Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Bob
3237
Bob
Kto nie musi nosić maseczki mówi o tym dokument ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2020 r.pozycja 1066,
§ 19. ustęp 3, punkt 3)
3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące …More
Kto nie musi nosić maseczki mówi o tym dokument ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2020 r.pozycja 1066,
§ 19. ustęp 3, punkt 3)
3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielny

dziennikustaw.gov.pl/D2020000106601.pdf - link do tej ustawy.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+
Dzieci PRZEPRASZAM !
POLSKIE DZIECI SĄ DLA RZĄDU NIEWAŻNE !
ROZDAJĄ PIENIĄDZE OBCYM NACJOM, BUDUJĄ IM MUZEA i CMENTARZE.. SPROWADZAJĄ WOJSKA OKUPACYJNE..
KTO SIĘ WSTAWI ZA POLSKIMI DZIEĆMI ?
..
More
+

Dzieci PRZEPRASZAM !

POLSKIE DZIECI SĄ DLA RZĄDU NIEWAŻNE !

ROZDAJĄ PIENIĄDZE OBCYM NACJOM, BUDUJĄ IM MUZEA i CMENTARZE.. SPROWADZAJĄ WOJSKA OKUPACYJNE..

KTO SIĘ WSTAWI ZA POLSKIMI DZIEĆMI ?
..