlost domnělou podporou samotného Boha.... a jindy si svá proroctví pro změnu podepisují třeba - Váš Ježíš atd. Jak jsou lidé nesoudní....
Peter(skala)
Lutosť nad dobrými Dielami poznáme už z Biblie, kedy Boh sa najprv radoval z dobrého Diela svojho stvorenia. Avšak, ked vstupil hriech do tohto Diela a s tým aj následky skázy (nemravnosti, nevery) potom prišla lutosť nad Dielom svojich rúk.

... aj sv.František z Assisi sa najprv tešil uznania Rádu a to samotným pápežom, ale počase ked videl ako sa jeho spolubratia kazia hriechom tohto sveta, …More
Lutosť nad dobrými Dielami poznáme už z Biblie, kedy Boh sa najprv radoval z dobrého Diela svojho stvorenia. Avšak, ked vstupil hriech do tohto Diela a s tým aj následky skázy (nemravnosti, nevery) potom prišla lutosť nad Dielom svojich rúk.

... aj sv.František z Assisi sa najprv tešil uznania Rádu a to samotným pápežom, ale počase ked videl ako sa jeho spolubratia kazia hriechom tohto sveta, tak olutoval, že vytvoril Rád.
Na to mu odpovedal, že by kvôli tomu nerušil Rád.

Ani Boh nezničil Dielo svojich ruk (hrišnikov Adama a Evu), ale predostrel im plán pokánia a spásy.

Niektoré Diela svätých aj ked sú skazené, maju možnosť na nápravu, ale niektoré už len vyťať ako strom, ktorý len odčerpáva vodu iným stromom.

Na to však su Súdy Svätej Stolice
U.S.C.A.E.
Boh nemôže nič ľutovať zo svojej činnosti Boh je Dokonalý to je poľudštenie Boha v udalosti potopy sveta odborne antropomorfizmus tým sa zdôraznilo akí boli ľudia zlí Vševediaci vedel že sa ľudia tak skazia
Peter(skala)
... a možno že je to aj zlý resp. nedokonalý preklad, pretože Biblie po komunistickej totalite akosi divne prekladali biblicke slová. Možno to slovo: "Gn 6,6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi." - by sa dalo preložiť aj lepšie.
TruePeter
Ad TerezaK - Jde vidět,že vůbec nevíte,co se aktuálně děje v Církvi a jaká je podstata třetího fatimského tajemství..
TerezaK
dám se podat!
ekans
starejte se o dítě a manžela
TerezaK
rozkazovací způsob, kdopak asi jste ...? starám se vzorně, (s Boží pomocí).a vy se starejte o paní manželku!
ekans
každý kdo umí do pěti napočítat vidí kolik času zde trávíte a tím i hřešíte pokud jste katolicky sezdaná
TerezaK
😂 😂 😂 My ženy umíme dělat více věcí na jednou 😂 😂 😂 Bubu, to se Vás bojím 😂 😂 😂.
TerezaK
Vždyť je přeci jasné i tomu, kdo umí do jedné počítat, že Gloria.tv mohu mít otevřenou, ale nemusím tady vůbec být. Zkuste něco lepšího, 🤔 ÚDERNĚJŠÍHO 😊
One more comment from TerezaK
TerezaK
MÁTE NA TO CELOU NOC, DOBROU :-)
Kallistratos
Terezko, dáme si zkoušku vůle co říkáš, přesněji zkoušku závislosti😁 Oba sem píšeme dost často, zkusme si dát pauzu a kdo déle vydrží. TEĎ! 🙏
TerezaK
Radostně souhlasím, protože to je asi ve shodě s Boží vůlí, protože ona ta síť asi stejně spadne. Tak budeme koukat na oblohu :-) :-) (tak prosím za mou nehodnou duši):

1322. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. října 2020.
NEBOJTE SE TOHO, CO MÁ PŘIJÍT
Jediným lékem je v tomto čase obrácení, aby bylo schopné přežít uprostřed krutých útoků všeho druhu, jimiž se ďábel chystá vychrlit…
More
Radostně souhlasím, protože to je asi ve shodě s Boží vůlí, protože ona ta síť asi stejně spadne. Tak budeme koukat na oblohu :-) :-) (tak prosím za mou nehodnou duši):

1322. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. října 2020.
NEBOJTE SE TOHO, CO MÁ PŘIJÍT
Jediným lékem je v tomto čase obrácení, aby bylo schopné přežít uprostřed krutých útoků všeho druhu, jimiž se ďábel chystá vychrlit svůj hněv na lidstvo
Modlete se, Boží děti, modlete se: nebeská tělesa vyvolají zděšení v lidstvu.
Nebojte se toho, co má přijít, ale buďte si jistí, že Bůh chrání své věrné.
Uctívejte Nejsvětější Trojici, milujte naši Královnu a Matku, nacházejte u ní útočiště,

658. Poselství Boha Otce ze dne 27. prosince 2012 v 18:20.
BRZY UVIDÍTE NOVÉ SVĚTLO, NOVÉ SLUNCE
Světlo nového úsvitu – nové éry – pomalu, ale jistě ozáří svět. Brzy uvidíte nové světlo, nové slunce. Bude větší a bude příčinou velkého úžasu.
Je to znamení mé moci a mého majestátu. Bude to zázrak a bude důkazem, že člověk plně nerozumí tajemství stvoření.
Jen Já, Bůh, Stvořitel vesmíru, ovládám vše, co je. Vše, co bude. Vše, co může být. Žádný člověk, žádný vědec, nemůže rozluštit tato nejsvětější tajemství, neboť člověku není dáno tomu rozumět v tomto čase.
youtube.com/watch?v=_RhWbsR8wZM
youtube.com/watch?v=zAcO8zsy068

eurozpravy.cz/…out-zemi-2-listopadu.39fd6e73/
TerezaK
Benedikt XVI., ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry byl povolán k řešení případů sexuálních deliktů, spáchaných členy duchovenstva, a svého úkolu se chopil s velkou přísností a rozhodností, proto byl nazýván Vatikánský buldok a některými členy církve byl nesnášen. Právě pro svou nekompromisní rozhodnost v řešení těchto případů. A PRÁVĚ PROTO BYLA JE A BUDE SNAHA JEJ OČERNIT. DO ČASU …More
Benedikt XVI., ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry byl povolán k řešení případů sexuálních deliktů, spáchaných členy duchovenstva, a svého úkolu se chopil s velkou přísností a rozhodností, proto byl nazýván Vatikánský buldok a některými členy církve byl nesnášen. Právě pro svou nekompromisní rozhodnost v řešení těchto případů. A PRÁVĚ PROTO BYLA JE A BUDE SNAHA JEJ OČERNIT. DO ČASU POSLEDNÍHO SOUDU.
"Joseph Ratzinger byl již za pontifikátu Jana Pavla II. jako prefekt Kongregace pro nauku víry a později na Petrově stolci iniciátorem rozhodnější aplikace morálních principů a předpisů kanonického práva na případy sexuálních deliktů, spáchaných členy duchovenstva."


cirkev.cz/…sexualnimu-zneuzivani-v-cirkvi

idnes.cz/….A050427_143530_zahranicni_lkr

aLE LÉPE JE HLEDAT ZE ZDROJŮ: radiovaticana.cz nebo lumendelumine.cz
Kallistratos
Ten první zdroj ano, LL nikoli.🙂
zaba
Pro Kallistratos: Zatímco zdroj lumendelumine přináší mnoho až šokujících, ale opodstatněných pohledů na věc, tak diskutovaný film Pád kabaly zabudoval do své interpretace vyloženě nepravdivé údaje, jako o slibu jezuitů, jak mají naprosto ďábelsky brutálně potírat opozici papeže. Démonizace (projevující se nenávistí) celého společenství nese vždy pečeť neserióznosti. Takto se diskvalifikoval …More
Pro Kallistratos: Zatímco zdroj lumendelumine přináší mnoho až šokujících, ale opodstatněných pohledů na věc, tak diskutovaný film Pád kabaly zabudoval do své interpretace vyloženě nepravdivé údaje, jako o slibu jezuitů, jak mají naprosto ďábelsky brutálně potírat opozici papeže. Démonizace (projevující se nenávistí) celého společenství nese vždy pečeť neserióznosti. Takto se diskvalifikoval fašismus, komunismus a nakonec i protestantismus. Jezuité nepotřebovali oslabovat protestantismus podpásově, stačilo jen proti nim postavit dobrou teologickou argumentaci. Opozice nad příklop pravdy je už onou nenávistí, která chce potřít celé skupiny obyvatel a tak vlastně, mnohdy nevědomky, odvést docela slušnou práci proti stvořiteli a ve prospěch stvořitelova odpůrce.
Kallistratos
Nevím zabo na co jsi reagoval. Já jsem pouze priorizoval RV před LL z poslední věty Terezky.
tovika
Mirku, pokud jsem to správně pochopila, Zaba reagoval na dokument Pád Kabaly(níže) a na tvůj dlouhodobě odmítavý postoj k Lumen de Lumine(výše)...
Peter(skala)
... tak na lumendelumine zabudnite... anonymný autor stránky, ale hlavne systematicky zameraný na odsudzovanie papeža. Ako keby som čital sedevakantistov alebo starokatolikov, jednoducho schizmatikov. Môžu oni davať cvšelijake odkazy a špecialne prepracovane članky-to iste robia jehovisti, takže na to by som sa nespoliehal. Je to priliš povrchne od katolika, ked si pozrie ich članky s rôznymi …More
... tak na lumendelumine zabudnite... anonymný autor stránky, ale hlavne systematicky zameraný na odsudzovanie papeža. Ako keby som čital sedevakantistov alebo starokatolikov, jednoducho schizmatikov. Môžu oni davať cvšelijake odkazy a špecialne prepracovane članky-to iste robia jehovisti, takže na to by som sa nespoliehal. Je to priliš povrchne od katolika, ked si pozrie ich članky s rôznymi odkazmi na Bibliu, dokumenty cirkvi atd... takže ani si ich neoveri, neporovna a rovno si povie, že ked ich je tam tak vela, tak to musí byť pravda.

V skutočnosti, ked si to čitatel overi, tak zistí, že v tých odkazoch nie je doslovné potvrdenie toho, čo je v članku, ale len podobné... to iste robia jehovisti, ked sa odvlavaju na rôzne biblicke texty, ale v skutočnosti v nich nie je potvrdenie ich nauky, len podobne ...
TerezaK
Lumendelumine není anonymní. Na konci článku je vždy uveden zdroj: (většinou z kterého časopisu je článek, zvl. Italského nebo Německého) a kdo jej přeložil do češtiny: zde je použita autorova zkratka: např. lš - znamená pan Štula, (který musí mít již velmi vysoký věk, pokud se nemýlím, kole 90let), a který je spoluredaktorem Matice Cyrilometodějské, která vydává v Olomouci duchovní literaturu. …More
Lumendelumine není anonymní. Na konci článku je vždy uveden zdroj: (většinou z kterého časopisu je článek, zvl. Italského nebo Německého) a kdo jej přeložil do češtiny: zde je použita autorova zkratka: např. lš - znamená pan Štula, (který musí mít již velmi vysoký věk, pokud se nemýlím, kole 90let), a který je spoluredaktorem Matice Cyrilometodějské, která vydává v Olomouci duchovní literaturu. Spolu s redaktorem panem Vlčkem byl 15 let za komunistů zavřený za tisk náboženské literatury jako tzv.Vatikánský špión. V těchto 15let tvrdého vězení byl ale odsouzen k trestu smrti, takže jejich rodina, při pravidelných možných návštěvách nikdy nevěděla, zda jej vidí naposled (pro novomanželky kruté). Po 15 letech byli propuštěni. Na Lumendelumine jsou velmi obohacující články, číst třeba s duchovním rozlišováním, s něčím nesouhlasím, ale je toho tam více obohacujícího hlavně v archivu. (Pan Vlček také byl spoluzakladatelem Hospicu na sv, Kopečku. JIž je ale na pravdě Boží.) Velmi krásný článek z lumendelumine: lumendelumine.cz/…ky-zazrak-malicke-blahoslavene
Kallistratos
I kapka jedu otráví pokrm. Hluboce se skláním před každým lidským osudem a utrpením. Rád bych ale upřesnil kusé a možná tedy nepřesné informace: katopedia.cz/index.php?title=Lubomír_Štula

....Po roce 1990 se prostřednictvím svého bývalého spolužáka Františka Mrtvého seznámil s aktivitami Mariánského kněžského hnutí a roku 1993 se stal součástí týmu lidí (mezi nimi Josef Vlček, PhDr. Rado…More
I kapka jedu otráví pokrm. Hluboce se skláním před každým lidským osudem a utrpením. Rád bych ale upřesnil kusé a možná tedy nepřesné informace: katopedia.cz/index.php?title=Lubomír_Štula

....Po roce 1990 se prostřednictvím svého bývalého spolužáka Františka Mrtvého seznámil s aktivitami Mariánského kněžského hnutí a roku 1993 se stal součástí týmu lidí (mezi nimi Josef Vlček, PhDr. Radomír Malý, P. Frélich), kteří začali v Brně vytvářet nový týdeník, který dostal název Světlo. Již první čísla vyvolala nevoli církevní hierarchie a budilo rozporuplné emoce. Roku 1998 došlo k zásadní změně - redakce byla převedena z Brna do Olomouce a v pozici šéfredaktora stanul namísto dr. Malého pan Josef Vlček a Lubomír Štula se stal výkonným redaktorem a hlavním přispěvatelem. Ve Světle zůstal až do října 2012, kdy musel na přání vyšších představených redakci opustit, protože začal nekompromisně uplatňovat tradičněkatolický princip založený na kritice současného dění v Církvi. Z toho důvodu založil nový vlastní web nazvaný Lumen de lumine, kde i nadále publikuje bez jakékoliv korektnosti a pokračuje v rubrikách a překladech, na kterých pracoval ještě jako redaktor Světla.
Čestmír
To jsme viděli, jak ses hluboce sklonil před osudem a utrpením Burnsteina, moulo. 🥱
TerezaK
(též pro Kallistratos) nemusím se vším souhlasit, ale MÁME SVOBODU SLOVA (tedy už moc né), ale pro upřesnění informací: Mariánské kněžské hnutí vzniklo na popud Panny Marie jako Obrana proti nepřátelským útokům Církve, kněží hl. papeže a papežství. Byla to sdělení daná Donu Gobbimu. Kdo Modrou knihu nechce přijmout nebo poselstvím nerozumí, ať nechá být. Ale rozhodně by ji neměl očerňovat, …More
(též pro Kallistratos) nemusím se vším souhlasit, ale MÁME SVOBODU SLOVA (tedy už moc né), ale pro upřesnění informací: Mariánské kněžské hnutí vzniklo na popud Panny Marie jako Obrana proti nepřátelským útokům Církve, kněží hl. papeže a papežství. Byla to sdělení daná Donu Gobbimu. Kdo Modrou knihu nechce přijmout nebo poselstvím nerozumí, ať nechá být. Ale rozhodně by ji neměl očerňovat, naopak, každý katolík by měl aspoň se snažit přiblížit zasvěcení Mariánského kněžského hnutí: v němž se členové zavazují k denní modlitbě sv.růžence, a že budou bránit papežský úřad a kněze před nepřáteli Církve. Kdo jsou tito nepřátelé? To už víme, řekl to veřejně i americký prezident D. Trump, jen v souvislosti se světem - je to zednářství. Tedy tito nepřátelé, kteří se i "infiltrovali do Církve" je zednářství. Jak uvádí Panna Maria JIŽ v tzv. Modré knize (=soubor poselství, daných Pannou Marií Donu Gobbimu převážně pro kněze.)
Pán Ježí řekl, že nám dává pokoj, ale na Zemi přišel svrhnout meč, oheň, ne pokoj. Že nepatříme tomuto světu, ale že jsme z Boha a máme místo u Otce. Že kdo miluje svět není z Boha, ale ze světa. 1.Jan 2
15 Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

16 Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17 A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

Světlo přišlo na Zem, ale lidé jej nepřijali, atd...
Tedy křesťané ví, že na světě je zápas o duše, zápas mezi Peklem a Nebem.
Časopis světlo vznikl jako česká obdoba italského časopisu Lumen, která měla za cíl, bránit papeže a nést světlo lidem (nevím přesně, zda tam mělo být: přinášet věřícím výroky sv. otce a dění ve Římě.)
Tím pádem časopis mluvil jasně na obranu Pravé Apoštolské Církve a proti zednářství ve všech jeho podobách. Samozřejmě, že když někdo mluví o světle, pravdě, nebude se to světu líbit. Pak asi svět popíše obranu pravdy jako nedostatek korektnosti. Kdo stále nechápe, že je zde zápas o duše, zápas ve světě v Církvi, tak nemůže ani pochopit, že se něco děje, a že se nedají psát jen líbivé pasáže, ale pravda.
Mají mnohem větší zásluhu než všichni na Gloria.tv.
Rozhodně jsou zde nejbohatší informace, co se týká ohledně různých vyjádření a přesné citace i životopisné a historické odkazy: ohledně Fatimy, exorcismy, P.Amorth, BenediktXVI., různé názory různých autorů, jsou něco jiného, s tím souhlasit nemusím, ale přesné citace a přesné odkazy tam jsou.
Kallistratos
Terezko, měla bys více hladit po hlavě své dítko, to je pro ženu to pravé světlo... 😉 Don Gobi atd. ... Spousta věcí může být z obyčejných lidských snah a tužeb, lidského ducha... Pokud budeme totiž striktně uplatňovat bipolaritu - to je od Dobrého, od Zlého ... velmi rychle narazíme. A někdy na dveře cvokhausu. 😉
Strážce
Kalisráte, když tak čtu tvé výpotky, tak mi přijde, že na dveře cvokhauzu už narážíš. Zevnitř, aby bylo jasno. 😂 😂
TerezaK
Kallistratos: o no je to často "mih vedla samého" :-) :-) :-) Někteří kněží se při Mši sv. modlí: "Aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil!" :-) Ale pokud člověk odevzdá své srdce Bohu a Panně Marii, tak se mu nemůže nic tak vážného stát. ("přidejte se ke mně, jsem síla a vítězství, kdo je ve mně, je v bezpečí."Carbonia 26.10.2020)
Boha máme milovat celým srdcem, celou svou myslí, celo…More
Kallistratos: o no je to často "mih vedla samého" :-) :-) :-) Někteří kněží se při Mši sv. modlí: "Aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil!" :-) Ale pokud člověk odevzdá své srdce Bohu a Panně Marii, tak se mu nemůže nic tak vážného stát. ("přidejte se ke mně, jsem síla a vítězství, kdo je ve mně, je v bezpečí."Carbonia 26.10.2020)
Boha máme milovat celým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a celou svou silou. Takže do bran Ráje to nebude asi zase až tak úplně zadarmo. Stejně jako by závodníka asi nebavilo dostat věnec vítězství za pomalou, línou chůzi do cíle. Musíme využít všechny kapacity, které máme, jak nejlépe můžeme, umíme. Ale pokud člověk pevně stojí v Bohu ( a proto je nejlépe se Zasvětit Panně Marii), ona člověka neopustí a nenechá nikdy bez pomoci. Nejsilnější je ta strana, na které je Bůh.(P.Kentenich)
Kallistratos
Mnoho slov neznamená mnoho kroků Terezko.😊
TerezaK
csk.news: Vašich zpráv si všímám již delší, připadají mi, že brání pravdě. Nevím, co jste za zbabělce, neboť o Vás v info nic není, ale udáváte často nadpisy a zprávy jako hotovou skutečnost. Když si člověk dá pozor a přečte si celý článek, tak v článku není vůbec nic z VYKŘIČENÉHO NADPISU, ani nic, co by se Z TOHO DALO VYVODIT. Ale člověk už si pamatuje jen nadpis, většina lidí si článek …More
csk.news: Vašich zpráv si všímám již delší, připadají mi, že brání pravdě. Nevím, co jste za zbabělce, neboť o Vás v info nic není, ale udáváte často nadpisy a zprávy jako hotovou skutečnost. Když si člověk dá pozor a přečte si celý článek, tak v článku není vůbec nic z VYKŘIČENÉHO NADPISU, ani nic, co by se Z TOHO DALO VYVODIT. Ale člověk už si pamatuje jen nadpis, většina lidí si článek nepřečet, a to už stačí, aby se pomluva(=nepravdivá informace o někom), šířila dále. A ostatní žili v mystifikaci. A dotyčná osoba už je očerněná, a duše, které by mohli jít podle jeho příkladu so Nebe, padají do Pekla. A pokud jde o kněze, navíc zsástupce Pána Ježíš, tak se dopouštíte opravdu velkého hříchu. Je to jako byste toto napsali o Pánu Ježíši. Na lavici obžalovaných nesedí dotyčná osoba, kterou viníte, ale sám Pán Ježíš.
Kallistratos
Jen doplním, že mají někdy zcela děsný a tedy nepřesný překlad. Toliko konstatuji.
TerezaK
Možná to tak csk.news nemyslel, jen zapisuje drby, které kolují světem, jako fakt a nechává na čtenářích, jak na to budou reagovat. to by možná i vysvětlovalo ten obrázek, který nesouhlasí.