Clicks310
Edward7
1

Smugi chemiczne: skutki biologiczne

Smugi chemiczne: skutki biologiczne

Peter A. Kirby
To rozdział zaczerpnięty z książki autora Chemtrails Exposed: A New Manhattan Project . Został wydany w celu promowania kampanii na Kickstarterze.

Kiedy samoloty rutynowo zrzucają do atmosfery megatony toksycznych śmieci, tak jak robiły to od ponad dwudziestu lat, najbardziej oczywiste pytanie brzmi: jakie są skutki biologiczne? Jakie są konsekwencje środowiskowe bardzo małych cząstek lotnego popiołu węglowego dostających się do naszych ciał i zanieczyszczających naszą biosferę? Jak można się domyślić, implikacje są poważne. Chociaż geoinżynierowie bez wątpienia powiedzą nam, że wszystko jest w porządku, najlepsze dostępne dowody pokazują, że ma to negatywny wpływ na zdrowie populacji, umierają co najmniej setki tysięcy ludzi, a nasze środowisko również jest niszczone. To są biologiczne skutki Projektu New Manhattan.

Cząstki stałe
Wdychanie pyłu zawieszonego w aerozolu ma ogólnie szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. To nie jest kwestia debaty. Pokazuje to zdrowy rozsądek i wiele badań. Szereg badań, o których mowa na końcu tego rozdziału, pokazuje, że wdychanie drobnych cząstek stałych wiąże się z: chorobą Alzheimera, ryzykiem udaru mózgu, ryzykiem chorób układu krążenia, zapaleniem płuc i cukrzycą, upośledzeniem czynności nerek u starszych mężczyzn, zachorowalnością przedwczesna śmiertelność, zmniejszona płodność mężczyzn, niska masa urodzeniowa, początek astmy i zwiększona liczba przyjęć do szpitala.

Popiół lotny z węgla
Już w październiku 1979 roku przeprowadzono badania dotyczące skutków zdrowotnych aerozolu lotnego popiołu węglowego. Nic dziwnego, że autorzy badania stwierdzili, że narażenie na aerozol lotny popiołu węglowego przez płuca powoduje szkody. W innych wiadomościach geniusze ze Światowej Organizacji Zdrowia odkryli, że kule wystrzelone z broni mogą zabijać ludzi.

Powinniśmy być wdzięczni, że dobry dr Marvin Herndon opublikował niedawno serię recenzowanych artykułów w czasopismach, w których szczegółowo opisano skutki zdrowotne narażenia na ten konkretny materiał, który jest rutynowo wypompowywany z samolotów odrzutowych. Jego pierwszy artykuł w tej dziedzinie, zatytułowany „Aerozol z popiołów lotnych węglem: czynnik ryzyka raka płuc”, opublikowany w lutym 2018 r., był współautorem dr. Marka Whiteside'a, MD, MPH, dyrektora medycznego departamentu hrabstwa Monroe na Florydzie zdrowia. Herndon i Whiteside odkryli, że lotny popiół węglowy zawiera wiele paskudnych, rakotwórczych substancji. Autorzy piszą:
„CFA [popiół lotny z węgla] zawiera różnorodne potencjalnie rakotwórcze substancje, w tym glinokrzemiany, frakcję magnetyczną zawierającą tlenek żelaza, kilka toksycznych pierwiastków śladowych, nanocząstki i radionuklidy emitujące cząstki alfa. Krzemionka, arsen, kadm i sześciowartościowy chrom znajdują się w CFA i wszystkie są związane ze zwiększonym ryzykiem raka płuc”.
Co więcej, autorzy piszą: „Przewlekłe narażenie na aerozol CFA, umieszczony w atmosferze w celu interwencji klimatycznej, może być ważnym, ale nierozpoznanym, środowiskowym czynnikiem ryzyka rozwoju raka płuc”.

Lekarze Herndon i Whiteside

Jak widać z powyższego fragmentu i jak wielu się obawiało, dr Herndon i Whiteside odkryli, że przynajmniej niektóre z tych atmosferycznych cząstek lotnego popiołu węglowego mają rozmiary nano. Jest to problem, ponieważ wdychane cząsteczki nanometryczne są tak małe, że trafiają bezpośrednio do krwiobiegu i bezpośrednio do mózgu, często powodując szereg zaburzeń neurologicznych. Cząsteczki wielkości nano są tak małe, że połyka się je przez skórę.
Herndon i Whiteside ponownie połączyli siły, aby opublikować w marcu 2018 r. ich artykuł „Aerosolized Coal Fly Ash: Risk Factor for Neurodegenerative Disease”. Autorzy piszą:
„Niedawne odkrycie sferycznych egzogennych nanocząstek magnetytu (Fe3O4) w tkance mózgowej osób z demencją sugeruje pochodzenie zanieczyszczenia powietrza wytwarzanego przez popiół lotny węglowy. Główne składniki lotnego popiołu węglowego, tlenki żelaza i glinokrzemiany znajdują się w nieprawidłowych białkach charakteryzujących demencję Alzheimera. Obecność tych substancji w tkance mózgowej prowadzi do stresu oksydacyjnego i przewlekłego stanu zapalnego. Energia pochłonięta przez magnetyt z zewnętrznych pól elektromagnetycznych może przyczynić się do tej neuropatologii”.

Później, w maju 2018, Herndon i Whiteside zostały ponownie opublikowane. Tym razem w ich artykule zatytułowanym „Popiół lotny z węgla w aerozolu: czynnik ryzyka dla POChP i chorób układu oddechowego” stwierdzono, że:
„CFA w aerozolu [popiół lotny z węgla] jest szczególnie niebezpieczną formą celowego zanieczyszczenia powietrza. Ultradrobne cząstki i nanocząsteczki znajdujące się w popiele lotnym z węgla mogą być wdychane do płuc i powodować wiele toksycznych skutków, w tym zmniejszoną obronę gospodarza, zapalenie tkanek, zmienioną komórkową równowagę redoks w kierunku utleniania i genotoksyczność. Stres oksydacyjny i przewlekły stan zapalny mogą predysponować do przewlekłej choroby płuc. Uznanie i publiczne ujawnienie negatywnych skutków zdrowotnych projektów geoinżynieryjnych odbywających się na naszym niebie oraz ich jednoczesne zaprzestanie będzie konieczne, aby zapobiec stale rozszerzającej się epidemii POChP i innych chorób układu oddechowego.

Uzupełniając serię artykułów tego duetu na temat wpływu smug chemicznych na zdrowie ludzi, Herndon i Whiteside napisali artykuł z listopada 2019 r. zatytułowany „Geoinżynieria, popiół lotny z węgla i nowe połączenie serce-żelazo: uniwersalna ekspozycja na nanocząstki tlenku żelaza”. Autorzy piszą:
„Popiół lotny z węgla jest bogatym źródłem nanometrycznych metali, tlenku żelaza i cząstek węglowych. Wcześniejsze odkrycia wykazały, że popiół lotny z węgla jest szeroko wykorzystywany w nieujawnionej geoinżynierii aerozoli w troposferze. Właściwa równowaga żelaza ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i chorób człowieka, a szkodliwym skutkom żelaza zwykle zapobiegają ściśle kontrolowane procesy ogólnoustrojowej i komórkowej homeostazy żelaza. Zmieniona równowaga żelaza jest powiązana z tradycyjnymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Hipoteza żelaznego serca jest poparta badaniami epidemiologicznymi, klinicznymi i eksperymentalnymi. Biogenny magnetyt (Fe3O4) pełni podstawowe funkcje życiowe, ale nanocząsteczki tlenku żelaza ze źródeł antropogenicznych powodują choroby.Niedawne odkrycie niezliczonych nanocząstek magnetycznych typu spalania w uszkodzonych sercach osób z obszarów silnie zanieczyszczonych jest ostatecznym dowodem na związek między frakcją tlenków żelaza w zanieczyszczonym powietrzu a chorobami układu krążenia. Kuliste magnetyczne cząstki tlenku żelaza znajdujące się w popiele lotnym z węgla i niektóre emisje z pojazdów odpowiadają egzogennym cząsteczkom zanieczyszczenia żelazem znajdującym się w ludzkim sercu. Nanocząsteczki tlenku żelaza przenikają przez łożysko i mogą działać jako materiał zarodkowy dla przyszłych chorób sercowo-naczyniowych. Pandemia chorób niezakaźnych, takich jak choroby układu krążenia, a także gwałtowne globalne ocieplenie, można złagodzić poprzez radykalne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza nanocząsteczkami. Niezbędne jest zatrzymanie geoinżynierii aerozoli troposferycznych,oraz ograniczyć emisje drobnych cząstek stałych ze źródeł przemysłowych i drogowych, aby uniknąć dalszego poważnego zanieczyszczenia rasy ludzkiej nanocząsteczkami typu tlenku żelaza”.
Teraz, gdy widzieliśmy wpływ pyłu lotnego z węgla w aerozolu na zdrowie ludzi, przyjrzymy się teraz wpływowi na zdrowie niektórych znanych składników popiołu lotnego z węgla.

Aluminium
Jak wynika z obszernych raportów laboratoryjnych z próbek wody deszczowej (ch 1), chemtrails składają się w znacznym stopniu z tlenku glinu. Glin jest powszechnym składnikiem popiołów lotnych z węgla. Jak dowiedzieliśmy się od dr Herndona i Whiteside'a, cząstki te mogą mieć rozmiary nano.

Nanocząsteczki aluminium to paskudny materiał. W karcie charakterystyki (MSDS) opracowanej przez firmę US Research Nanomaterials, Inc. stwierdzono, że mogą one powodować: problemy z oddychaniem, podrażnienie skóry, podrażnienie oczu, nowotwory, chorobę Alzheimera, choroby płuc, nowotwory oraz zaburzenia żołądkowe lub jelitowe. Ta karta charakterystyki stwierdza również, że osoby mające kontakt z nanocząstkami aluminium powinny nosić maskę oddechową oraz w pełni ochronny, nieprzepuszczalny kombinezon.
Artykuł z 2016 r. zatytułowany „Ocena bezpośredniego wpływu zarządzania promieniowaniem słonecznym na zdrowie zawodowe i publiczne za pomocą aerozoli stratosferycznych” mówi, że aerozole aluminiowe będą atakować te układy organizmu: oddechowy, sercowo-naczyniowy, hematologiczny (krew), mięśniowo-szkieletowy (mięśnie i kości), endokrynologiczny (gruczoły). ), immunologiczne i neurologiczne (mózg). Mówią również, że narażenie na małe atmosferyczne cząstki aluminium może powodować raka i śmierć.

Wydaje się przypadkowe, że baza sił powietrznych Wright-Patterson badała biologiczne skutki aerozolowanego aluminium. W marcu 2001 r. Laboratorium Badawcze Sił Powietrznych w Wright-Patterson opublikowało badanie zatytułowane „Toksyczność in vitro nanocząstek glinu w makrofagach pęcherzykowych szczura”. Naukowcy wystawili szczury na kontakt z unoszącymi się w powietrzu, nanocząsteczkami tlenku glinu. Autorzy podsumowali:
„Nanocząstki tlenku glinu wykazywały znaczną toksyczność po 96 i 144 godzinach po ekspozycji na wysokie dawki (100 i 250 µg/ml). Nanocząstki aluminium również wykazywały niewielką toksyczność po 24 godzinach przy wysokich dawkach (100 i 250 μg/ml). Gdy komórki te były dawkowane na niższych nietoksycznych poziomach (25 μg/ml), Al 50, 80, 120 nm powodowało znaczne zmniejszenie fagocytozy. Nawet przy dawce tak niskiej jak 5 μg/ml Al 50 nm nadal powodowało znaczną redukcję. Żadna z tych nanocząstek nie powodowała indukcji tlenku azotu, TNF-alfa lub MIP-2, ważnych składników odpowiedzi zapalnych. Podsumowując, na podstawie żywotności nanocząsteczki glinu wydają się być nieco toksyczne dla makrofagów pęcherzykowych szczura. Jednak nastąpiło znaczne zmniejszenie funkcji fagocytarnej makrofagów”.

Innymi słowy, odkryli, że nawet przy niskich dawkach, zmuszanie szczurów do wdychania maleńkich cząsteczek glinu niszczyło ich płuca. Indukowany brak fagocytów oznacza, że układ odpornościowy szczurów (zwłaszcza w płucach) stał się niezdolny do walki z atakującymi organizmami szkodliwymi.

„Toksyczność ; nanocząstek glinu w makrofagach pęcherzykowych szczura” była tylko jednym z serii badań przeprowadzonych przez Wright-Pattersona dotyczących ekspozycji na nanocząstki aluminium. Wright-Patterson opracowała również badanie z 2010 r. zatytułowane „Nanosized Aluminium Alered Immune Function”, w którym odkryli, że wdychane nanocząstki aluminium osłabiają ludzki układ odpornościowy. Autorzy ponownie zauważyli, że nanocząstki mają bardziej szkodliwe skutki zdrowotne niż cząstki o większych rozmiarach. Co ciekawe, „Nanosized Aluminium Alered Immune Function” stwierdza również, że jesteśmy skłonni wdychać nanocząsteczki aluminium, ponieważ są one stosowane w paliwach do silników odrzutowych. Ta informacja stanowi kolejny argument za paliwami do silników odrzutowych z dodatkiem aluminium.Wszystko to jest niezwykle interesujące, gdy weźmie się pod uwagę zaangażowanie Wright-Pattersona w Projekt New Manhattan, takie jak to, które zostało udokumentowane w rozdziale 5.

Artykuł z 2009 r. zatytułowany „Wytwarzane nanocząstki tlenku glinu zmniejszają ekspresję białek o ścisłym połączeniu w naczyniu mózgu” wykazał, że z powodu śmierci komórek mózgowych narażenie na aluminium może powodować: chorobę Alzheimera, udar, reperfuzję, niedotlenienie, choroby mitochondrialne i ogólną dysfunkcję naczyń krwionośnych.
W artykule z 2012 roku napisanym przez jednego z najlepszych neurochirurgów na świecie (obecnie na emeryturze), wiele chorób neurologicznych jest powiązanych z ekspozycją na aluminium. „Aluminium Induced Immunoexcitotoxicity in Neurodevelopmental and Neurodegenerative Disorders” Russella Blaylocka odkrył związek między ekspozycją na glin a: Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, Picka, otępieniem HIV, stwardnieniem rozsianym, wirusowymi encefalopatiami, przewlekłą traumatyczną encefalopatią choroba). W tym artykule dr Blaylock odkrył również, że ekspozycja na aluminium jest związana z: upośledzeniem funkcji poznawczych, słabą pamięcią, upośledzeniem uczenia się, słabą uwagą, wycofaniem społecznym, drażliwością, zmniejszonym spożyciem pokarmu i wody oraz depresją. Nie tylko to, ale dr.Blaylock przytacza tutaj inny artykuł pokazujący, jak niezwykle małe cząsteczki aluminium, takie jak te używane w dzisiejszym New Manhattan Project, mogą nasilać niepożądane reakcje zdrowotne.

Dr Blaylock dostarczył nam imponujących dowodów na związek przyczynowy między chemtrails a chorobą Alzheimera. Mówi nam, że wdychane przez nas nanocząstki aluminium są przenoszone bezpośrednio do części mózgu, która najpierw została dotknięta chorobą Alzheimera ORAZ najbardziej dotknięta chorobą Alzheimera. 28 marca 2013 dr Blaylock wystąpił w programie radiowym Linderman Unleashed . Gospodarz zapytał go, w jaki sposób stał się świadomy chemtrail, a dr Blaylock powiedział:

Dr Russell Blaylock, MD

„Cóż, wiesz, połączeniem było aluminium w szczepionkach. Napisałem kilka artykułów o działaniu adiuwantów w szczepionkach, w tym o działaniu rtęci i glinu.
„Potem znalazłem kilka artykułów o chemtrails i dużo o tym mówiono i nie byłem zbyt pewien, czy to prawda, czy nie, ponieważ w moim stanie rzadko je widywaliśmy. Ale kiedy zacząłem szukać w Internecie i zobaczyłem te stany, w których były te krzyżujące się wzory i były to bardzo ciasne wzory i kształty geometryczne, gdzie było oczywiste, że było to celowe pokrycie atmosfery tymi wzorami i szlaki były tak długie. No wiesz, zaczynamy je widzieć w moim stanie i kiedy na nie patrzę, przesuwają się od horyzontu do horyzontu. No wiesz, żyję wystarczająco długo, aby wiedzieć, że odrzutowce nigdy tego nie robiły w przeszłości i widzę ten sam efekt wzoru teraz, gdy się krzyżują; to oczywisty wzór.
„Zaglądam więc do literatury, niektórych raportów i filmów na YouTube, a oni mówili, że zrzucają je jako jeden ze składników, aluminium. Cóż, sporo pisałem i badałem wpływ chemikaliów w aerozolu na nos podczas oddychania nimi. Wiedzieliśmy, że cząstki te mają tendencję do przemieszczania się wzdłuż nerwów węchowych, które są nerwami węchowymi w nosie. I wędruje bezpośrednio do tej części mózgu, która ma do czynienia z pamięcią i emocjami; hipokamp, obszar międzyklinowy i kora przedczołowa. I że możesz śledzić te chemikalia przemieszczające się wzdłuż nerwu i osadzające się w tym obszarze mózgu.
„Inną rzeczą, o której wiadomo było, że aluminium w aerozolu jest jednym z metali, który bardzo łatwo przechodzi tą ścieżką bezpośrednio do mózgu. Omija więc barierę krew-mózg i trafia bezpośrednio do mózgu i gromadzi się. Cóż, jeśli zrobisz to u zwierząt, spowoduje to uszkodzenia lub uszkodzenia w tym obszarze mózgu, a zwierzę zacznie wykazywać zmiany pamięci i uczenia się oraz zmiany emocjonalne.

„Kiedy patrzymy na ludzi z chorobą Alzheimera, jak na ironię, najwyższe stężenie glinu w mózgu jest tym samym punktem wejścia; tak zwaną korę międzyliniową. A poziomy nadal się kumulują. Mamy więc przekonujące dowody na to, że sam aerozol w postaci aluminium dostanie się do mózgu i spowoduje uszkodzenie tego krytycznego obszaru mózgu.
„Najgorszy ze wszystkich jest rozmiar nano. Nano-rozmiar sprawia, że jest on tak małą cząsteczką, że łatwo wnika w skórę. Przenika przez bariery w ciele, przez które normalnie metale nie mogą się przedostać. Kiedy przyjmiesz rozmiar nano i wytworzysz te niewiarygodnie małe cząstki stałe, przechodzą one bardzo łatwo. Więc kiedy nanoskalujesz aluminium i używasz go w aerozolach przez kanały nosowe, dostaje się do mózgu w bardzo wysokim stężeniu i okazuje się, że nanoaluminium w mózgu jest nieskończenie bardziej toksyczne.
„Teraz jedną z toksycznych reakcji na aluminium jest intensywne zapalenie i aktywacja komórek w mózgu, które są komórkami odpornościowymi zwanymi mikroglejem. Aluminium jest bardzo silnym aktywatorem tych komórek odpornościowych i wyzwala uwalnianie silnej substancji zwanej glutaminianem, która jest ekscytotoksyną, która powoduje śmierć komórek z powodu mechanizmu pobudzającego. Trochę złożony mechanizm, ale jest to połączenie stanu zapalnego i ekscytotoksyczności. I ukułem w literaturze medycznej termin zwany immunoekscytotoksycznością, aby opisać ten proces. Więc wiemy, że tak się dzieje. Wiemy, że dzieje się to bardzo łatwo.

„Teraz raporty wychodzą teraz, że to, co rozpylają, to nanometrowe aluminium, a pomysł jest starym pomysłem zapobiegania globalnemu ociepleniu. I nanosą wielkości aluminium, aby dłużej pozostawało w górnych warstwach atmosfery; podobno jako odblaskowy metal złożony. Problem z tym, nawet z opisu klimatologicznego, polega na tym, że jeśli zmienisz je w chmury podobne do cirrusów, zamiast odbijać je w górę i na zewnątrz atmosfery, odbija ciepło w dół i faktycznie powoduje globalne ocieplenie. Więc, wiecie, można sobie wyobrazić, że robią to celowo, żeby podgrzać atmosferę, żeby mogli powiedzieć: „Widzisz, atmosfera się ociepla”.
„Ale martwię się głównie o efekt medyczny, a to z powodu tych bardzo silnych połączeń między aluminium przechodzącym tą ścieżką do mózgu [który] jest tak silnie związany z chorobą Alzheimera i innymi chorobami pamięci.
„Jeśli rozpylasz to w aerozolu i rozpylasz dosłownie tony tego na całym świecie, ludzie nieustannie oddychają aerozolem, nanocząsteczkami aluminium, które z łatwością przeniknie filtry w twoim systemie klimatyzacji [i] wejdzie do twojego domu. Więc oddychasz przez 24 godziny na dobę; wytwarzanie wysokiego poziomu glinu w tej części mózgu. A konsekwencje mogą być straszliwe. Może to spowodować ogromny wzrost choroby Alzheimera i zapalnych zaburzeń neurologicznych.
„Obejrzałem YouTube, który był konferencją geoinżynieryjną zorganizowaną przez rząd. A na konferencji jednym z pytań zadawanych przez publiczność było: Jaki jest medyczny efekt rozpylania aluminium w atmosferze? A mówca powiedział: „Cóż, tak naprawdę nie wiemy. Ale jesteśmy w trakcie badania tego. Cóż, oczywiście to było absolutne kłamstwo. Wiemy, co robi. Ale fakt, że przyznawali, że w rzeczywistości będą rozpylać, podali w czasie przyszłym, że będą rozpylać aluminium, teraz dowody z badań przeprowadzonych przez biologów i naukowców na całym świecie są takie, że poziom aluminium w liczba jezior, strumieni i drzew ogromnie się powiększa. Niektóre obszary mają niesamowite wzniesienia aluminium w wodach gruntowych i roślinności. Więc jeśli tak się dzieje,patrzymy na katastrofę medyczną, która ma zasięg ogólnoświatowy”.

Istnieje wiele innych wysoce wiarygodnych dowodów łączących narażenie na aluminium z wymienionymi tutaj chorobami. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, wyszukaj termin „toksyczność glinu”. Celowość wymaga, abyśmy ruszyli dalej.

Bar
Wyniki badań próbek wody deszczowej z całego świata konsekwentnie pokazują również bar, który może być również składnikiem popiołu lotnego z węgla. Bar jest wysoce toksyczny. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla baru (MSDS) łatwo dostępne w Internecie informują, że bar jest niezwykle niebezpieczny w przypadku wdychania. Poważne narażenie na bar może spowodować uszkodzenie płuc, zadławienie, utratę przytomności i śmierć. Wiele innych MSDS dotyczących tlenku baru powtarza się w podobny sposób. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) twierdzi, że tlenek baru gwałtownie reaguje z wodą, podczas gdy atmosfera zawiera dużo wody, a nasze ciała składają się głównie z wody. Mój doradca naukowy mówi, że tytanian baru i siarczan baru były również używane w dyspersjach atmosferycznych.
Wspomniany artykuł „Ocena bezpośredniego wpływu zarządzania promieniowaniem słonecznym na zdrowie zawodowe i publiczne za pomocą aerozoli stratosferycznych” mówi, że związki baru stosowane jako aerozole atmosferyczne są skierowane na te układy organizmu człowieka: oddechowy, żołądkowo-jelitowy, mięśniowo-szkieletowy, nerkowy, metaboliczny i neurologiczny. Mówią również, że związki baru rozpraszane przez samoloty w ramach programów geoinżynieryjnych mogą powodować śmierć.

Stront
Wyniki badań próbek wody deszczowej, a także innych, takich jak wyniki badań próbek powietrza atmosferycznego zebrane przez dr Herndona, również wykazały obecność strontu. Stront może być składnikiem popiołów lotnych z węgla. Nie jest to zaskakujące, ale podobnie jak aluminium i bar, stront jest również wysoce toksyczny.
Karta charakterystyki strontu firmy Sigma-Aldrich stwierdza, że jest żrący. W kontakcie ze skórą powoduje oparzenia i może być wchłaniany przez skórę. Jeśli się go wdycha, karta charakterystyki stwierdza, że jest „… wyjątkowo niszczący tkankę błon śluzowych i górnych dróg oddechowych”. Karta charakterystyki jest kontynuowana:
„Wdychanie może powodować skurcz, zapalenie i obrzęk krtani i oskrzeli, chemiczne zapalenie płuc i obrzęk płuc. Materiał jest niezwykle destrukcyjny dla tkanek błon śluzowych i górnych dróg oddechowych, oczu i skóry.”
Karta charakterystyki bezpieczeństwa firmy Sigma-Aldrich kończy się stwierdzeniem, że właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne strontu nie zostały dokładnie zbadane.
Wodorotlenek strontu jest jeszcze gorszy. Ponieważ w atmosferze jest dużo wody, atmosferyczny stront produkowany w ramach Projektu New Manhattan może z nią reagować i tworzyć niezwykle żrący wodorotlenek strontu. Nie tylko to, ale nie zapominaj, że nasze ciała składają się głównie z H2O. Stront w atmosferze i w nas ma wiele możliwości, aby stać się wodorotlenkiem strontu. Karta MSDS firmy Sigma-Aldrich ostrzega potencjalnych użytkowników, aby nigdy nie wystawiali tlenku strontu na działanie wody, ponieważ reaguje on gwałtownie.
Ponieważ stront może być składnikiem popiołów lotnych z węgla, warto zauważyć, że przeprowadzono badania dotyczące ekspozycji na stront znajdujący się w popiele lotnym. CDC pisze:
„Szczury były wystawione na działanie aerozoli węglanu, fosforanu, fluoru, tlenku lub tytanianu 85Sr [strontu] (rozmiary cząstek i dawki nie zostały określone) (Willard i Snyder 1966). Ponad 99% początkowego obciążenia płuc 85Sr zostało usunięte z płuc 5 dni po inhalacji węglanu, fosforanu, fluoru lub tlenku, podczas gdy 60% 85Sr pozostało w płucach po inhalacji bardziej nierozpuszczalnego tytanianu strontu.
„U szczurów narażonych na unoszący się w powietrzu popiół lotny (przesiany w celu uzyskania rozmieszczenia cząstek o średnicy 90% mniejszej niż 20 μm) przez 6 godzin, stront został usunięty z płuc w czasie półtrwania wynoszącym 23 dni (obserwacje prowadzono przez 30 dni ) (Srivastava i in. 1984b). Dzień po ekspozycji stosunek stężenia strontu w tkance: osoczu wynosił 0,3–0,5 w wątrobie, nerkach, jelicie cienkim i sercu. Raport z tego badania nie wskazuje, czy w badaniu zastosowano ekspozycję całego ciała, czy tylko nos; dlatego nie jest możliwe, aby wiedzieć na pewno, jaka część absorpcji mogła wynikać ze spożycia popiołu lotnego osadzonego na zwierzętach. Ponadto, biorąc pod uwagę stosunkowo duży rozmiar cząstek popiołu lotnego, prawdopodobne jest, że osadzanie się w drogach oddechowych odbywało się głównie w okolicy tchawiczo-oskrzelowej i nosowo-gardłowej,z którego stront mógł zostać mechanicznie usunięty do przełyku i połknięty. Niemniej jednak badania, w których popiół lotny wzbogacony w 89Sr był wkraplany do tchawicy szczurów, wskazują, że stront w tej postaci został częściowo wchłonięty i pojawił się w osoczu i innych tkankach w ciągu kilku dni po ekspozycji (Srivastava i wsp. 1984a).”

CDC zauważa, że stront z popiołu lotnego podawany szczurom laboratoryjnym trafiał głównie do kości. Następnie pojawił się (w kolejności występowania): mięśnie, skóra, wątroba i nerki. Te upojne dni, kiedy po prostu wrzucano suchy lód do chmur, już dawno minęły.

Rtęć
Dr J. Marvin Herndon opublikował artykuł z grudnia 2017 r., którego współautorem jest dr Mark Whiteside, w którym autorzy piszą konkretnie o wpływie rtęci na zdrowie człowieka. Od dawna wiadomo, że rtęć jest jedną z najbardziej toksycznych substancji na świecie, a teraz wiemy, że rtęć jest powszechnym składnikiem popiołu lotnego z węgla, który jest obecnie rozpylany przez megatonę. Autorzy piszą:
„Pomimo zaostrzonych przepisów dotyczących emisji rtęci, ilość rtęci mierzonej w wodzie deszczowej wzrasta. Ponieważ wiadomo, że górna troposfera zawiera utlenioną, związaną z cząstkami rtęć, prawdopodobne jest, że rozpylany w tym regionie ukryty aerozolowany popiół lotny z węgla jest głównym źródłem zanieczyszczenia rtęcią. Rtęć wpływa na wiele układów w ciele, potencjalnie powodując choroby neurologiczne, sercowo-naczyniowe, moczowo-płciowe, reprodukcyjne, immunologiczne, a nawet genetyczne”.

Wskaźniki CDC chorób powiązanych
Jak wyjaśniono w tym rozdziale, smugi chemiczne są związane z wieloma chorobami. Ponieważ jesteśmy atakowani przez ten Projekt New Manhattan od ponad dwudziestu lat, nie jest niespodzianką, że najlepsze dostępne dane wskazują na znaczny wzrost wskaźników związanych z nim chorób. Historyczne wskaźniki każdej choroby związanej ze spryskiwaniem chemtrail nie są tutaj przedstawione ze względu na brak danych CDC. Przedstawiono każdą powiązaną chorobę z dostępnymi danymi CDC.
Zacznijmy od najsilniej skorelowanej choroby: Alzheimera. Według najnowszych danych CDC, od 1999 do 2014 r., skorygowane względem wieku wskaźniki zgonów z powodu choroby Alzheimera wzrosły o 54,5%, przy całkowitej liczbie zgonów w 2014 r. wynoszącej 93 541. Oznacza to, że tylko w 2014 roku widzieliśmy dziesiątki tysięcy dodatkowych zgonów w Ameryce z powodu choroby Alzheimera. Jeśli zsumować wszystkie dodatkowe zgony spowodowane chorobą Alzheimera w latach 1999-2014, mówimy o setkach tysięcy dodatkowych zgonów. Przypomnijmy, że domowe opryski na dużą skalę rozpoczęły się w 1996 roku.

Skorygowane ze względu na wiek wskaźniki choroby Alzheimera w latach 1999-2014
W raporcie z 2013 r. CDC stwierdziło, że chociaż liczba zgonów z powodu innych chorób, takich jak rak, choroby serca i udar mózgu, znacznie spadła, liczba zgonów związanych z chorobą Alzheimera wzrosła o 39%. Piszą: „Śmiertelność z powodu choroby Alzheimera stale rosła w ciągu ostatnich 30 lat”. Znając to, co wiemy teraz, rozsądnie jest założyć, że w dużym stopniu przyczyniły się do tego smugi chemiczne.
Nie tylko wzrosła liczba zachorowań na chorobę Alzheimera u dorosłych, ale choroba, która kiedyś była sprowadzana do osób starszych, teraz pojawia się u dzieci. Z całego świata napływają doniesienia dokumentujące badania nad chorobą Niemanna Picka typu C, znaną również jako „dziecięcy alzheimer”. Jak wcześniej wspomniano, dr Blaylock również widział to zjawisko.
~ ~ ~
Dr Blaylock mówi, że istnieje również korelacja między ekspozycją na aluminium a chorobą Parkinsona. Najnowsze dane z CDC pokazują, że w latach 1999-2017 skorygowany wiekowo wskaźnik występowania choroby Parkinsona u osób w wieku 65 lat lub starszych wzrósł z 41,7 na 100 000 do 65,3 na 100 000.

Wskaźniki CDC choroby Parkinsona w latach 1999-2017
~ ~ ~
Wbrew temu, co mówiły firmy tytoniowe w latach 50., rutynowe wdychanie cząstek stałych jest szkodliwe dla płuc. Z tego powodu przyjrzymy się teraz danym CDC dotyczącym chorób związanych z rutynowym wdychaniem cząstek stałych, takich jak POChP, astma i rak płuc. Chociaż CDC stwierdziło, że wskaźnik przewlekłej choroby płuc (POChP) był stabilny w latach 1998-2009, odkryli również, że częstość występowania astmy wzrosła w podobnym okresie (między 2001 a 2010). CDC informuje również, że w latach 1995-2011 palenie wzrosło z 35% wśród studentów i 25% wśród dorosłych do odpowiednio 18% i 19%. Jednocześnie CDC donosi o znacznych spadkach zachorowalności na raka płuc w latach 2002-2011.

Wskaźnik palenia w latach 1965-2011

Przy tak dużych spadkach częstości palenia można założyć, że częstość POChP i astmy również zmniejszy się, zamiast pozostać na stałym poziomie. Chemtrails prawdopodobnie utrzymywały wskaźnik POChP na stałym poziomie, jednocześnie przyczyniając się do występowania astmy. Rak płuc prawdopodobnie zmniejszył się, ponieważ ekspozycja na chemtrail nie była tak rakotwórcza dla płuc jak palenie. Dobrze wiedzieć, że istnieje więcej czynników rakotwórczych dla twoich płuc niż rutynowa ekspozycja na chemtrail. Palenie papierosów najwyraźniej pasuje do tej kategorii. Umiarkowana ekspozycja na chemtrail jest prawdopodobnie lepsza dla ciebie niż wdychanie płonącego plutonu, ale to nie znaczy, że jest w porządku.

Całkowita długość życia
Całkiem niedawno tutaj w Ameryce zaobserwowaliśmy nieznaczne skrócenie oczekiwanej długości życia. Według danych CDC, po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci, w latach 2016-2017 ogólna średnia długość życia w chwili urodzenia spadła o 0,1 roku.

CDC średnia długość życia 1970-2017

Można by pomyśleć, że przy wszystkich szeroko reklamowanych przełomach w medycynie, rozwijającej się branży opieki zdrowotnej, poszerzonym dostępie do lepszego odżywiania, takiego jak żywność organiczna i suplementy itp., będziemy doświadczać dłuższej średniej długości życia, a nie krótszej. Czy smugi chemiczne mogą mieć z tym coś wspólnego?

Wczesne ekspozycje
Chociaż wydaje się, że nasze ciała znajdują sposoby na lepsze radzenie sobie z codziennym atakiem toksycznych odpadów w aerozolu, mniej więcej w czasach, gdy ludzie zostali po raz pierwszy narażeni, sale ratunkowe były wypełnione. Wspomniana wcześniej książka Williama Thomasa z 2004 roku „ Chemtrails Confirmed” opisuje wiele z tych przykładów. Thomas przytacza słowa dyplomowanej pielęgniarki:
„Mniej więcej 16 lub 17 grudnia, podróżując na północ, widziałem „pasy” na niebie. Wyglądało to tak, jakby ktoś wziął na palce białą farbę i z północy na południe przesunął palcami po niebie. Te smugi kondensacyjne były równomiernie rozmieszczone i pokrywały całe niebo! Zakryli to całkowicie! Kiedy skończyłem kolejną wizytę, około 45 minut, wyszedłem z domu i stwierdziłem, że całe niebo jest białe. W układzie chmur nie było definicji.
„W ciągu 24 godzin stałam się bardzo osłabiona, miałam gorączkę, a moja astma zaczęła działać. Nie zastanawiałam się nad tym zbyt wiele, dopóki mój chłopak nie powiedział mi, że wielu członków jego rodziny zaczęło mieć te same skargi. Zacząłem również zauważać, że wielu moich pacjentów i członków ich rodzin zachorowało na te objawy w tym samym czasie. Na naszym terenie mamy jeden główny szpital, którego byłem kierownikiem przez cztery lata. Pracowałem tam łącznie sześć lat. Utrzymuję bliski kontakt z pielęgniarkami i lekarzami i planuję to dokładniej zbadać. W tym czasie skarżyli się, że są bardzo zajęci diagnozami układu oddechowego”.

Kolejny fragment z Chemtrails Confirmed opowiada o doświadczeniach właściciela restauracji z Oklahomy. Fragment brzmi:
„24 stycznia 1999 r. [Pat] Edgar doniósł, że w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek zeszłego tygodnia naprawdę mocno dotknęły nas smugi kondensacyjne. Naprawdę źle. Wszyscy w tym mieście są teraz chorzy; bardziej chory niż cholerny pies. To wszystko jest w ich głowach i zatokach, i wisi w gardle (obolałe szyje), dzwoni w uszach”.
„Edgar dodał: „Niektórzy klienci, którzy często odwiedzają naszą firmę, stwierdzili, że byli u lekarza, a biura są pełne chorych ludzi. To samo w indyjskiej klinice.
„Ludzie muszą czekać godzinami, ponieważ poczekalnia jest pełna. Niektórzy ludzie zgłaszali, że są na trzeciej i czwartej rundzie antybiotyków i nadal są chorzy. Zauważyliśmy nadmierne smugi kondensacyjne w czwartek, 11 lutego.
„Edgar zachorował następnego dnia i odwiedził lekarza. Od przyjaciela dowiedział się, że szpital regionalny Sparks ma ponad 500 osób szukających pomocy medycznej na izbie przyjęć z powodu grypy lub objawów grypopodobnych”.


Inne, pojawiające się w książce Thomasa, opowiadają podobne historie.

Testy skażenia organizmu
Kiedy spożywamy aluminium, część z niego w końcu wydostaje się na nasze włosy i paznokcie. Istnieje wiele doniesień online o ludziach, którzy znaleźli wysoki poziom toksyn chemtrail we włosach i paznokciach. Niektóre laboratoria mogą analizować próbki włosów i paznokci na obecność aluminium i innych substancji. Jeśli jesteś ciekawy swojego ciała, możesz poddać się testom włosów w Laboratorium Great Plains lub Analytical Research Labs. Ich strony internetowe można znaleźć w Internecie.

Implikacje biosferyczne
Istnieją dowody na to, że smugi chemiczne zmieniają pH gleby. To może być bardzo złe dla naszej biosfery. Jak wspomniano w pierwszym rozdziale, działacz anty-geoinżynieryjny Francis Mangels ma tytuł licencjata w dziedzinie leśnictwa z International School of Forestry w Missoula, spędził 35 lat w US Forest Service jako biolog i kilka lat pracował z USDA Soil Conservation Służba jako konserwatorka gleby. W celu udokumentowania wpływu chemtrail na pH gleby, pan Mangels napisał 30 października 2009 r.:

„Naukowcy gleb z Departamentu Ochrony Gleby USDA odwiedzili własność prywatną na wschód od jeziora Shasta w Kalifornii, 27 października 2009 r. Pan Bailey, Komar i Owens przetestowali pH za pomocą standardowych federalnych mierników. Wszyscy zgodzili się, że pH powinno wynosić 5,5.
„Pod daglezją ph wynosiło 7,4, zdumiewająco podstawowe dla tego siedliska.
„Pod sosną Poderosa, przy dokładnym styku gleby z igłą, spodziewałbym się pH 5. W tym momencie miernik Baileya wskazywał 6,5. To dużo jak na mikrosiedlisko, które powinno być bardzo kwaśne. Stare badania gleby wskazują, że gleba powinna być bardzo kwaśna, około pH 5,5.
„Kupiłem dom na Mt. Shasta stare czarne pastwisko dębowo-sosnowe w 2002 roku, przetestowano pH poniżej 6, dobre dla ogrodnictwa warzywnego. Był to główny powód zakupu i kontynuowano bardzo kwaśne kompostowanie liści i trawy, aby obniżyć pH lub przynajmniej utrzymać je na niskim poziomie, o czym wie każdy mistrz ogrodnictwa. Dodałem odrobinę siarki i unikałem popiołu drzewnego, aby zapewnić kwasowość, i zacząłem prowadzić kursy ekologicznego ogrodnictwa poza moim podwórkiem przez COS. Testy pH były zakłopotane, ponieważ teraz mój ogród ma pH 7, czasem wyższe. To jest przeciwieństwo tego, co powinno się wydarzyć.
„Phametr Jona McClellana zaczął wykazywać pH w ogrodach McClouda również bliskie 7 lub 8, co jest zbyt wysokie dla ciężkiej organicznej ściółki bez popiołu. Ogólnodostępne trawniki biegły również pod dębami, sosnami i jodłami przy pH 7. Jest to sprzeczne ze wszystkim, czego nauczyłem się na studiach i w Służbie Ochrony Gleby przez 35 lat. Stare arkusze danych mówią, że te gleby powinny mieć pH 5-6”.

Franciszka Mangelsa

W filmie Co na świecie rozpylają? Pan Mangels mówi, że gdy zmienia się pH gleby, stawonogi glebowe (ważne ogniwo w naszym ekosystemie) zaczynają zanikać. Ten rodzaj zakłóceń może mieć negatywne skutki w górę iw dół łańcucha pokarmowego.
Doniesienia o masowym wymieraniu roślin i zwierząt, potencjalnie z powodu smug chemicznych, są szeroko rozpowszechnione. Opryskiwanie rozległych obszarów Ziemi dziesiątkami tysięcy megaton toksycznych odpadów prawdopodobnie również przyczynia się do alarmującego tempa wymierania gatunków zwierząt. Chociaż w grę wchodzi wiele innych czynników, smugi chemiczne z pewnością nie pomagają. Centrum Różnorodności Biologicznej informuje, że:
„Naukowcy szacują, że ' re teraz utraty gatunków w 1000 do 10000 razy szybciej tła, z dosłownie dziesiątki dzieje wymarły codziennie. To może być naprawdę przerażająca przyszłość, ponieważ nawet 30 do 50 procent wszystkich gatunków może wyginąć do połowy wieku”.
Po raz kolejny nasz Spartakus ze smoczą energią, dr J. Marvin Herndon, zajął się tą sprawą. Dr Herndon ponownie połączył siły z dyrektorem medycznym departamentu zdrowia hrabstwa Monroe na Florydzie, dr. Markiem Whiteside, MD, MPH, aby opublikować serię recenzowanych artykułów w czasopismach dotyczących biosfery eksperymenty geoinżynieryjne i omówimy je tutaj.

Zacznijmy od dołu łańcucha pokarmowego. W czerwcu 2019 r. Herndon i Whiteside opublikowali artykuł zatytułowany „Rola lotnego popiołu z węgla w aerozolu w globalnej nierównowadze planktonu: przypadek kryzysu toksycznych alg na Florydzie”. W tym artykule autorzy dostarczają dowodów na poparcie twierdzenia, że popiół lotny z węgla, rozpylany przez megatonę w naszej biosferze, powoduje między innymi nadmiar szkodliwych zakwitów planktonu, co z kolei ma bardziej szkodliwe skutki. Autorzy piszą:
„Naszym celem jest przeanalizowanie wpływu wielorakich składników lotnego popiołu z węgla w aerozolu w odniesieniu do coraz częstszego występowania HAB [szkodliwych zakwitów glonów]. Zanieczyszczenia aerozolem lotnego popiołu węglowego (CFA) z niesekwestrowanych emisji z elektrowni węglowych oraz z nieujawnionych, choć „ukrytych na widoku”, operacji geoinżynierii w postaci cząstek troposferycznych wyrządzają nieodwracalne szkody w wód powierzchniowych na świecie i powodują ogromne szkody dla zdrowie ludzkie (w tym rak płuc, choroby układu oddechowego i neurodegeneracyjne) oraz zdrowie środowiskowe (w tym poważne wymieranie owadów, ptaków i drzew). Stale rosnący toksyczny koszmar czerwonych przypływów i niebiesko-zielonych alg na Florydzie jest mikrokosmosem o podobnej aktywności na całym świecie. Osadzanie się cząstek aerozolu w atmosferze, przede wszystkim żelaza przyswajalnego, drastycznie zmieniło równowagę globalnej społeczności planktonu w kierunku szkodliwych zakwitów glonów i sinic w wodzie słodkiej i słonej”.

Nieco dalej w łańcuchu pokarmowym znajdujemy owady. Herndon i Whiteside również pracowali w tej dziedzinie. W sierpniu 2018 roku ukazał się ich artykuł zatytułowany „Previous Unacknowledged Potential Factors in Catastrophic Bee and Insect Die-off Arising from Coal Fly Ash Geoengineering”. W tej pracy autorzy uzasadniają wiele szkodliwych, obserwowanych skutków rozpylania chemtrail na owady. Możemy przestać się zastanawiać, dlaczego populacje pszczół są dziesiątkowane. Autorzy piszą:
„Główne składniki CFA [popiół lotny z węgla], krzem, aluminium i żelazo, składające się w części z magnetytu (Fe3O4), wszystkie mają istotne potencjalne działanie toksyczne na owady. Wiele pierwiastków śladowych w CFA jest szkodliwych dla owadów; kilka z nich (np. arsen, rtęć i kadm) stosuje się jako środki owadobójcze. Toksyczne cząstki i metale ciężkie zawarte w CFA zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę, a tym samym wpływają na całą biosferę. Wykazano, że składniki CFA, w tym aluminium, które można wyekstrahować w formie ruchliwej chemicznie, niekorzystnie wpływają na owady w środowiskach lądowych, wodnych i powietrznych. Zarówno pierwiastki pierwotne, jak i śladowe w CFA zostały znalezione na, wi wokół owadów i roślin, którymi żywią się w zanieczyszczonych regionach na całym świecie. Magnetyt z CFA może potencjalnie zakłócić magnetorecepcję owadów.Chlor i niektóre inne składniki CFA w aerozolu potencjalnie niszczą ozon atmosferyczny, narażając owady na podwyższoną mutagenność i śmiertelność promieniowania słonecznego UV-B i UV-C.”

Te informacje w dużym stopniu wyjaśniają ogromny spadek populacji owadów na świecie w ostatnim czasie. To prawie zbyt przerażające, ale wyszukiwanie w Internecie terminu „populacje owadów” przyniesie strony i strony z odpowiednimi wynikami. Oczywiście wielu obwinia za to przerażające globalne ocieplenie/zmiany klimatyczne, ale populacje owadów radziły sobie dobrze podczas poprzednich wahań średniej temperatury Ziemi. W rzeczywistości populacje owadów najprawdopodobniej radziły sobie lepiej w cieplejszym klimacie, więc może powinniśmy zamiast tego spojrzeć na gigantyczne samoloty rutynowo zrzucające megatony toksycznych odpadów do naszej biosfery.
Jak zauważono, Francis Mangels również zaobserwował brak owadów. Logicznie przypisuje to geoinżynierii. 19 lipca 2017 r. Franciszek wysłał autorowi wiadomość e-mail:

„Pobrano próbki z kilku strumieni na obecność owadów wodnych, a ja również ciężko je łowić, aby pobrać próbki żołądków pstrąga. Całkowita próbka ponad 1000, ostatnio około 400 próbek żołądkowych. Zastosowane metody były dość swobodne, wykorzystując typowe siatki na strumienie w podłożach żwirowych, które wyglądały podobnie. Standardowymi danymi były rzędy jednostek wodnych na stopę kwadratową, dokładność około 80% wynikająca z wyposażenia. Bardzo łatwo było zobaczyć, które strumienie będą miały najwięcej pstrągów.
„Dno wypadło z próbkowania od 2000 do 2008 roku i trwa do dziś. Wszystkie główne zamówienia robaków otrzymały poważne trafienia z nieznanego źródła. Następnie skontaktował się ze mną Dane [Wigington] i logika mówiła, że tylko zanieczyszczenie nieba może uderzyć we wszystkie strumienie jednocześnie w ten sam sposób.
„Podobnie pstrągi, które złowiłem wcześniej, zawsze były pełne robaków i itp. żywności zarówno naziemnej, jak i wodnej. Od około 2006 roku żołądki pstrąga były prawie puste, a ja zrezygnowałem z pobierania danych, ponieważ w większości nie było danych do pobrania. Tu i ówdzie błąd, głównie lądowe, bardzo małe ilości, a pstrągi z biegiem lat wychudły (z wyjątkiem tych świeżo posadzonych, które wkrótce straciły tłuszcz i wychudziły się, jak mówimy, z powodu złej kondycji). Bardzo czyste strumienie były prawie jałowe, żadnych robaków ani pstrągów.
„Przeszukania sieci w wielu miejscach pokazały mnóstwo skorek, pigułek, mrówek, mszyc, pluskwiaków, wszelkich typów SSSĄCYCH. Jednak gatunki gąsienic w większości stały się bardzo rzadkie, podobnie jak ćmy i motyle, jak można się spodziewać (zjadacze liści jedzą aluminium). Zwróciłem ogromną kolekcję do Amerykańskiego Stowarzyszenia Motyli w CA, ale do diabła, gdybym mógł to teraz zrobić… Lepidoptera są w pobliżu, ale teraz są rzadkie, z wyjątkiem motyla kapustnego i kilku paziów. Chodzi o to, że ten rozkład wykazał się w żołądkach pstrągów, co skłoniło mnie do przemiatania.”


Dalej w łańcuchu pokarmowym znajdujemy ptaki. Dr Herndon i Whiteside opublikowali w listopadzie 2018 r. artykuł zatytułowany „Aerozolizowany popiół lotny z węgla: wcześniej nierozpoznany główny czynnik katastrofalnego globalnego wymierania populacji i gatunków ptaków”. W tym artykule autorzy stwierdzają, że popiół lotny z węgla powoduje bezprecedensowe wymieranie ptaków.

Autorzy piszą: „Populacje i gatunki ptaków na całym świecie doświadczają wymierania na niespotykaną dotąd skalę”. Nieco później autorzy kontynuują: „Aerozolowany CFA [popiół lotny z węgla], szczególnie toksyczna forma zanieczyszczenia powietrza, zawiera wiele metali i pierwiastków, o których wiadomo, że niekorzystnie wpływają na wszystkie części cyklu życia ptaków, w powietrzu, na lądzie i środowiska morskie. Badania z całego świata ujawniają ogólnoustrojowe skażenie ptaków tymi pierwiastkami”. Autorzy wnioskują, że „Popiół lotny z węgla, w tym jego wykorzystanie w trwających operacjach geoinżynierii atmosferycznej, jest głównym czynnikiem globalnego wymierania ptaków. Przyspieszający spadek liczby ptaków jest równoległy do katastrofalnego spadku liczby owadów, częściowo z powodu tego samego rodzaju zanieczyszczenia powietrza”.

Lekarze Herndon i Whiteside przyjrzeli się również biologicznemu wpływowi smug chemicznych na populacje nietoperzy. W styczniu tego roku (2020) opublikowali artykuł zatytułowany „Niepotwierdzone potencjalne czynniki katastroficznego wymierania nietoperzy wynikające z geoinżynierii popiołów lotnych”. W tym artykule autorzy stwierdzają, że populacje nietoperzy na całym świecie gwałtownie spadają. Autorzy piszą:
„Nietoperze są doskonałymi bioindykatorami zanieczyszczeń środowiskowych u ssaków i wiadomo, że ich tkanka zawiera wysoki poziom metali i trwałych zanieczyszczeń organicznych. Na podstawie przeglądu literatury pokazujemy, że proporcje pierwiastków zanieczyszczających w tkance nietoperzy i guano nietoperzy są zgodne z pochodzeniem zanieczyszczenia powietrza typu CFA. Odkrycia te sugerują, że CFA [popiół lotny z węgla] , w tym jego zastosowanie w tajnych operacjach inżynierii klimatycznej, jest nieznanym czynnikiem wpływającym na zachorowalność i śmiertelność nietoperzy. Nietoperze są zatem ważnym „kanarkam w kopalni węgla”, co wskazuje na pilną potrzebę powstrzymania tajnej inżynierii klimatycznej i znacznego zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza ultradrobnymi cząstkami”.
~ ~ ~
Jak widzieliśmy na początku tej sekcji, przy wszystkich profesjonalnie zaobserwowanych anomaliach pH gleby, rośliny również nie radzą sobie zbyt dobrze w ramach tego Projektu New Manhattan. Lekarze Herndon, Whiteside i inni współautorzy pracowali również w tych obszarach. W serii opublikowanych, recenzowanych artykułów w czasopismach naukowcy odkryli, że kombinacja czynników, z których wszystkie są spowodowane rozpylaniem lotnego popiołu węglowego, powoduje masowe wymieranie globalnej roślinności. Odkryli, że w szczególności drzewa są osłabiane przez zwiększone promieniowanie UV, wysuszenie i toksyczność – a wszystko to spowodowane przez smugi chemiczne. Gdy drzewo zostanie osłabione przez tę trifectę, staje się podatne na insekty, infekcje grzybicze i inne czynniki biotyczne, takie jak bakterie i wirusy.

Rezultatem tego wszystkiego jest sucha, martwa i obumierająca roślinność. Obfitość suchej, obumarłej i obumierającej roślinności sprawia, że pożary lasów zdarzają się częściej i płoną bardziej gwałtownie. Herndon i in. Przekonajcie się, że najprawdopodobniej właśnie dlatego ostatnio widzieliśmy tak ogromne pożary lasów. Podwyższony poziom promieniowania UV odnotowany przez Herndon et al. jako szkodliwe dla roślinności, są również szkodliwe dla ludzi, a także fitoplanktonu, koralowców i owadów.

Jodek srebra
Konwencjonalny przemysł modyfikacji pogody otwarcie spryskuje ogromne obszary Stanów Zjednoczonych jodkiem srebra od 1947 roku. Supertajny New Manhattan Project zaczął spryskiwać nas popiołem lotnym z węgla dopiero w 1996 roku. Stąd zdecydowana większość modyfikacji pogody i atmosfery Literatura naukowa nastawiona jest na dyspersję jodku srebra. Chociaż jodek srebra nie jest tym, co jest używane w dzisiejszym New Manhattan Project, jako kwestia poboczna, spójrzmy na dowody naukowe (lub ich brak) dotyczące biologicznego wpływu jodku srebra. Przeszłość jest preludium.

Biorąc pod uwagę, że kwestia ta jest najbardziej oczywista i ma ogromne znaczenie, brak publicznie dostępnych badań dotyczących biologicznych skutków dyspersji jodku srebra jest dość szokujący. Możesz przeczytać 746-stronicowy raport Congressional Research Service z 1978 r. na temat modyfikacji pogody. Możesz przeczytać wszystkie 21 raportów Międzyresortowego Komitetu ds. Nauk o Atmosferze lub wszystkie roczne raporty o zmianach pogody National Science Foundation. Możesz czytać dziesiątki raportów o modyfikacji pogody, książka po książce oraz niezliczone raporty i artykuły dotyczące modyfikacji pogody i nauk o atmosferze. Ale nigdzie w żadnym z tych dokumentów nie można znaleźć odpowiedniego badania wpływu biologicznego, a w szczególności wpływu na zdrowie człowieka spowodowanego narażeniem na atmosferyczny jodek srebra.Dopiero po przeczytaniu sterty dokumentów o wysokości jednego metra twój autor w końcu znalazł raport zawierający adekwatną dyskusję na ten temat.

Popularna karta charakterystyki substancji zawierającej jodek srebra opisuje jodek srebra jako „Niebezpieczny w przypadku kontaktu ze skórą (czynnik drażniący), kontaktu z oczami (czynnik drażniący), spożycia [i] wdychania”. Niewiarygodne, autorzy tego arkusza danych piszą, że wiele informacji toksykologicznych NIE JEST DOSTĘPNE. Spryskują nas tym towarem od 1947 roku, a informacje toksykologiczne nie są dostępne?! Równie niewiarygodne, jak dotąd, nie przeprowadzono żadnych publicznie dostępnych, długoterminowych badań.
Powszechnie uważa się, że ekspozycja na jodek srebra powoduje argyrię – charakteryzującą się niebiesko-szarym przebarwieniem oczu, skóry, błon śluzowych i narządów wewnętrznych. Czy to brzmi zdrowo?

Inna karta charakterystyki opracowana przez Fisher Scientific brzmi:
„Przewlekłe spożywanie jodków podczas ciąży spowodowało śmierć płodu, ciężkie wole i pojawienie się kretynoidów u noworodka. Długotrwałe narażenie na jodki może powodować jodowanie u osób wrażliwych. Objawy mogą obejmować wysypkę skórną, katar i ból głowy”.
Pomimo tych informacji, literatura dotycząca historycznych modyfikacji pogody odnotowuje brak danych. W raporcie National Science Foundation z 1966 r. stwierdzono: „Obecny stan wiedzy nakłada niewygodne ograniczenia na przewidywanie biologicznych konsekwencji modyfikacji pogody”. W raporcie Biura Rekultywacji z 1969 r. zauważono: „Do tej pory nie przeprowadzono ani jednego biologicznego badania terenowego i nie opisano go w literaturze specjalnie zaprojektowanego w celu zidentyfikowania jakiegokolwiek aspektu ekologicznych skutków modyfikacji pogody”. W badaniu przeprowadzonym w 1972 r. przez Radę ds. Jakości Środowiska stwierdzono: „Projekty mogą mieć znaczące niekorzystne skutki dla środowiska, od bezpośrednich zagrożeń dla życia i mienia po długoterminowe zmiany w modelach użytkowania gruntów i zagrożenia dla systemów ekologicznych”.

Modyfikatory pogody wykazały wzorzec odrzucania potencjalnie szkodliwych skutków substancji stosowanych w działaniach związanych z modyfikacją pogody. W 1967 r. modyfikator pogody Archie Kahan, pisząc dla Biura Rekultywacji, odrzucił obawy dotyczące stosowania jodku srebra, ponieważ połączył biologiczne skutki jodku srebra z jego skutecznością jako zarodka i wszelką możliwą niebezpieczną pogodą, która może wynikać z jego użycia.

W 1972 roku, kilkadziesiąt lat po pierwszym użyciu jodku srebra jako zarodka nukleantowego, Bernard Vonnegut i inny naukowiec zajmujący się atmosferą, nazwiskiem Ronald Standler, napisali artykuł z biologii opublikowany w czasopiśmie Journal of Applied Meteorologyto łagodziło obawy dotyczące ich działalności. Chociaż biologiczne skutki przedłużonej dyspersji jodku srebra mają wpływ nie tylko na zdrowie człowieka, ale także na zdrowie całej biosfery, artykuł dotyczy prawie wyłącznie wpływu na zdrowie człowieka. Wątpliwe biologiczne oddziaływanie ich działalności na życie roślinne i zwierzęce zostało tylko pokrótce omówione. Zauważają, że długotrwałe narażenie na jodek srebra powoduje, że ludzie mają popielaty wygląd, ale twierdzą, że nie jest to szczególnie niepokojące. Odrzucają również obawy dotyczące zdolności jodku srebra do powodowania żółknięcia skóry, gdy ekspozycja jest miejscowa. Odrzucają nawet dwa przykłady osób, które zostały poważnie poszkodowane przez kontakt z jodkiem srebra.Ich artykuł jest pełen zwrotów takich jak „wydaje się być” i „nie spodziewamy się”, ponieważ wiele z tego, co zostało przedstawione w artykule, to założenia i ekstrapolacje oparte na pracy innych ludzi, a nie na jakichkolwiek własnych odkryciach naukowych.
Ogromna większość badań przeprowadzonych w tej dziedzinie nie dotyczy nawet wpływu na ludzkie zdrowie lub skażenia biosfery. Skupia się raczej na dodatkowym zagadnieniu, w jaki sposób większe lub mniejsze opady mogą mieć wpływ na rośliny i zwierzęta. Prace, które są publicznie dostępne, są w większości pobieżne. W zdecydowanej większości przypadków, gdy temat jest nawet tak bardzo poruszany, literatura szybko podąża za zapewnieniem, że prawdopodobnie nie ma negatywnych skutków i że dalsze badania nie są konieczne.
Na szczęście pojawiły się pewne badania wskazujące na negatywny biologiczny wpływ jodku srebra. To nie jest dobra wiadomość, ale musimy ją usłyszeć. Dowody wskazują, że jest to wyjątkowo szkodliwe dla organizmów znajdujących się dalej w łańcuchu pokarmowym. Wspomniany wcześniej raport Biura Rekultywacji z 1969 r. również odnotował:
„Związki srebra są znacznie bardziej toksyczne dla ryb niż dla kręgowców lądowych. Niektóre z wyższych stężeń Ag odnotowane w opadach z burz z nasionami są porównywalne z najniższymi stężeniami śmiertelnymi dla ryb na krótką metę. W jednym zestawie eksperymentów cierniki były w stanie wytrzymać nie więcej niż 0,003 ppm Ag w wodzie o temperaturze 15-18°C. Ryby przeżyły tydzień przy 0,004 ppm, cztery dni przy 0,01 ppm i jeden dzień przy 0,1 ppm”.

W raporcie z 1969 r. stwierdzono również, że srebro jest „…wysoce toksyczne dla mikroorganizmów…”. Raport kontynuuje:
„Wielu badaczy umieściło Ag na szczycie listy lub blisko niego wśród metali ciężkich, które mają działanie toksyczne na grzyby, śluzowce i bakterie. Woda zawierająca 0,015 ppm Ag z kontaktu ze specjalnie przygotowanym metalem wykazała działanie bakteriobójcze. 0,006 ppm Ag zabiło E. coli w ciągu 2 do 24 godzin, w zależności od liczby bakterii. Aktywność bakteriobójcza w tym kontekście zwykle oznacza śmierć około 9,99% obecnych komórek”.

Zabijanie grzybów, E. coli i śluzowców może wydawać się dobrą rzeczą. Ale w kontekście naszej złożonej i współzależnej biosfery tak nie jest. Nasz ogólny ekosystem potrzebuje śluzowców i tym podobnych. Te rzeczy są niezbędnymi ogniwami w łańcuchu pokarmowym.
Dlaczego konwencjonalna literatura dotycząca modyfikacji pogody i nauk o atmosferze nie zajmuje się w wystarczającym stopniu kwestią biologicznych oddziaływań jodku srebra? Nie mieliby nic do ukrycia, prawda? To, co nie jest ujawniane, jest często bardziej obciążające niż to, co jest. Chociaż dzisiejsze Stowarzyszenie Modyfikacji Pogodowych twierdzi, że jest całkowicie bezpieczne, mają konflikt interesów i nie mają wystarczających danych, aby wystarczająco poprzeć swoje roszczenia.
Najważniejsze jest to, że istnieją dowody na to, że jodek srebra ma negatywny wpływ biologiczny. Nie możemy mieć pewności, że rozpylanie tych środków jest bezpieczne, jeśli nie przeprowadzono żadnych publicznych długoterminowych badań. Ale posuwali się naprzód i i tak to robili – tak jak dzisiejsi geoinżynierowie.

Wnioski
Chociaż obecnie nie jest możliwe całkowite oszacowanie szkód w biosferze Ziemi spowodowanych przez ten Nowy Projekt Manhattan, dostępne dowody nie dają ładnego obrazu. Jest to obszar studiów i pracy, który w nadchodzących latach i dekadach powinien zostać znacznie poszerzony i zaktualizowany. Wiemy już, że ogromne ilości atmosferycznego popiołu węglowego są szkodliwe dla ludzi, zwierząt, owadów, roślin i całego środowiska. U ludzi rośnie liczba chorób związanych z narażeniem. Wiele osób bardzo się rozchorowało, gdy po raz pierwszy wykryto. Historyczny precedens ustanowiony przez przemysł konwencjonalnych modyfikacji pogody nakazuje nieodpowiedzialność. Kiedy geoinżynierowie mówią, że ich działania są nieszkodliwe, mamy wiele dobrych powodów, aby im nie wierzyć( w zimie tzw; smog - to dzieło geoinżynierii, opryski dodatkowo są przyciągane do miejsc zamieszkania przez promieniowanie elektromagnetyczne ...dopow.)

Bibliografia
„List otwarty do członków AGU, EGU i IPCC Alleging Promotion of Fake Science at the Expense of Human and Environmental Health and Comments on AGU Draft Geoengineering Position Statement” artykuł J. Marvina Herndona, opublikowany przez New Concepts in Global Tectonics Dziennik , wrzesień 2017
Kampa, M.; Castanas, E. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka Environmental Pollution 2008, 151, 362-367.
Calderon-Garciduenas, L.; Franko-Lira, M.; Mora-Tiscareno, A.; Medina-Cortina, H.; Torres- Jardon, R.; i in. Wczesna patologia choroby Alzheimera i choroby Parkinsona u dzieci miejskich: Przyjaciel kontra reakcja wroga – czas zmierzyć się z dowodami. BioMed Research International 2013, 32, 650-658.
Moulton, PV; Yang, W. Zanieczyszczenie powietrza, stres oksydacyjny i choroba Alzheimera. Journal of Environmental and Public Health 2012, 109, 1004-1011.
Beeson, WL; Opactwo, Niemcy; Knutsen, SF Długoterminowe stężenia zanieczyszczeń powietrza i incydenty raka płuc u dorosłych w Kalifornii: Wyniki badania ahsmog. Otaczać. Perspektywa zdrowia . 1998, 106, 813-822.
Hong, YC; Lee, JT; Kim, H.; Kwon, HJ Zanieczyszczenie powietrza: Nowy czynnik ryzyka śmiertelności z powodu udaru niedokrwiennego. Udar 2002, 33, 2165-2169.
Haberzetti, P.; Lee, J.; Duggineni, D.; McCracken, J.; Bolanowski, D.; O'Toole, TE; Bhatnagar, A.; Conklin, D., J. Ekspozycja na drobny pył z powietrza atmosferycznego zapobiega wywołanej przez vegf mobilizacji komórek progenitorowych śródbłonka z substancji kostnej. Otaczać. Perspektywa zdrowia . 2012, 120, 848-856.
Potera, C. Toksyczność poza płucami: Łączenie pm2,5, zapalenia i cukrzycy. Otaczać. Perspektywa zdrowia . 2014, 122, A29
Mehta, AJ; Zanobetti, A.; Bind, M.-A., C.; Kloog, I.; Koutrakis, P.; Wróbel, D.; Vokonas, PS; Schwartz, JD Długotrwała ekspozycja na drobny pył w otoczeniu i czynność nerek u starszych mężczyzn: badanie starzenia normatywnego va. Otaczać. Perspektywa zdrowia . 2016, 124(9), 1353-1360.
Dai, L.; Zanobetti, A.; Koutrakis, P.; Schwartz, JD Powiązania gatunków drobnego pyłu zawieszonego ze śmiertelnością w Stanach Zjednoczonych: Analiza szeregów czasowych w wielu miastach. Otaczać. Perspektywa zdrowia . 2014, 122,
Dokery, DW; Papież, CAI; Xu, XP; Spenglera, JD; Wyroby, JH; i in. Związek między zanieczyszczeniem powietrza a śmiertelnością w sześciu amerykańskich miastach. N. inż. J. Med . 1993, 329, 1753-1759.
Papież, CAI; Ezzati, M.; Dockery, DW Zanieczyszczenie powietrza drobnymi cząstkami i średnia długość życia w Stanach Zjednoczonych. N. inż. J. Med . 2009, 360, 376-386.
Pires, A.; de Melo, EN; Mauad, T.; Saldiva, PHN; Bueno, HMdS Przedporodowa i poporodowa ekspozycja na miejskie poziomy pyłu zawieszonego (pm2,5) wpływa na spermatogenezę myszy. Toksykologia inhalacyjna: Międzynarodowe Forum Badań Układu Oddechowego : DOI: 10.3109/08958378.2011.563508 2011, 23.
Ebisu, K.; Bell, ML Powietrzne składniki chemiczne pm2,5 i niska waga urodzeniowa w północno-wschodnich i środkowoatlantyckich regionach Stanów Zjednoczonych. Otaczać. Perspektywa zdrowia . 2012, 120, 1746-1752.
Tetreault, L.-F.; Doucet, M.; Gamache, P.; Fourniera, M.; Marka, A.; Kosatsky, T.; Smargiassi, A. Narażenie dzieci na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i początek astmy: administracyjne badanie kohortowe w Quebecu. Otaczać. Perspektywa zdrowia . 2016, 124(8), 1276.
Dzwon, ML; Ebisu, K.; Lider, BP; Gandawa, JF; Lee, HJ; Koutrakis, P.; Wang, Y.; Dominici, F.; Peng, RD Zrzeszenia składników i źródeł pm2,5 z hospitalizacjami: Analiza czterech hrabstw w stanie Connecticut i Massachusetts (USA). Otaczać. Perspektywa zdrowia . 2014, 122, 138-144.
„The Effect of Reaerosolized Fly Ash from an Atmospheric Fluidized Bed Combustor on mysich pęcherzykowych makrofagów” artykuł Patricii C. Brennan, Fredericka R. Kirchnera i Williama P. Norrisa, opublikowany przez Argonne National Laboratory, 1979
„Coal Fly Ash Aerosol: Risk Factor for Lung Cancer” artykuł dr. Marka Whiteside'a i dr J. Marvina Herndona, opublikowany przez Journal of Advances in Medicine and Medical Research , luty 2018 r.
„Aerosolized Coal Fly Ash: Risk Factor for Neurodegenerative Disease” artykuł dr. Marka Whiteside'a i dr J. Marvina Herndona, opublikowany przez Journal of Advances in Medicine and Medical Research , marzec 2018 r.
„Aerosolized Coal Fly Ash: Risk Factor for COPD and Respiratory Disease” artykuł dr. Marka Whiteside'a i dr J. Marvina Herndona, opublikowany przez Journal of Advances in Medicine and Medical Research , maj 2018 r.
„Geoinżynieria, popiół lotny węgla i nowe połączenie serce-żelazo: uniwersalna ekspozycja na nanocząstki tlenku żelaza” artykuł dr. Marka Whiteside'a i dr. J. Marvina Herndona, opublikowany przez Journal of Advances in Medicine and Medical Research , listopad 2019 r.
„Modyfikacja pogody i klimatu: raport specjalnej komisji ds. modyfikacji pogody” National Science Foundation, 1965 r
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału tlenku glinu opracowany przez US Research Nanomaterials, Inc., 2013 r.
„Ocena bezpośredniego wpływu zarządzania promieniowaniem słonecznym na zdrowie zawodowe i publiczne za pomocą aerozoli stratosferycznych”, artykuł Utibe Effiong i Richard L. Neitzel, opublikowany w Environmental Health, 2016
„Toksyczność in vitro nanocząstek aluminium w makrofagach pęcherzykowych szczura” – raport Andrew Wagnera, Charlesa Bleckmanna i E. England z Instytutu Technologii Sił Powietrznych, Kristy Hess z Geo-Centers, Inc., Dayton, Ohio i Sabre Hussain oraz John J. Schlager z Air Force Research Laboratory, Human Effectiveness Directorate, Applied Biotechnology Branch, Wright-Patterson AFB, opublikowane przez Air Force Research Laboratory, Human Effectiveness Directorate, Applied Biotechnology Branch, Wright-Patterson AFB, 2001
„Nanosized Aluminium Altered Immune Function” Laury K. Braydich-Stolle, Janice L. Speshock, Alicia Castle, Marcus Smith, Richard C. Murdock i Sabre M. Hussain, opublikowany przez American Chemical Society, 2010
„Produkowane nanocząstki tlenku glinu zmniejszają ekspresję białek o ścisłym połączeniu w naczyniach mózgu” – artykuł Lei Chen, Robert A. Yokel, Bernhard Henning i Michal Toborek, opublikowany w Journal of Neuroimmune Pharmacology , grudzień 2008 r.
„Aluminium Induced Immunoexcitotoxicity in Neurodevelopmental and Neurodegenerative Disorders”, artykuł dr Russella L. Blaylocka, opublikowany w Current Inorganic Chemistry , 2012
„Gila Activation Induced by Peripheral Administration of Aluminium Oxide Nanoparticles in Rat Brains” artykuł autorstwa X. Li, H. Zheng, Z. Zhang, M. Li, Z. Huang, HJ Schluesener, Y. Li i S. Xu, opublikowane w Nanomed , 2009, 5, (4), 473-479
Karta bezpieczeństwa materiału tlenku strontu firmy Sigma-Aldrich, 2007 r.
„Aluminum Poisoning of Humanity and Earth's Biota by Clandestine Geoengineering Activity: Implications for India”, artykuł dr. J. Marvina Herndona, opublikowany przez Current Science , 2015
„Stront” raport Centrów Kontroli i Prewencji Chorób
„Zanieczyszczenie biosfery rtęcią: kolejna potencjalna konsekwencja ciągłej manipulacji klimatem przy użyciu aerozolu lotnego popiołu węglowego” – artykuł dr. Marka Whiteside’a i dr. J. Marvina Herndona, opublikowany przez Journal of Geography, Environment and Earth Science International , grudzień 2017
Inhaled Particles and Vapors książka pod redakcją CN Davies, wydana przez Pergamon Press, 1961
„Drobne zanieczyszczenie powietrza i śmiertelność w 20 miastach USA, 1987-1994”, raport autorstwa Jonathana M. Sameta, dr Francesca Dominici, dr Franka C. Curriero, mgr Ivana Coursaca i dr Scotta L. Zegera , opublikowany przez New England Journal of Medicine , tom 343, numer 24, 2000
Pulmonary Deposition and Retention of Inhaled Aerosols, książka Theodore F. Hatch, Paul Gross, American Industrial Hygiene Association i United States Atomic Energy Commission, opublikowana przez Academic Press, 1964
„Śmiertelność z powodu choroby Alzheimera w Stanach Zjednoczonych: dane za lata 2000 i 2010”, raport Betzaida Tejada-Vera, MS, opublikowany przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA, 2013
„Zgony z powodu choroby Alzheimera – Stany Zjednoczone, 1999-2014” artykuł dr. Christophera A. Taylora, Sujay F. Greenlund, dr Lisy C. McGuire, MS Hua Lu i dr Janet B. Croft, opublikowany w: zachorowalność i śmiertelność Weekly Report z Centers for Disease Control and Prevention, 26 maja 2017
„Wskaźniki zgonów skorygowane o wiek z powodu choroby Parkinsona wśród osób dorosłych w wieku ≥65 lat – National Vital Statistics System, Stany Zjednoczone, 1999-2017” artykuł autorstwa Nancy Han, MS i dr Barnali Das, opublikowany przez Morbidity and Mortality Weekly Report of Centers for Disease Control and Prevention, 6 września 2019 r.
„Przewlekła obturacyjna choroba płuc wśród dorosłych w wieku 18 lat i starszych w Stanach Zjednoczonych, 1998–2009”, raport Lary J. Akinbami, MD; i Xiang Liu, MSc, opublikowane przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, 2011 r.
„United States Life Tables, 2017”, artykuł dr Elizabeth Arias i dr Jiaquan Xu, opublikowany przez National Vital Statistics Reports , 24 czerwca 2019 r.
„National Surveillance of Asthma: United States, 2001-2010”, raport Centers for Disease Control, US Department of Health and Human Services, listopad 2012
Chemtrails potwierdzone książka Williama Thomasa, opublikowana przez Bridger House Publishers, 2004
Co na świecie rozpylają? film dokumentalny Michaela Murphy'ego, Paula Wittenbergera i Edwarda G. Griffina, wyprodukowany przez Truth Media Productions, 2010
„Rola aerozolowego popiołu lotnego z węgla w globalnej nierównowadze planktonu: przypadek kryzysu toksycznych alg na Florydzie” artykuł dr. J. Marvina Herndona i dr. Marka Whiteside’a, opublikowany przez Asian Journal of Biology , czerwiec 2019 r.
„Wcześniej niepotwierdzone potencjalne czynniki katastroficznego wymierania pszczół i owadów wynikające z geoinżynierii popiołów lotnych”, artykuł dr. J. Marvina Herndona i dr. Marka Whiteside’a, opublikowany przez Asian Journal of Biology , sierpień 2018 r.
„Aerozolowany popiół lotny z węgla: wcześniej nierozpoznany główny czynnik w katastrofalnym globalnym wymieraniu populacji i gatunków ptaków”, artykuł dr. J. Marvina Herndona i dr. Marka Whiteside’a, opublikowany przez Asian Journal of Biology , listopad 2018
„Niepotwierdzone potencjalne czynniki katastroficznego wymierania nietoperzy wynikające z geoinżynierii popiołów lotnych” artykuł dr. J. Marvina Herndona i dr. Marka Whiteside’a, opublikowany przez Asian Journal of Biology , styczeń 2020 r.
„Previous Unrecognized Primary Factors in the Demise of Endangered Torrey Pines: A Microcosm of Global Forest Die-offs” artykuł dr. J. Marvina Herndona, Dale D. Williamsa i dr. Marka Whiteside'a, opublikowany przez Journal of Geography, Environment and Earth Science International , sierpień 2018
„California Wildfires: Role of Undisclosed Atmospheric Manipulation and Geoengineering” artykuł J. Marvina Herndona i dr. Marka Whiteside’a, opublikowany przez Journal of Geography, Environment and Earth Science International , październik 2018 r.
„Śmiertelne promieniowanie ultrafioletowe UV-C i UV-B przenikanie do powierzchni Ziemi: implikacje dla zdrowia ludzkiego i środowiskowego” artykuł autorstwa dr. J. Marvina Herndona, Raymonda D. Hoisingtona i dr. Marka Whiteside'a, opublikowany przez Journal of Geography, Środowisko i Nauka o Ziemi International , marzec 2018
Karta bezpieczeństwa materiału jodku srebra wyprodukowana przez ScienceLab.com, 2010
Karta charakterystyki substancji zawierającej jodek srebra wyprodukowana przez Fisher Scientific, 2009
Raport Narodowej Fundacji Nauki nr 66-3, który ukazał się podczas przesłuchania przed Podkomisją ds. Oceanów i Atmosfery Komisji Handlu, Senat Stanów Zjednoczonych, dziewięćdziesiąty czwarty Kongres, druga sesja, 17 lutego 1976 r.
„Ecological Effects of Weather Modification: A Problem Analysis”, raport Charlesa F. Coopera i Williama C. Jolly'ego, opracowany przez Departament Spraw Wewnętrznych USA, Bureau of Reclamation, Office of Atmospheric Water Resources, opublikowany przez University of Michigan, 1969
„Kilka komentarzy na temat zmian pogody wpływa na środowisko człowieka” Archie M. Kahan, Biuro Atmosferycznych Zasobów Wodnych, Biuro Głównego Inżyniera, Biuro Rekultywacji, Departament Spraw Wewnętrznych, opublikowane przez Departament Spraw Wewnętrznych, 1967
„Federalne przepisy dotyczące modyfikacji pogody” raport Rady ds. Jakości Środowiska, Waszyngton, DC, 1972, który pojawił się podczas przesłuchania przed Podkomisją ds. Oceanów i Atmosfery Komisji Handlu, Senat Stanów Zjednoczonych, dziewięćdziesiąty czwarty Kongres, drugi sesja, 17 lutego 1976 r.
Environmental Impacts of Artificial Ice Nucleating Agents, książka pod redakcją i współautorem Donalda A. Kleina, opublikowana przez Dowden, Hutchinson & Ross, 1978
„Oświadczenie dotyczące stanowiska organizacji Weather Modification Association w sprawie wpływu na środowisko stosowania jodku srebra jako środka do zasiewu chmur” – publikacja Weather Modification Association, opublikowana przez Weather Modification Association, 2009
„Estimated Possible Effects of AgI Cloud Seding on Human Health”, artykuł Ronalda B. Standlera i Bernarda Vonneguta, opublikowany przez Journal of Applied Meteorology , tom 11, 11 sierpnia 1972 r.


Strony internetowe
ClimateViewer.com
GeoengineeringWatch.org
NoGeoingegneria.com
StopSprayingCalifornia.com
ChemSky.org
NuclearPlanet.com
GlobalSkyWatch.com
ChemtrailsProject.com
ChemtrailsProjectUK.com
ChemtrailSafety.com
Peter A. Kirby jest badaczem, autorem i aktywistą z San Rafael w Kalifornii. Autor książki Chemtrails Exposed: A New Manhattan Project...
activistpost.com
woj_tek shares this
7
woj_tek and one more user link to this post