56:09
4.5.2022 Patrick Coffin - Benedikt XVI. přelstil vlky zdánlivou rezignací. Tím jsou všechny Františkovy (Bergogliovy) antikřesťanské činy neplatné. I dle volebního pravidla od J.Pavla II. je zvolení …More
4.5.2022 Patrick Coffin - Benedikt XVI. přelstil vlky zdánlivou rezignací. Tím jsou všechny Františkovy (Bergogliovy) antikřesťanské činy neplatné. I dle volebního pravidla od J.Pavla II. je zvolení Bergoglia neplatné. 00:06:51.942 František není papež ale usurpátor
00:08:40.652 kriminální čin v concláve
00:09:26.535 JP2 exkomunikoval takové
00:15:53.905 papeži Borgiové když mluvili ač žili zle, tak učili pravdivě evangelium. Ne tak František-ten antievangelium
00:19:39.717 kriminální čin v concláve
00:22:30.206 dokument JP2 název a str. paragraf 76
00:24:15.428 paragraf o papeži 332,1+2
00:24:15.428 latinsky Petrův úřad je "munus"
00:26:45.597 latinsky "ministerium" nikdy není totéž co "munus", ač munus někdy znamená i ministerium.
00:27:04.489 Benedikt XVI. nerezignoval chybně, on rezignoval úmyslně jen na biskupství, ne na papežství
00:30:29.292 nachystal past pro vlky, aby pak všechny dekrety Bergoglia byly automaticky prohlášeny za neplatné.
00:34:19.495 jím jmenovaní kardinálové nejsou kardinálové.
00:34:47.403 ve mši by se nemělo říkat za papeže Františka
00:36:10.125 moderátor: Ale jakto, že Benedikt XVI. veřejně chválil Františka coby papeže?
00:36:49.313 Nemůžeme to brát doslova ty texty připojené k fotografiím-nemusí být text od Benedikta XVI, když jeho papežování je skryté (podzemní).
00:44:55.787 Je vězněm Vatikánu, nemá svobodu mluvit otevřeně.
Dávám sem dřív, než smažou z YouTube.
Public domain
TerezaK
Bůh mluví hl. v tichu. Tam je i pastýř. Malý věrný ostatek, věrný svému pastýř a věrný pastýř svého stáda zavedl svůj lid do ticha, do větší blízkosti Boha. Kdo to pochopil, pochopil a Může najít Boha.
dominikguzman
Strašne veľa premenných, a keď nikto z vysokých cirkevných hodnostárov nevyhlási, že František je antipápež, a povedzme si na rovinu, že ich bude treba viac než troch alebo štyroch, tak František zostane platným pápežom a nedá sa s tým nič robiť. Väčšina z toho je zbožné prianie. Pridávam ešte odkaz na tú Synodu v Sutri, ktorú spomínal na konci, že podobne by sa mali zísť kardináli vymenovaní …More
Strašne veľa premenných, a keď nikto z vysokých cirkevných hodnostárov nevyhlási, že František je antipápež, a povedzme si na rovinu, že ich bude treba viac než troch alebo štyroch, tak František zostane platným pápežom a nedá sa s tým nič robiť. Väčšina z toho je zbožné prianie. Pridávam ešte odkaz na tú Synodu v Sutri, ktorú spomínal na konci, že podobne by sa mali zísť kardináli vymenovaní pápežmi Jánom Pavlom II. a Benediktom XVI: Synoda v Sutri – Wikipedie Inakšie musíme Františka považovať za legitímneho pápeža a odporovať mu tak, ako odporoval apoštol sv. Pavol apoštolovi sv. Petrovi, ako to napríklad spomína Dr. Taylor Marshall vo svojej knihe Infiltration, kde pár vecí z toho, čo zaznelo v tomto videu, tiež spomenul.
Libor Halik
Dám to sem, kdyby to na Wikipedii smazali.

Synoda v Sutri
byla zahájena 20. prosince 1046 v italské obci Sutri německým králem, budoucím císařem Svaté říše římské Jindřichem III. Katolická církev tuto událost v seznamu ekumenických koncilů neuvádí.
Synoda byla svolána z důvodu nesrovnalostí, ke kterým došlo při jmenování papeže. Jednotlivé církevní frakce požádaly Jindřicha III. aby rozsoudil …More
Dám to sem, kdyby to na Wikipedii smazali.

Synoda v Sutri
byla zahájena 20. prosince 1046 v italské obci Sutri německým králem, budoucím císařem Svaté říše římské Jindřichem III. Katolická církev tuto událost v seznamu ekumenických koncilů neuvádí.
Synoda byla svolána z důvodu nesrovnalostí, ke kterým došlo při jmenování papeže. Jednotlivé církevní frakce požádaly Jindřicha III. aby rozsoudil znesvářené strany a určil právoplatného papeže. Německý král překročil Alpy v čele velké armády doprovázen řadou světských i církevních představitelů, všemi, kteří mu přísahali věrnost. Jindřich sledoval vlastní zájem, usiloval o titul císaře a potřeboval, aby postavení papeže, jenž ho bude korunovat, bylo nezpochybnitelné. V Římě probíhaly boje mezi šlechtickými frakcemi, z nichž každá prosazovala svého kandidáta na papeže. Jeden z kandidátů byl biskupem v Bazilice Sv. Petra (Basilica di San Pietro in Vaticano), další v Lateránu (Basilica di San Giovanni in Laterano), třetí pak v Bazilice Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore) v Římě. Jedním z nich byl Teofylaktus, syn tusculského hraběte, instalovaný na papežský stolec pomocí úplatků jako Benedikt IX; pro nemravný život byl však odvolán. Druhým kandidátem byl Giovanni dei Crescenzi–Ottaviani, jenž Benedikta na papežském trůně vystřídal jako Silvestr III. Třetím byl Řehoř VI., který si titul papeže koupil od odstupujícího Benedikta IX. v dobré víře, že tím ukončí chaos a boje v Římě, a byl také současným papežem. Katolická encyklopedie tvrdí, že toto opatření, které mohlo zničit důvěru v církev, bylo simonické, tedy bylo to svatokupectví. Někteří o vině Řehoře VI. pochybovali, ale způsob získání jeho papežského úřadu nesl všechny aspekty svatokupectví. Bylo to rozhodně považováno za vadu Řehořova charakteru. Každá frakce měla v Římě řadu přívrženců a ovládala část města.
Řehoř VI. se rozhodl cestovat naproti králi Jindřichovi III. K setkání došlo v Piacenze. Papež byl německým králem přijat s úctou, jaká příslušela úřadu papeže. Bylo rozhodnuto, že synoda by se měla uskutečnit v Sutri asi 40 km severně od Říma, v dostatečné vzdálenosti od moci jednotlivých římských frakcí. Při slyšení před synodou Řehoř VI. dosvědčil, že v roce 1044 v dobré víře a pro vyřešení situace zakoupil papežský úřad od odstupujícího papeže Benedikta IX. Po odchodu Benedikta z Říma byl biskup Jan ze Sabiny prohlášen papežem jako Silvestr III. Po třech měsících se v roce 1045 se Benedikt, jehož snaha oženit se nebyla úspěšná, vrátil do Říma a obnovil svůj nárok na papežství. Synoda prozkoumala nárok všech tří pontifiků a výsledkem bylo zrušení žádostí všech tří papežů. Silvestr byl zbaven kněžství a odsouzen k doživotnímu pobytu v klášteře. (Nařízení nebylo splněno.) Řehoř rezignoval (jeho slova byla zaznamenána takto: "Já, Řehoř, biskup, služebník služebníků Boží, se tímto rozhoduji, abych byl vyloučen z pontifikátu Svaté římské církve, kvůli obrovské chybě, kterou simonická nečistota proklouzla do mého volebního procesu."). Synoda skončila 23. prosince. Papežství bylo prohlášeno za sedé vacante.
Ve dnech 24. či 25. prosince se Jindřich nejprve obrátil na Adalberta, arcibiskupa z Brém, který nabídku stát se papežem odmítl jako příliš nebezpečnou. Jako dalšího oslovil Jindřich svého osobního zpovědníka, biskupa Suidgera z Bambergu. Suidger se stal novým papežem a přijal jméno Klement II. Zřejmě si ponechal i úřad biskupa v Bambergu, neboť byl pro něho zdrojem financí mimo dosah římských frakcí. Klement II. byl uveden do úřadu 25. prosince 1046.
Jako svůj první papežský akt vložil Klement II. císařskou korunu na hlavu Jindřicha III. a učinil jej císařem Svaté říše římské. Jako římskou královnu a císařovnu Svaté říše římské korunoval i jeho manželku Anežku z Poitou, dceru Viléma V. Akvitánského (uváděnou někdy jako Anežka Akvitánská). Nový císař dostal od Římanů a papeže titul a diadém římského Patricia, neboť od 10. století měl papež právo jmenovat císaře a krále. Během několika desetiletí budou tento zvyk zpochybňovat gregoriánské reformy.
Klement II. zemřel v roce 1047 a Benedikt IX. znovu obnovil svůj nárok na papežský stolec.
turan
Neviem prečo sem dávate videa bez prekladu? Všetci nevedia anglicky!
Libor Halik
Niektorí vedia. Predovšetkým mladí vedia zo školy.
dominikguzman
Áno, ja viem po anglicky a ďakujem za video, vyzerá byť zaujímavé, určite pozriem. Jazyky sa oplatí učiť. 😊
Libor Halik
Pozrite, prosím, aj na 22.4.2022 František Bergoglio není papežem, zůstává jím Benedikt XVI. - dr. Edmund Mazza katolický … Ak urobíte slovenské titulky, bude Vám veľa ľudí vďačných.
... ... PROKOP
Libor Halik a zdejší jeho spolek patří k vlkům, trhajícím Církev Svatou.
Libor Halik
Ne ve všem, ale v něčem ještě sloužíte vlkům, Prokope. Proste, prosím, Ducha Svatého o více světla pro svůj rozum. Jako Panna Maria Neposkvrněná prosila, jako sv. Prokop Sázavský prosil.