Clicks63
lt.news

Lenlų policija nutraukė mišias, pagrobė kunigą (vaizdo įrašas)

Lenkijos policija iš jo kambario išvedė salezietį tėvą Michałą Woźnickį (54 m.), kai jis vedė spalio 19 d. Tradicines lotynų mišias.

Woźnickis buvo suspenduotas dėl tariamo „nepaklusnumo“ 2016 m., O 2018 m. pašalintas iš brolijos.Nepaisant to, jis toliau gyveno saleziečių namuose Poznanėje, kur savo kambaryje pastatė aukurą, kad galėtų sakyti mišias kai kuriems tikintiesiems.

Kunigas nesilaiko koronaviruso apribojimų ir nenaudoja kaukių. Todėl, išreikšdami gailestingumą, saleziečiai iškvietė policiją.

Įėjus pareigūnams, Woźnickis jiems liepė atsiklaupti priešais Švč. Sakramentą. Policininkas kukliai atsakė, kad jie nepriima įsakymų, bet nori pamatyti visų esančių asmens tapatybės korteles, grasindami „fizine jėga“.

Woźnicki parodė į kaukėtą policininko veidą ir padarė išvadą, kad „piktadariai įsiveržė į mano kambarį“. Galiausiai, policininkai išsivedė kunigą ir jo altoriaus berniuką.

#newsNexnmwsgtl