24:39
Coburg
11.9K
Filosofka A. Hogenová: Držitelé moci manipulují s rebelstvím mladých. O naši duši musíme pečovat.
Metod
Aby bylo jasno pŕátelé, bratŕi v triku: hele vole vůl - kde domov můj!