Wieczne Odpoczywanie Amen
plan 1969

1. Amerykański przemysł zostanie zniszczony, produkcja amerykańska przeniesiona za granice USA. Żadne państwo na świecie nie może być ani samodzielne, ani samowystarczalne. Produkcję i usługi trzeba podzielić tak by państwa były od siebie zależne. By zbudować nowy ład, trzeba zburzyć stary porządek, zadłużyć USA i inne państwa, doprowadzić do ich bankructwa i ostatecznego upadku.

2. …
More
plan 1969

1. Amerykański przemysł zostanie zniszczony, produkcja amerykańska przeniesiona za granice USA. Żadne państwo na świecie nie może być ani samodzielne, ani samowystarczalne. Produkcję i usługi trzeba podzielić tak by państwa były od siebie zależne. By zbudować nowy ład, trzeba zburzyć stary porządek, zadłużyć USA i inne państwa, doprowadzić do ich bankructwa i ostatecznego upadku.

2. Jednym z najważniejszych zadań jest kontrola żywności. Trzeba doprowadzić do bezwzględnego zakazu własnej produkcji żywności w jakiejkolwiek formie. Jedynymi uprawnionymi do produkcji żywności mają być nasze, wielkie korporacje, które za pomocą kontroli żywności maja wpływać na liczebność populacji na Ziemi.

By zakazać własnej produkcji żywności trzeba zanieczyścić z powietrza glebę związkami szkodliwymi dla zdrowia, a następnie udzielić kontrolowanym organom, urzędom i instytucjom sanitarnym, zajmującym się żywnością, pod przykrywką ochrony konsumenta prawa do kontroli gruntów i wydawania bezwzględnych zakazów produkcji ze względu na zanieczyszczenie gruntów i wód. Kontrolowane przez nas media naznacza niepokornych rolników piętnem ludobójców i morderców.

3. Będziemy wkrótce kontrolować całą pogodę na Ziemi, wywoływać susze, powodzie, gradobicia, intensywne opady śniegu, huragany, tsunami, pożary, trzęsienia ziemi.

4. Będziemy prowadzić politykę wynaradawiania, niszczenia tradycji, patriotyzmu, miłości do ojczyzny. Ludzie z naszej organizacji dziennikarze, politycy, przywódcy partii politycznych, naukowcy, nasze autorytety będą stygmatyzować ludzi prawych i uczciwych piętnem faszyzmu, , skrajnego nacjonalizmu, a nasi ludzie ze służb, wojska, nasi sędziowie i prokuratorzy będą ich skrytobójczo modować, więzić, deptać i prześladować, odbierać im prawo do wykonywania zawodu, do zarobkowania.

Te prześladowania będą z roku na rok coraz silniejsze, by wywołać bunt, akty terroru, które wykorzystamy do odebrania podstawowych wolności, spalenia Konstytucji i zaprowadzenia państwa policyjnego.

5. W sferze kultury seksualnej musimy oderwać seks od prokreacji, uczynić go misterium, a ciało centrum uwagi. Musimy rozbić związek kobiety i mężczyzny, upowszechnić rozwody, programować odmienność seksualną, wykorzystując okres dorastania kiedy formowane są preferencje seksualne, preferować związki jednopłciowe. Wdrożymy wielki plan sterylizacji milionów kobiet. Upowszechnimy aborcje, Ostatecznym naszym celem jest produkcja ludzi w laboratorium.

Pornografia, przemoc i obsceniczność w telewizji i filmach zostaną znacznie zwiększone. Ludzie będą znieczulani i odwrażliwiani, by stali się brutalni, chciwi zapatrzeni w sobie, egoistyczni, niezdolni do poświęceń i współpracy. Muzyka będzie coraz gorsza, coraz płytsza, będzie promować kult ciała, odwoływać się do najniższych instynktów ludzkich, do wyuzdanego seksu.

Kobiety pod wpływem tych bodźców kultury będą poszukiwać nowych doznań seksualnych, będą dobierać partnerów wyłącznie pod względem walorów fizycznych i satysfakcji seksualnej. W ten sposób poszerzymy grono odrzuconych mężczyzn, którzy będą musieli poszukiwać zastępczych form budowy swojego libido, co mamy nadzieję upowszechni homoseksualizm.

6. Niszcząc państwa i gospodarki doprowadzimy do masowych migracji za pracą i chlebem, powyrywamy narody z korzeniami. Za chwilę będziemy dysponować technologiami za pomocą których będziemy mogli usunąć każdego człowieka, okaleczyć go, pozbawić umysłu, zdrowia, wywołać chorobę. Ci ludzie nie będą wiedzieli że są atakowani, że ktoś po cichu na nich poluje, że ich zabija, odbiera zdrowie. Tak “humanitarnie” odbierzemy życie tym którzy nie będą chcieli iść z postępem.

Istnieją już terapie na raka w naszym 1969 roku, leczące każdego raka, ale nie są udostępniane, by podtrzymać kontrolę populacji. W nadchodzących czasach będą kreowane nowe choroby, a świat będą toczyć epidemie.

7. Będziemy kontrolować informację, edukację, tak wymodelowana przez nas masa będzie tkwiła w ciągłym przekonaniu , że rzeczy jakie dzieją się wokół niej są przypadkowe, spontaniczne, nie będą w stanie dostrzec, że zamkniemy ludzi w więzieniu z którego już nie będzie można uciec.

Stopniowo ograniczymy ludziom prawo do przemieszczania się, przywiążemy ich do miejsc w których spędzą całe swoje życie. Pozbawimy masy prywatności i własności, staną się wtedy wyłącznie zależne od naszej wiedzy i woli.
/
Wieczne Odpoczywanie Amen
sprawdza się, kaczyński nie ma litości dla polskich dzieci, ani Polaków, widać, że wszystkich, chce wymordować ,,szczepionkami,, śmierci.

bo przecież wg oficjalnych danych:


Ministerstwo Zdrowia informuje- zaszczepieni umierają dwa razy częściej na covid-19More
sprawdza się, kaczyński nie ma litości dla polskich dzieci, ani Polaków, widać, że wszystkich, chce wymordować ,,szczepionkami,, śmierci.

bo przecież wg oficjalnych danych:


Ministerstwo Zdrowia informuje- zaszczepieni umierają dwa razy częściej na covid-19
olek19801
Kaczyński to niech nam opowie jak to w roku 1997 sprowadzał z bratem masonów do Polski bo takie uzgodnienia wystąpiły przy Okrągłym Stole (nazwa iście masońska).
Prezydent Mościcki w roku 1938 zdelegalizował loże a te bliźnięta o rodowodzie antypolskim sprowadziły nieszczęście na Polskę licząc na utworzenie Polin.
One more comment from Wieczne Odpoczywanie Amen
Wieczne Odpoczywanie Amen
Kłamali i dalej bezczelnie kłamią!
Jeśli jeszcze nie wiesz, to się dowiedz.


Może daj do poczytania biednym skołowanym?
Czy szczepionka likwiduje maski? NIE
Czy szczepionka likwiduje dystans? NIE
Czy szczepionka wyeliminuje testy? NIE
Czy szczepienia likwiduje zakażenia? NIE
Czy "szczepionka" jest szczepionką? NIE

(to jest eksperymentalny preparat medyczny)
Czy "szczepionka" została dopuszczona…More
Kłamali i dalej bezczelnie kłamią!
Jeśli jeszcze nie wiesz, to się dowiedz.


Może daj do poczytania biednym skołowanym?
Czy szczepionka likwiduje maski? NIE
Czy szczepionka likwiduje dystans? NIE
Czy szczepionka wyeliminuje testy? NIE
Czy szczepienia likwiduje zakażenia? NIE
Czy "szczepionka" jest szczepionką? NIE

(to jest eksperymentalny preparat medyczny)
Czy "szczepionka" została dopuszczona do powszechnego użycia? NIE
( została dopuszczona warunkowo na 1 rok i nie jest ważne, że warunków nie spełnia )
Czy "szczepionka" uodparnia na zachorowanie na C19? NIE
Czy badano ją na osobach z chorobami towarzyszącymi? NIE
Czy znane są reakcje między "szczepionką" a innymi lekami? NIE
Czy w pełni zakończono prace nad badaniem tej "szczepionki" NIE (ich producenci piszą o tym otwarcie w ulotkach)
Czy masz pewność, że nie umrzesz po jej przyjęciu? NIE
Czy masz pewność, że za rok lub dwa lub trzy nie pojawią się efekty uboczne jej przyjęcia? NIE
Czy masz 100% pewności, że "szczepionka" nie spowoduje zmian genetycznych w twoim organizmie? NIE
Czy ktoś, jakakolwiek instytucja, Ministerstwo Zdrowia, Minister Zdrowia, ktokolwiek ponosi odpowiedzialność w przypadku powikłań i zgonów? NIE
Czy jeśli umrzesz po przyjęciu "szczepionki" twoi bliscy i podopieczni dostaną odszkodowanie? NIE
Czy wiesz, że Twoi bliscy nie otrzymają ani grosza z Twojej polisy ubezpieczeniowej na życie po Twojej śmierci, bo dobrowolnie poddałeś się eksperymentowi medycznemu i on może bezpośrednio lub pośrednio przyczynić się do Twojej przyszłej śmierci - i to staje się prawną podstawą do odmowy wypłaty polisy?"
Kto komu płaci? Oni nam czy my im i mają dla nas i na naszą korzyść pracować? To oni mają się nas bać a nie odwrotnie!
Konstytucja RP Art. 4
"Art. 4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio."
Wieczne Odpoczywanie Amen
Zakaz udziału w eksperymencie medycznym bez wyrażania zgody

Podstawą dla regulacji polskiego prawa w zakresie dopuszczalności prowadzenia eksperymentów medycznych na organizmach ludzkich są przepisy zawarte w rozdziale poświęconym prawom i wolnościom osobistym obywatela i człowieka Konstytucji RP. Artykuł 73 gwarantuje wolność prowadzenia badań naukowych, jakimi niewątpliwie są eksperyme…
More
Zakaz udziału w eksperymencie medycznym bez wyrażania zgody

Podstawą dla regulacji polskiego prawa w zakresie dopuszczalności prowadzenia eksperymentów medycznych na organizmach ludzkich są przepisy zawarte w rozdziale poświęconym prawom i wolnościom osobistym obywatela i człowieka Konstytucji RP. Artykuł 73 gwarantuje wolność prowadzenia badań naukowych, jakimi niewątpliwie są eksperymenty medyczne, jednocześnie w art. 394 ustawodawca zawarł zakaz poddawania kogokolwiek eksperymentom naukowym, w tym w szczególności eksperymentom medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Szczegółowe przepisy dotyczące przeprowadzania eksperymentów medycznych zawarte są w kilku ustawach i rozporządzeniach.

Są to:
ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (rozdział IV), ustawa Prawo farmaceutyczne,
ustawa o wyrobach medycznych,
art. 27.3 Kodeksu karnego,
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej,
rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich.

Poza regulacjami o charakterze prawnie wiążącym mamy do czynienia także z regulacjami o charakterze zaleceń czy wytycznych. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa niewątpliwie Kodeks etyki lekarskiej przyjęty w formie uchwały przez Nadzwyczajny II Krajowy Zjazd Lekarzy 14 grudnia 1991 r., który dwukrotnie był zmieniany.

Ponadto wiążące dla Polski są także odpowiednie przepisy prawa międzynarodowego, które nie dotyczą bezpośrednio problematyki przeprowadzania eksperymentów medycznych, ale zawierają gwarancje praw człowieka, w tym w szczególności zasadę zachowania godności ludzkiej, na przykład Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, czy odpowiednie dyrektywy UE.

dr Agnieszka Malicka Uniwersytet Wrocławski.

"Udział małoletniego w eksperymencie medycznym". Pobierz cały raport:


akademiageopolityki.pl/…pload/b44c2ac2478fb3d92aa80d8e9c9447fe945d3806.pdf