Clicks23
vi.news

"Tương lai tươi sáng": Tổng Giám Mục Viết Bài Luận Về Nghi Thức Cực ước

Ông ấy đã trải qua “niềm an ủi lớn lao” khi cử hành Nghi thức La Mã ban đầu trong nhà nguyện nghỉ hưu ở Thác Sioux, điều này đã truyền cảm hứng cho ông để dự đoán việc khôi phục sắp xảy ra của phụng vụ này, Đức Tổng Giám mục Thomas Gullickson viết trên utadmereamur.blogspot.com (ngày 13 tháng 4).

Gullickson bày tỏ sự lạc quan “vào tương lai tươi sáng của chúng ta,” bởi vì nhiều người tốt đang từ bỏ “trào lưu Novus Ordo” - vốn ghét Nghi thức cựu ước cũng như Hans Küng - để hướng tới Nghi thức La Mã.

Ngoài ra còn có nhiều linh mục trung niên, những người chưa được Vetus Ordo thuyết phục, nhưng vẫn phải cử hành nó cho các tín hữu.

Gullickson khuyến khích các giám mục noi gương người trẻ, cử hành Nghi thức Cũ, và bắt đầu sử dụng Breviary cũ.

Ông ta dự định viết một chuyên luận về sự lạc quan của mình vào một tương lai tươi sáng của Nghi lễ La Mã.

#newsSevqhmiptk