Clicks583
csk.news
2

Kto je za uzavretými anglickými kostolami? Homosexuálny aktivista

Poradca anglických biskupov, Jim McManus presvedčil britskú vládu, aby zatvorila všetky kostoly napriek odlišnému predchádzajúcemu civilnému nariadeniu. Rovnako je aj homosexuál.

LifeSiteNews.com (3. apríla) informovali, že McManus nedávno povzbudil pracovníkov, aby nosili homosexuálne odznaky.

V roku 2014 predniesol prezentáciu „Poskytovanie anti-homofóbie v Školách Viery“ s argumentom, že katolícke školy by si nemali „vyberať starny“ medzi tými, ktorí propagujú homosexuálne smilstvo a tými, ktorí sú proti nemu.

V roku 2017 McManus ocenil legislatívu, ktorá zaviedla povinnú výučbu o homosexuálite na všetkých základných školách.

#newsDmxgkesnqu

Joske
Nebojte se.
5Chci vám připomenout, i když to všechno víte, že Pán, ač jednou lid z egyptské země zachránil, podruhé ty, kteří neuvěřili, zahubil. 6A anděly, kteří nezachovali své knížectví, ale opustili vlastní příbytek, zachovává ve věčných poutech pod mrákotou k soudu velikého dne. 7Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným …More
Nebojte se.
5Chci vám připomenout, i když to všechno víte, že Pán, ač jednou lid z egyptské země zachránil, podruhé ty, kteří neuvěřili, zahubil. 6A anděly, kteří nezachovali své knížectví, ale opustili vlastní příbytek, zachovává ve věčných poutech pod mrákotou k soudu velikého dne. 7Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně. 8Stejně i tito ve svém snění poskvrňují tělo, neuznávají autoritu, rouhají se slávám.
17Vy však, milovaní, pamatujte na slova předpověděná od apoštolů našeho Pána Ježíše Krista. 18Říkali vám: ‚Na konci času budou posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních bezbožných žádostí.‘ 19To jsou ti, kteří vytvářejí rozdělení, lidé duševní, kteří nemají Ducha. 20Vy však, milovaní, budujte se ve své nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém, 21zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.
Ju 1:5-8; 17-21