Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks228
charisma
4

Az egyház alatt megnyíló demográfiai lefolyó

Egy kis statisztika a tradicionális (TLM) és a Novus Ordo (NOM) szentmise résztvevőinek szemléletkülönbségéről.

Volt egy folyamatos vitám egy barátommal, aki azt állította, hogy egy nap a hagyományos latin mise lesz az egyetlen mise a latin rítusú egyházban (bocsánat, ambrusi liturgikus rítus! Nem rátok gondoltunk, de azt hiszem, a dominikánusokat ideértjük, stb.). Sokáig hebegtem.

Teljes cikk
actiocatholica.hu
"a két fő csoport erős marad, azok, akik a hagyományt akarják, és azok is, akik evangélikus háttérből térnek meg, és néhány karizmatikus, mély áhítattal. Ezek a csoportok megtalálják egymást. Lesz néhány súrlódási pont az úton, de megkezdik az integrálódást."

Úgy nem lehet integrálódni, ahogyan az írója elképzeli. Az integrálódás csak úgy mehet végbe, mint a Mortalium Animosban leírt ökumenizmus…More
"a két fő csoport erős marad, azok, akik a hagyományt akarják, és azok is, akik evangélikus háttérből térnek meg, és néhány karizmatikus, mély áhítattal. Ezek a csoportok megtalálják egymást. Lesz néhány súrlódási pont az úton, de megkezdik az integrálódást."

Úgy nem lehet integrálódni, ahogyan az írója elképzeli. Az integrálódás csak úgy mehet végbe, mint a Mortalium Animosban leírt ökumenizmus. Azaz a protestánsok térjenek vissza a katolikus egyháza, és ehhez hasonlóan az evangélikus hátterűek és karizmatikusok is térjenek vissza a tradícióba.
Ugyanis egy valami biztosan tudható: a magújulás egyetlen útja, a gyökerekhez, a kiindulási ponthoz, azaz a Jézus által az anyaszentegyháznak adott tanításhoz, - amit 1965 éven át megőrzött és áthagyományozott az emberek - való visszatérés.
Ha nem ez lesz, a tradíció akkor is megmarad és élni fog, legfeljebb visszatér a kezdetekhez és (valóságosan is) katakombákba kényszerül.
Megjegyzés: az ambrusi, azaz ambrózián mise is latin (tridenti) mise, csak Szent Ambrus szerinti szöveg módosulásokkal.
charisma
A szerző nem részletezte az integrálódás útját. A gyökereket kétségkivül az egy, szent, katolikus anyaszentegyház jelenti.
Köszönöm a kiegészítést az ambrusi miséhez.
actiocatholica.hu
Ambrusi mise:
Nekem a dominikán rítus szerinti szövegváltozat van meg, mert szűk tíz éve azt mutatták be Debrecenben, amíg az új (lengyel) apát meg nem tiltotta az öreg atyának.

Megkeresem és elküldöm, ha érdekel.
actiocatholica.hu
Az integrálódás az én értelmezésemben azt jelenti, hogy a három "ág" összeolvad, és lesz belőle valami.
Amit én írtam az a Mortalium Animos útja, mint egyetlen járható út.
A Mortalium Animos azért is fontos, mert pontosan megvilágosítja a mostani ökumenizmus minden kínját, baját, lehetetlenségét. Megvilágosítja a katolikus hit protestantizálását, megvilágosítja a római anyaszentegyház hitrendszer…More
Az integrálódás az én értelmezésemben azt jelenti, hogy a három "ág" összeolvad, és lesz belőle valami.
Amit én írtam az a Mortalium Animos útja, mint egyetlen járható út.
A Mortalium Animos azért is fontos, mert pontosan megvilágosítja a mostani ökumenizmus minden kínját, baját, lehetetlenségét. Megvilágosítja a katolikus hit protestantizálását, megvilágosítja a római anyaszentegyház hitrendszerének teljes feladásához vezető folyamatot. Amikor nem keresztényekkel (pl. unitáriusokkal, akiknek az alapítóját Szervét Mihályt Kálvin János küldte máglyahalálra Genfben, mert tagadta a Szentháromságot - lévén a modalista eretnekséget újította fel, melyet az I. Egyetemes Niceai Zsinat ítélt el 325-ben -) vagyunk ökumániában, akkor joggal feltételezhető az integrációs folyamat hasonlósága!