Coburg
11.9K
Metod
Aby bylo jasno pŕátelé, bratŕi v triku: hele vole vůl - kde domov můj!