Clicks246
hr.news

Pozdrav s Titanica: Franjo izmišlja "Ministarstvo" katehete

Franjo će katehetu ustanoviti kao novu službenu "službu" putem Motu Proprija koji nosi zavaravajući naslov Antiquum ministerium ("Stara služba").

Bit će objavljen 11. svibnja, kako najavljuje vatikanski tiskovni ured. Do sada su kateheti bili "naručeni" za svoju djelatnost. U budućnosti će kateheti stajati uz bok službama Novusa Orda poput "lektora" ili "akolita" koji nemaju stvarnu funkciju, ni u liturgiji ni bilo gdje drugdje.

Franjo je tek u siječnju promijenio kanonsko pravo izjavljujući da laici, uključujući žene, mogu formalno postati lektori ili ministranti. Međutim, to se svodilo na pomicanje stolica na Titanicu, jer u Novus Ordu gotovo svi oni koji nastupaju kao "akoliti" i "lektori" - muškarci i žene - nikada kao takvi nisu uvedeni.

Slika: © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsVdwhzeunml