Niedawno jeden z niemieckich kapłanów obserwując, jak jego parafia umiera, wołał: „Dajcie mi dwóch …

Moje / Twoje pytanie: „Na stojąco?... Do ręki?...” Wnętrze nowego kościoła „Nagle stoję z Panią wewnątrz kościoła [1]. To jest duży i ciepły kościół …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
1.7K
„Zobaczyłam miasto Rzym i Watykan. Następnie ujrzałam jakąś salę narad, w której siedziało wielu kardynałów i dyskutowało. Chodziło o ujednolicenie sposobu odprawiania Mszy świętej... bez Najświętszej Eucharystii (!) Miałaby Ona być zastąpiona ogólnym 'łamaniem się chlebem' - ponieważ wielu nie wierzy w Eucharystię.