Clicks159
pl.news

Kardynał od Dubiów chce mieć mniej głosujących i lepszych kandydatów na konklawe

Kardynał Walter Brandmüller (92) zaproponował na stronie internetowej Sandro Magistera (26 października) reformę konklawe: zmniejszona liczba kardynałów, ale lepsza jakość kwalifikujących się kandydatów.

Zauważa on, że Franciszek mianował trzydziestu kardynałów z Azji i Oceanii, podczas gdy wielkie archidiecezje europejskie, takie jak Mediolan, Turyn, Wenecja, Neapol, Palermo, Paryż (i cała Francja) nie mają kardynałów.

Oznacza to, zdaniem Brandmüllera, że na następnym konklawe głosować będą kardynałowie z całego świata, którzy niewiele lub nic o sobie nie wiedzą, a zatem "brakuje istotnego warunku odpowiedzialnego głosowania".

Dlatego Brandmüller proponuje, aby uczestnicy konklawe ograniczyli się do bardzo okrojonego i prawdziwie rzymskiego Kolegium Kardynalskiego. Niekoniecznie powinni oni wybierać kolejnego kardynała, ale mogliby również wybrać osobę niebędącą kardynałem, która ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w Kurii.

#newsQcttgfrurx