Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks2.4K

Oto jak biskupi wspierają inicjatywy masońskie i protestanckie

m.rekinek
7
Opublikowano 30 paź 2019 m.rekinek www.youtube.com/watch Prawie 200 liderów biznesu, kultury, organizacji społecznych i dziennikarzy wzięło udział w zorganizowanej w Warszawie prezentacji …More
Opublikowano 30 paź 2019 m.rekinek
www.youtube.com/watch

Prawie 200 liderów biznesu, kultury, organizacji społecznych i dziennikarzy wzięło udział w zorganizowanej w Warszawie prezentacji programu Masterclass Leadership with the Pope. Celem projektu jest bezpłatne przeszkolenie miliona młodych liderów na całym świecie w ramach „15 Zasad Przywództwa Papieża Franciszka” i wartości uniwersalnych. Brzmi pięknie, ale o jakie wartości naprawdę chodzi?

Jak informują organizatorzy przedsięwzięcia (pomysł powstał z inicjatywy polskiej Fundacji Twórczości Narodowej i Papieskiej Rady ds. Kultury), misją programu jest rozwijanie kompetencji przywódczych młodych liderów w oparciu o uniwersalne wartości oraz dostarczanie praktycznej wiedzy, przekazywanej przez światowe autorytety biznesu, kultury, nauki, sportu oraz dojrzałych liderów z różnych państw świata. Cały problem w tym, że – jak wynikało z prezentacji – zdecydowana większość tzw. autorytetów to ludzie starej i nowej lewicy, bądź liberałowie o banksterskich metodach działania, którzy w polskiej historii zapisali się jak najgorzej. Są wśród nich takie „wybitne postaci” jak Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa, czy Leszek Balcerowicz. Jakie „wartości” mogą przekazać oni młodym ludziom, chyba nie trzeba wyliczać…

Podczas prezentacji można było odnieść wrażenie, iż głównym celem projektu jest narzucenie młodym ludziom lewicowych autorytetów i uczynienie z przedstawicieli nowej lewicy mentorów dla młodego pokolenia. I chociaż padło imię Jana Pawła II jako przywódcy, który odniósł sukces, to dokonano tego zupełnie bez związku i wbrew własnym założeniom.

Organizatorzy z góry przyjęli bowiem założenie, że przywódcą nie może zostać nikt, kto nie skończył kursu przywództwa. Podczas prezentacji nie było mowy o potraktowaniu przywództwa jako Bożego powołania i służby drugiemu człowiekowi. Wręcz przeciwnie. Jako szczyt przywódczego sukcesu przedstawiono dołączenie do okrytego jak najgorszą sławą Forum Ekonomicznego w Davos oraz „lepszego świata” ludzi bawiących się przy dobrej muzyce, kawiorze i krewetkach. Wiele mówiono o wartościach, ale tych wartości nie zdefiniowano, a biorąc pod uwagę, iż nowa lewica mianem „wartości” określa „antywartości”, wnioski nasuwają się same.

– Proponujemy przywrócenie relacji mistrz-uczeń, mentoring na szeroką, międzynarodową skalę. Proponujemy także przełamanie bariery finansowej, gdyż kursy te będą oferowane bez konieczności uiszczania wysokich opłat – zachęcał do uczestnictwa Paweł Konzal, zaangażowany w projekt biznesmen.
– Przywództwo jest w ogromnej mierze dziełem autokreacji i przypadku, a zatem jeżeli mamy pomagać młodym ludziom, to mamy im pomagać w procesie autokreacji – twierdził z kolei prof. Andrzej Koźmiński, nie dając tu miejsca Bogu, Bożemu powołaniu, nie mówiąc już o solidnej formacji duchowej w duchu prawdziwej, głębokiej wiary, miłości i prawdy.

Swoimi filozoficznymi przemyśleniami podzielił się również inny mentor organizatorów tego projektu, Krzysztof Zanussi, zrównując sferę sacrum ze sferą profanum, natomiast rzeczywistość Bożej łaski stawiając na równi z szatańską otchłanią piekła. – Wcale nie jest taka zacofana ta babinka, która się modli pod krzyżem i wcale nie jest taka zacofana ta Cyganka, która próbuje wróżyć z ręki, jeżeli oczywiście nie jest oszustką, ponieważ są to ludzie, którzy wychodzą na spotkanie tajemnicy i przez to mają kontakt z rzeczywistością głębszy niż ci, dla których świat zbudowany jest z klocków – mówił Zanussi, jasno dając do zrozumienia, że fascynująca dla niego jest nie tylko rzeczywistość nieba, ale i piekła, ponieważ obydwie stanowią tajemnicę. Już sam ten fakt wskazuje, z jakiego rodzaju duchowością mamy tu do czynienia.

Zaangażowanie się w projekt Watykanu, a konkretnie Papieskiej Rady ds. Kultury co najmniej budzi zdziwienie, jeżeli uważnie przeanalizujemy oferowane treści. Warto zaznaczyć, że w działalność Rady Fundacji Centrum Twórczości Narodowej na przestrzeni ostatnich 15 lat zaangażowali się m.in.: prof. Leszek Kołakowski i Jan Nowak-Jeziorański.

prawy.pl/64140-zostana-l…
Tomasz Goetz and 6 more users like this.
Tomasz Goetz likes this.
olek19801 likes this.
POHENIX likes this.
PiotrM likes this.
wlowoj likes this.
icowałek likes this.
Zofia Moroz likes this.