V.R.S.
141.9K

Czy Siemianowice to już Smart City?

"Human Smart Cities Human Smart City to pilotażowy program Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym Gmina Siemianowice Śląskie jako jedyna w województwie śląskim otrzymała dofinansowanie …More
"Human Smart Cities
Human Smart City to pilotażowy program Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym Gmina Siemianowice Śląskie jako jedyna w województwie śląskim otrzymała dofinansowanie na jego realizację. Projekt pod nazwą “Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) opiewa na kwotę
1 515 578,00 zł, a okres jego realizacji przypadł na lata 2019-2022.
Głównym celem projektu przyczyniającym się do ograniczenia problemów jest nowa jakość informacji o mieście usprawniająca procesy decyzyjne w zakresie strategicznym i operacyjnym oraz rozwijająca społeczeństwo obywatelskie i współzarządzanie miastem.
Cele szczegółowe:
Dostarczenie władzom lokalnym informacji o kluczowych zjawiskach i procesach zachodzących w mieście i jego otoczeniu,
Podniesienie efektywności …More
V.R.S. and one more user link to this post
Rafał_Ovile
Z tego wynika, że może być to kolejna ale wyższa forma zwodzenia z pomocą bardziej rozemocjowanego elektoratu...
V.R.S.
Takie Law, Justice & Humanity 2.0?
Rafał_Ovile
V.R.S. okrągły stoliczek... 😉
V.R.S.
@Rafał_Ovile
Dobrze pamiętam jeszcze numer jaki wywinął PiS w 2015 czyli dojechał do władzy na "patriotycznym" elektoracie po czym kopnął go w zadek i zaczął kupować głosy plebsu bez własnych poglądów oraz realizować politykę immigracyjną. Nie mówiąc o serwilizmie wobec Wielkiego Brata i Starszego Brata.
Najlepszym tego obrazkiem było wsadzenie przez Prezesa Kaczyńskiego (który ostrzegał w …More
@Rafał_Ovile
Dobrze pamiętam jeszcze numer jaki wywinął PiS w 2015 czyli dojechał do władzy na "patriotycznym" elektoracie po czym kopnął go w zadek i zaczął kupować głosy plebsu bez własnych poglądów oraz realizować politykę immigracyjną. Nie mówiąc o serwilizmie wobec Wielkiego Brata i Starszego Brata.

Najlepszym tego obrazkiem było wsadzenie przez Prezesa Kaczyńskiego (który ostrzegał w kampanii przed migrantami i składał pobożnie rączki) jako wice- a potem betonowego premiera p. bankiera od niefranków Morawieckiego, na którego nikt nie głosował za to który dał się nagrać u Sowy i towarzyszy (I, tu zagwozdka, był jedynym, któremu ta afera nie zaszkodziła, bo jego taśmy pojawiły się już grubo po wyborach).
Rafał_Ovile
V.R.S. Miska Ryżu odgrywał i odgrywa rolę polskiej pałeczki dla obydwu Braci... Dlatego żadna afera mu zaszkodzić nie może... 😉
PS zobaczymy kto następny przejmie pałeczkę w sztafecie przeciwko okupowanemu Królestwu Polskiemu..
Julia Pole
@TomUrb to było wiadomo od początku. Kto jawnie negował srowidową politykę władz kończył przed sądem lub w piachu. Piechowi włos z głowy nie spadł.
TomUrb
Wobec tego obyśmy my nie skończyli w Piechu 🤪
TomUrb
Jak nic, są dwa Piechy.
V.R.S.
Proszę nie wywierać na p. Rafała antropopresji.
Łukasz Duda
To jest Piech czy Piechniczek. 😊
V.R.S.
I jeszcze fragment Strategii miasta do roku 2030:
"Szanowni Państwo,
Przedstawiam Wam aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030. W dokumencie tym znajdziecie kluczowe kierunki rozwoju lokalnego w naszej gminie na najbliższą dekadę. Przedefiniowaliśmy cele i priorytety naszych działań, dostosowując je do dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego …
More
I jeszcze fragment Strategii miasta do roku 2030:

"Szanowni Państwo,
Przedstawiam Wam aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030. W dokumencie tym znajdziecie kluczowe kierunki rozwoju lokalnego w naszej gminie na najbliższą dekadę. Przedefiniowaliśmy cele i priorytety naszych działań, dostosowując je do dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie, kraju i na świecie. Opisaliśmy w nim nasze potencjały, ale również wskazaliśmy zakresy wymagające jeszcze większego wsparcia i interwencji z naszej strony. Nasza misja brzmi „miasto zintegrowanej społeczności lokalnej łączące kameralność i przyjazność ośrodka średniej wielkości z dostępnością do metropolitalnych udogodnień”. (...) Jako włodarz miasta obserwuję od kilku lat aktywny wkład jego mieszkańców w kreację, budowę i rozwój najbliższego otoczenia. To dzięki niemu nasze miasto zmieniło się w miejsce modne i dobre do życia. Wykorzystując potencjały środowiskowe i gospodarcze kreujemy nową jakość i markę gminy. (...)
Liczę, że w ciągu najbliższych lat zrealizujemy cele wskazane w tym dokumencie, a Siemianowice Śląskie staną się nowym domem dla wielu rodzin z naszego regionu. Mam głęboką nadzieję, że kolejne lata rozwoju naszego miasta będą opierały się na wartościach budujących lokalne społeczeństwo obywatelskie, bowiem miasto tworzą jego Mieszkańcy. Rafał Piech (...)


Procesy i czynniki determinujące strategiczny rozwój Siemianowic Śląskich
Siemianowice Śląskie są miastem, które w ostatnich latach, szczególnie w okresie od przyjęcia aktualnej strategii rozwoju, podlega znaczącym przemianom. Wśród nich wskazać można procesy o charakterze pozytywnym: (...)
- wdrażanie rozwiązań tworzących tzw. miasto inteligentne (smart city) zarówno poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii, jak też włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne (...)

Na strategiczny rozwój Miasta oddziałuje szereg procesów zachodzących w otoczeniu metropolitalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Najistotniejsze znaczenie wydają się mieć procesy zachodzące w bezpośredniej bliskości Miasta, to jest procesy w otoczeniu metropolitalnym. (...) W otoczeniu międzynarodowym związane są głównie z procesami w otoczeniu europejskim i obejmują:
nowy okres programowania w Unii Europejskiej i związana z tym zmiana priorytetów i narzędzi wsparcia (Europejski Zielony Ład, Europa: bardziej inteligentna, bardziej przyjazna dla środowiska, lepiej połączona, o silniejszym wymiarze społecznym, bliższa obywatelom),
priorytetowe traktowanie przez Unię Europejską sprawiedliwej transformacji rozumianej jako zapewnianie trwałości procesów rozwoju, podnoszenie jakości życia, przywracanie jakości powietrza oraz adaptacja do zmian klimatu, rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, elastyczny rynek pracy, mobilność, transformacja cyfrowa, eliminacja biedy, podnoszenie sprawności zarządzania miastem, w tym w aspekcie partycypacji społecznej oraz dywersyfikowania źródeł finansowania rozwoju,
postępujące zmiany klimatyczne i brak odpowiedniej ilości środków na działania adaptacyjne i mitygacyjne,
kryzys gospodarczy wywołany pandemią,
ruchy migracyjne. (...)

Wyzwania przestrzenno-infrastrukturalne i środowiskowe (...)
poziom świadomości i możliwości realizacji zachowań ekologicznych przez mieszkańców,
infrastrukturalne i organizacyjne rozwiązania ograniczające antropopresję na przestrzeń i środowisko przyrodnicze (...)

Wizja rozwoju Miasta w przekroju wskazanych wymiarów została przedstawiona w kolejnej tabeli (tab. 2) (...)
Kompetencje (...) Siemianowice Śląskie w roku 2030 to miasto, w którym: (...)
- mieszkańcy reprezentują istotne kompetencje cywilizacyjne dotyczące zdrowia, ekologii, postaw obywatelskich, patriotyzmu lokalnego, etyki we wspólnocie lokalnej (...)
- władze lokalne potrafią wykorzystywać przestrzeń i środowisko zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego (...)
Warunki: (...) zapewnione są warunki dla ograniczania antropopresji na środowisko przyrodnicze (rozwiązania organizacyjne, infrastrukturalne, finansowe) (...)

Kompetencje, aktywności, warunki i relacje budowane przez Miasto w zakresie: (...) wdrażania rozwiązań Human Smart City (...)"

za: Strategia Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030.pdf
Geminiano Secundo
Nowa nowomowa totalnych podglądaczy i poganiaczy: mobilne i stacjonarne kamery + ludzkie siłowniki wyposażone w nowoczesne wtryskiwacze (injectors), paralizatory i spryskiwacze oraz staromodne pałki i kajdanki.
Pepcia28
Czy PJJ może odnieść się do powyższego??? Byłabym zobowiązana za ustosunkowanie się.
V.R.S.
@Geminiano Secundo
Niektórzy twierdzą że to tylko taka ogólnikowa nowomowa i nic z tego nie będzie. Najwyżej znowu wystąpi jakieś kowidopodobne wydarzenie, więc zamknie się mieszkańców w strefach 15-minutowych żeby się za bardzo nie przemieszczali i naśle znów drony oraz milicję a potem ogłosi że nikt nie wiedział co to było więc zrobiono tak profilaktycznie dla ich dobra i nie ma sprawy.